تعداد نتایج یافت شده : 21 (صفحه 3 از 3)
وزیر صنعت خبر داد
وزیر صنعت گفت: قیمت خودرو در حال حاضر بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود و با توجه به این مسئله قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت
قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد