تعداد نتایج یافت شده : 287 (صفحه 29 از 29)
وقتی اسم از کودکان کار می آید، چهره خسته و ناله کنان با صدای کودکانه از شما میخواهد یک فال از وی بخرید؛ این چیزی است که ذهن شما ازاین کودکان ثبت کرده است. برای کمک به آنها چه کرده اید شاید یک گل، فال یا آدامس از او بخرید تازه آن هم با شک و تردید، که نکند با این کار آسیب بیشتری به جامعه برسد.
خنده های که فقط  یک روز دوام داشت
به رادیو آنلاین خوش آمدید
آزمایشی