تعداد نتایج یافت شده : 246 (صفحه 2 از 25)
عناوین بخش های مختلف هفته نامه ایران سپید را در ادامه بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 11 دی 1399
در ادامه عناوین بخش های صد و یازدهمین بسته خبری و آموزشی ایران سپید را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 4 دی 1399
پادکست صد و دهم ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 27 آذر 1399
در ادامه عناوین بخش های پادکست صد و نهم ایران سپید را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 20 آذر 1399
صد و هشتمین پادکست ایران سپید ویژه روز جهانی معلولان منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 13 آذر 1399
صد و هفنمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 6 آذر 1399
پادکست ویژه ایران سپبد به مناسبت بیست و پنجمین سالروز انتشار تنها روزنامه به خط بریل در جهان.
فایل صوتی/ پادکست پنجشنبه 29 آبان 1399
پادکست صد و پنجم ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 22 آبان 1399
صد و چهارمین پادکست ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این پادکست را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه 15 آبان 1399
پادکست شماره صد و سوم ایران سپید منتشر شد. در ادامه عناوین بخش های مختلف این فایل صوتی را بخوانید.
فایل صوتی/ پادکست روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹