ایران سپید

با گسترش نرم افزارهای رایانه ای گویاساز برای نابینایان و دسترسی به امکانات رایانه ای، این سایت میتواند گامی در جهت سهولت دسترسی نابینایان به مطالب روزنامه ایران سپید و همچنین آشنایی مردم و مسئولان با نیازها، توانايیها و دغدغه ها و مشكلات ایشان باشد. ایران سپید اولین روزنامه بریل در جهان است که به همت موسسه مطبوعاتی ایران تامین محتوا و در چاپخانه رودکی چاپ می شود.

کانال تلگرام ایران سپید 

https://t.me/iransepid

صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی 

مدیرمسئول: سهیل معینی

تلفن: 02184711371

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 208 موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ابران طبقه دوم  روزنامه ایران سپید