شناسه خبر: 34132 منتشر شده در مورخ: 1400/5/11 ساعت: 09:03 گروه: سیاسی  
روزنامه دوشنبه 11 مرداد 1400

روزنامه دوشنبه 11 مرداد 1400

عناوین امروز: 50 میلیارد تومان برای توان‌افزایی دانش‌آموزان استثنایی هزینه می‌شود-وقتی متولیان، معلولیت را محدودیت می‌کنند-نشانه های ابتلا به کرونا دلتا-دعوت از 7 گلبالیست به تیم ملی گلبال جوانان-گروگانگیرها حتی پس از دریافت ۶۰۰ میلیون تومان، مرد تاجر را کشتند.

روزنامه «ایران سپید»

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲

۲ آگوست ۲۰۲۱

سال بیست و پنجم شماره ۶۷۶۲ 

خبرگزاری جمهوری اسلامی       مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وب سایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

......عناوین امروز.....‌

*50 میلیارد تومان برای توان‌افزایی دانش‌آموزان استثنایی هزینه می‌شود

*وقتی متولیان، معلولیت را محدودیت می‌کنند

*نشانه های ابتلا به کرونا دلتا

*دعوت از 7 گلبالیست به تیم ملی گلبال جوانان

*گروگانگیرها حتی پس از دریافت ۶۰۰ میلیون تومان، مرد تاجر را کشتند

 

..........خبر

*50 میلیارد تومان برای توان‌افزایی دانش‌آموزان استثنایی هزینه می‌شود

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: برای اولین بار ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای نهضت توان‌افزایی دانش‌آموزان استثنایی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال جاری در نظر گرفته شده و هزینه می‌شود.

سیدجواد حسینی در نشست شورای راهبردی سند تحول بنیادین وزرات آموزش و پرورش افزود: ۱۰۵ قلم وسایل آموزشی، پرورشی، توانبخشی و ورزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نیاز است،  تامین این تجهیزات در قالب نهضت توان‌افزایی پیگیری می‌شود و سال گذشته در همین قالب ۱۴۵ میلیارد تومان کمک‌های مردمی، عمومی و دولتی جذب شد همچنین  قرار بود ۱۰ هزار  نفر از دانش‌آموزان  از برخی از این وسایل برخوردار شوند  که در عمل بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز  از این تجهیزات برخوردار شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه بسته‌های تحولی گام مهمی در اجرایی سازی سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۹ بود، گفت: سند تحول بنیادین دست کم از سه منظر، توجه به آموزه های  نوآورانه و تاسیسی، نگاه به آموزه های مدرسه ای، معلمان، دانش‌آموزان و اولیا  و ابعاد مشارکت جویانه و مشارکت‌طلبانه باید مود توجه بیشتر قرار بگیرد و بسته های تحولی آن ها را مد نظر قرار داده‌اند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: یکی از ابعاد مربع طلایی اهداف بلندمدت سند در کنار ارتقا کیفیت، تعمیق هویت و توسعه عدالت، بسط مشارکت است و این موضوع با تدوین بسته تحولی توسعه مشارکت ها در  سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
حسینی با بیان اینکه بسته های تحولی سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشتمل بر هشت برنامه و ۳۶ فعالیت بود، گفت:  از نکات قابل توجه  این بود که  ۹۳.۳ درصد فعالیت های این بسته ها جنبه های نوآورانه و تاسیسی داشتند و برنامه ها تدوینی نیز نشان از رشد ۱۶۰ درصدی داشتند.
وی افزود: تمام شاخص ها و اهداف بسته های تحولی آموزش و پرورش استثنایی محقق شد و  در ارزیابی وزارت  این بسته ها جزء بسته های موفق قرار گرفت.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تشریح بسته تحولی مدرسه انطباقی گفت: در راستای تحقق بسته های تحولی مدرسه انطباقی سال گذشته  ۶۴ مدرسه مناسب سازی الگویی شدند و  ۱۶۰  مدرسه دیگر نیز  در  سال جاری   مناسب سازی الگویی خواهند شد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در قالب نهضت زبان اشاره و آموزش خط بریل قرار بود پنج هزار معلم، مدیر، اولیا دانش‌آموزان و برخی از نهادها آموزش ببینند، گفت: در عمل هشت هزار نفر  از این آموزش‌ها  برخوردار شدند و برای سال ۱۴۰۰ نهضت آموزش جهت یابی  و حرکت هدف گذاری شده است.
‏وی افزود:  آموزش مهارت های چندگانه به  معلمان کودکان با نیاز های ویژه  ذهنی به منظور تحقق  عدالت آموزشی  و پوشش تحصیلی برای ۱۰ درصد معلمان هدف گذاری  شده بود که خوشبختانه ۱۵ درصد محقق شد و ۴۶ دوره توانمندسازی معلمان برگزار شد.
معاون وزیر با بیان اینکه یکی از ابعاد بسته تحولی مدرسه انطباقی، مناسب سازی فناوری های نوین بود اظهار داشت: ایجاد اپلیکیشن جامع آموزش و اطلاع رسانی و سامانه ندای همراه، راه اندازی پایگاه جامع آموزش مجازی، گسترش آموزش های منزل محور، مناسب سازی شبکه شاد و در نهایت اجرای طرح هدایت از  جمله فعالیت های انجام شده سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مناسب سازی فناوری های نوین بود.

حسینی با بیان اینکه در حوزه مداخلات بهنگام طلایی سند جامع مداخلات بهنگام طلایی تدوین شد، گفت: هدف گذاری شده بود پوشش نوآموزان پیش دبستان به ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر  برسد  که در مجموع به ۱۰ هزار و  ۹۹۱ نفر رسید. ارائه خدمات توانبخشی به کودکان پیش دبستان  ۱۵ درصد هدف گذاری شده بود که  ۶۱.۷ درصد محقق شد و  برای دوره ابتدایی این هدف ۴۵ درصد در نظر گرفته شده بود که ۵۰ درصد محقق شد.

‏ معاون وزیر با بیان اینکه خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان پنج درصد هدف گذاری شده بود  و در عمل به ۸.۹ درصد رسید، گفت: غربالگری و ارزیابی نوآموزان بدو ورود به دبستان ۹۸.۵ درصد هدف گذاری شده بود که با وجود کرونا به بالاترین حد خود یعنی ۹۸.۸ در طول دوره های سنجش رسید.
‏رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به نتایج حاصل از بسته توسعه مشارکت اشاره کرد و گفت: در قالب  طرح جمع آوری ایده های مطلوب ۶۳ طرح در سال ۱۳۹۹ به سازمان ارسال شد و مشارکت معلمان در قالب طرح گروه‌بندی حرفه ای معلمان به ۵ هزار و ۲۵۳ معلم رسید در صورتی که  مشارکت  ۲۰ درصد معلمان برنامه ریزی شده بود و  در عمل ۳۰  درصد مشارکت محقق شد.
وی افزود: در بسته توسعه مشارکت ها  شرکت ۱۰ درصد مدارس  درقالب طرح نظارت همتا با رویکرد  تجربه گردانی سیستم مدیریتی از یک مدرسه به مدرسه دیگر مدارس هدف گذاری شده بود که ۲۵ درصد تحقق یافت. درحوزه اولیاء  نیز پارلمان مشورتی اولیا شکل گرفت و مشارکت ۳۰ درصدی اولیا در  طرح مدرسه یاری اولیا  هدف‌گذاری شده بود که ۶۷.۴ درصد محقق شد همچنین طرح اولیای همیار معلم نیز به مدارس ابلاغ شد. 
‏ معاون وزیر ادامه داد: همچنین  درحوزه دانش آموزی مجلس دانش آموزان در سطح ملی و استانی راه اندازی شد. در قالب طرح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشکل، مشارکت ۷۰ درصد دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در این طرح تحقق عملی یافت و ۴۶ درصد مدارس در طرح هر مدرسه یک سرود شرکت کردند.
‏حسینی  به طرح مدام با رویکرد مدیریت مدرسه  از سوی دانش آموزان نیز اشاره کرد و ادامه داد:  این طرح نیز در  ۱۰ درصد  مدارس هدف گذاری شده بود، که خوشبختانه  ۴۱.۷ درصد محقق شد.
وی گفت : در حوزه  مشارکت پیشکسوتان و تشکل های مردمی، طرح گنجینه مدیریتی طراحی شد و  ۲۱۰ باشگاه پیشکسوتان با استفاده از ظرفیت فضای برخی از مدارس در دسترس و با امکانات در ساعات غیرآموزشی  با تحقق ۶۵.۱ درصدی راه اندازی شد.
‏رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با بیان اینکه در قالب  طرح ۱۰۰ دبیرخانه ۱۰۰ مدرسه ۵۰۰ مدرسه دبیرخانه فعالیت های مشارکت جویانه  با دستگاه های دولتی شدند، گفت: در  قالب توسعه کمی و کیفی تشکل های مردم نهاد ۱۰ سازمان مردم نهاد ایجاد شد و با  ۴۸ تشکل همکاری های نزدیک شکل گرفت.

.............گزارش ویژه

*وقتی متولیان، معلولیت را محدودیت می‌کنند

من دنیا را از دریچه قلبم و آنگونه که دلم بخواهد می‌بینم اما بقیه دنیا را آنگونه که هست می‌بینند، نورِ قرآن روشنایی مسیر زندگی من است و محدودیت را مسؤولین با نادیده گرفتن، بر ما تحمیل کرده اند.

در این دنیا افرادی که به صورت مادرزادی و یا بر اثر حوادث نابینا شده اند کم نیستند، اما در این میان بعضی از این افراد تجسم عینی برای این سخن هستند که معلولیت اگرچه محرومیت است اما محدودیت نیست.

خیلی از این افراد ثابت کرده اند که اگر در زندگی همه‌ چیزشان هم بر هم بریزد باز هم امید و توکل وجود دارد و معتقدند اراده و تدبیری فراتر از این دنیا همواره در زندگیشان  نقش دارد، اینها سرمشقی هستند برای کسانی که با کوچک ترین گرهی در زندگی چنان ناامید می شوند که انگار دنیا به آخر رسیده باشد.

محمد صالحی حافظ نابینایی از اهالی عمادشهر مرکز بخش صحرای باغ لارستان است، کسی که از نعمت بینایی به صورت مادرزادی محروم بوده اما تصاویر گفتگوی ما با او اثبات می‌کند که خودش به شخصه محدودیت پذیر نیست  و با دیگر حواسش موفقیت را تجربه کرده است، اگرچه محدودیت ها و کم کاری مسؤولان زخمی است بر دلِ محمد!

صالحی که دیدگانش سویی ندارد اما در برق نگاهش بسیار سخن نهفته است در گفتگو با خبرنگار فارس داستان زندگی اش را اینگونه تعریف می کند: اهل عمادشهر مرکز بخش صحرای باغ لارستان، متأهل و دارای دو فرزند دختر هستم. از بدو تولد به صورت مادرزادی نابینا بوده ام ولی این معلولیت را ناتوانی حساب نکرده ام بلکه محدودیتی است که اگر شرایط و امکانات را مساعد کنند ما هم مثل بقیه افراد جامعه توانایی موفق شدن داریم.

وی می گوید: خانواده ام توجه و درک بالایی نسبت به من داشته اند آنقدر به من توجه کرده اند که باور تقاوت نسبت به دیگران را ندارم، خانواده ام عصاهای سفید زندگی من هستند.

با چشم دل به تماشا نشسته ام

محمد درباره تفاوت خودش و دیگر افراد عادی جامعه می گوید: تفاوت من با شما این است که شما دنیا را از دریچه چشم خود می بینید یعنی آنطور که چشمتان می گوید، اما من دنیا را آنطور که دلم می‌خواهد می‌بینم، می‌توانم زشتی هایش را نبینم اما زیبایی هایش را با چشم دل می بینم، می شنوم و حس می‌کنم.

قرآن روشنایی قلب و مسیر من است

 او که از داشتن نعمت بینایی محروم است ولی توانسته حافظ قرآن شود درباره قرار گرفتنش در مسیر حفظ قرآن می گوید: خیلی به قرآن و حفظ آن علاقه داشته و دارم سال ۸۷ هنگامی که ۱۷ سال داشتم شروع به حفظ قرآن کردم و توانستم در این راه به لطف خدا موفق شوم.

محمد صالحی که تجربه برگزاری کلاسهای حفظ قران را نیز دارد اضافه می کند: تا قبل از شیوع بیماری کرونا،کلاس‌های حفظ قران را به صورت حضوری برگزار می‌کردم اما بعد از شیوع کرونا به صورت مجازی کلاس را ادامه می دهیم.

این جوان ۳۰ ساله اهل عمادشهر درباره شغل و منبع درآمدش گفت : کرونا بساط تمام کسب و کارها را بهم ریخته است از وقتی که پای این ویروس به جهان باز شده است شغل خاصی ندارم ولی قبل از آن به عنوان مؤذن در مسجد قبای عمادشهر مشغول بودم و مدتی هم امامت و مؤذنی مسجد امام محمد غزالی شهرستان خنج را به عهده داشتم و الان هم مدتی است به عنوان مؤذن و امام مسجد در روستای انگوران از توابع هرمزگان مشغول هستم که ممکن است این سؤال در ذهن بقیه ایجاد شود مگر در  شهر خودم برایم امکان این فعالیت نیست؟! که جوابش را دقیق‌تر مسؤولان باید بدهند.

از نبودِ امکانات تحصیل نابینایان در لارستان ناراضی ام

محمدصالحی با دلِ دردمند از نبود امکانات ویژه برای نابینایان به خصوص برای تحصیل این قشر در لارستان گلایه می کند و می افزاید: لارستان یکی از شهرستان های بزرگ استان فارس است اما به طور خاص به قشر معلولین توجه نکرده است، چرا باید میان افراد جامعه این تفاوت ها ایجاد شود؟ چرا برای معلولینی که علاقه به ادامه تحصیل دارند این ظرفیت ها را فراهم نمی کنند؟ امیدوارم مسؤولین لارستان به فکر معلواین هم بیفتند و برایشان با رفع محدودیت، فرصت ایجاد کنند.

محمد با مسؤولین چه سخنی دارد؟

از محمد صالحی این حافظ نابینا جوان خواستیم بی تعارف درخواستش را از مسؤولان بگوید، که گفت: اول از همه دلم می‌خواهد مسوولان واقعا به قشر معلولین و نابینایان توجه کنند، محدودیت هایی که سر راه قرار دارد را برطرف کنند.

او ابتدا از مدیر بهزیستی لارستان گلایه ای را بیان کرد که بهزیستی متولی اصلی رسیدگی به معلولان است اما معلولین به حال خود رها شده اند گویی که نه معلولی وجود دارد و نه ارگانی برای رسیدگی؟!

صالحی می گوید سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی قانونی به نام حمایت از معلولان در زمینه های مختلف ایجاد اشتغال و درآمد، حضور اجتماعی، بهداشت، حمل و نقل و... تصویب شد اما در عمل هیچ اقدامی برای معلولین نشده است، اما خودم را که بگویم اگر چه مثل من کم نیستند اما هنوز در اندر خم یک خانه مانده ام و در منزل پدری سکونت دارم تا چه رسد به امید تحقق دیگر مفاد این قانون!!

محمد می گوید: از نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس یک گلایه و یک درخواست دارم گلایه ام این است که مهندس با اکثر اقشار مختلف دیدارهایی داشته اند اما یک بار به دیدار معلولین اختصاص داده نشده است و من خودم نیز پیگیر دیدار با وی شدم که به سرانجامی نرسید، بالاخره ایشان نماینده تمامِ مردم این سه شهرستان هستند نه فقط قشر بینا و افراد عادی.

او افزود: درخواستم این است که با نقش ویژه خود گامی برای حمایت همه جانبه از معلولین بردارند و پیگیر قانون حمایت از معلولان باشند.

دولت سیزدهم به فکر این قشر باشد

این جوان نابینا می گوید: دیگر از شعار برای کمک به معلولین و قانون های نوشته شده اما اجرا نشده خسته شده ایم، امیدوارم با تشکیل دولت سیزدهم این روال برعکس شود چرا که معلول محدود نیست بلکه محدودیت را بر او تحمیل کرده‌اند.

وی ادامه می دهد: از مسوولین بخش صحرای باغ و شهر خودم می‌خواهم برای ما نیز زمینه حضور و فعالیت در جامعه را فراهم کنند،گمان نکنند چون از نعمت بینایی بی بهره هستیم توانایی نداریم بلکه بدانند خداوند گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری.

صالحی روی سخن را به سمت خیرین می برد و اظهار می دارد: خیرین و نیک اندیشان به ویژه در خطه لارستان کهن بسیار سهم ویژه ای در رونق و شکوفایی داشته اند اما تا بحال چه کسی شنیده است یک پروژه به معلولین اختصاص داده شود؟ چه کسی از افراد بینای جامعه دیده است که در کنار ساخت مدرسه، مسجد و... یک خانه برای یک معلول ساخته شود؟!

حضور در انجمن های ملی و استانی نابینایان

این جوان نابینا درباره شناختش از انجمن های نابینایان کشوری و استانی اظهار کرد: علاوه بر شناخت این انجمن ها،خودم هم در آنها عضو هستم، در سطح ملی عضو انجمن روشندلان اصفهان هستم، در سطح استان نیز عضو بنیاد توانگران کارآفرینان نور شیراز هستم. فضای مجازی را دنبال می‌کنم و با کتابخوانی مأنوس هستم.

از محمد درباره حضور و استفاده از امکانات مجازی پرسیده شد و با لبخندی گرم پاسخ داد: این روزها فضای مجازی در زندگی همه آدمها حضور دارد، من هم در این فضا هستم. از نرم افزار مخصوص E_speak استفاده می کنم و فعالیتم را در فضای مجازی ادامه می دهم.

وی درباره اوقات فراغتش گفت: بیشتر اوقات فراغتم را به کتابخوانی مشغول هستم، بیشتر هم کتاب های صوتی را گوش می‌دهم و اخیرا هم کتابی خوانده ام به نام «از زندگی لذت ببر».

نگاه های ترحم آمیزِ مردم خوشایند نیست

محمد در پایان سخن می‌گوید: متأسفانه مردم در برخورد با معلولان اغلب سردرگم هستند. بعضی‌ها کمک کردن را با دلسوزی اشتباه می‌گیرند و بعضی دیگر بسیار توهین‌آمیز برخورد می‌کنند. در این بخش نیاز به فرهنگسازی داریم. از همدردی، ابراز لطف و محبتشان سپاسگزار هستم اما نگاه های ترحم آمیز برای ما خوشایند نیست.

وی می‌افزاید: خیلی از مردم، لفظ های نامناسبی را برای نابینایان به کار می برند که این کار ضعیف کردن شخصیت خودشان است، ما در ظاهر متفاوت هستیم اما تفاوت باطن ها صد برابر مهم تر از تفاوت ظاهر است و به قولی صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار.

 

 

.........‌آموزش

*نشانه های ابتلا به کرونا دلتا

سویه مرگبار کرونا موسوم به «دلتا» که به اذعان متخصصان ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سویه‌های قبلی مسری‌تر است، با ۱۵ نشانه اصلی بروز می‌کند و افراد با مشاهده آنها باید به سرعت روند درمان را آغاز کنند.

به نقل از ایرنا دکتر حسین کرمانپور ۱۵ نشانه ابتلا به ویروس دلتا کرونا را به ترتیب ذیل بر شمرده است:  

۱ - تب رو به افزایش که با استامینوفن و سایر تب برها و بدن شویه کمی پایین می آید و دوباره می رود بالای ۳۸.۵.

۲ - تعریق شدید همراه با ضعف و بیحالی شدید.

۳ - تعداد تنفسی که هر بار از دفعه قبل و در حالت استراحت در یک دقیقه بیشتر شود. تعداد نرمال در بزرگسالان ۱۲ تا ۱۸ تنفس در دقیقه است و تعداد تنفس بالای ۳۰ (چه در  اطفال چه در بزرگسالان نشانه خطر است. بهتر است کس دیگری غیر از بیمار تعداد تنفس را بشمارد و بیمار حواسش نباشد.

۴ - بالا رفتن تعداد ضربان قلب در یک دقیقه، به نحوی که هر ساعت بیشتر از ساعت قبلباشد. تعداد نرمال ضربان قلب در یک دقیقه ۷ تا ۹۰ هست. البته این تعداد در کودکان زیر ۹ سال تا ۱۱۰ هم نرمال است.

۵ - تیره شدن لب ها و زیر ناخن ها همراه با تنگی نفس و تعداد تنفس بالا. 

۶ - ضعف فزاینده و خواب آلودگی. 

۷ - هذیان و بیان کلمات بی ربط و عدم تشخیص زمان و مکان.

۸ - بی اختیاری ادرار یا مدفوع.

۹ - اسهال و استفراغ شدید همراه با ضعف و خواب آلودگی.

۱۰  - سرفه های شدید، سرفه قطاری همراه با خلط زرد یا تیره.

۱۱ - درد تشدید شونده روی قفسه سینه بخصوص هنگام حرکت و بالا رفتن از پله.

۱۲ - کاهش تعداد ضربان قلب به زیر ۵۰.      

۱۳ - بالا رفتن قند خون بصورت فزاینده.

۱۴  - کاهش اکسیژن خون ناگهانی زیر ۹۰ یا کاهش ساعت به ساعت آن! مثلا اول ۹۷ ، یک تا دو ساعت بعد ۹۵ بعد ۹۴ و همین طور کاهش یابد.

۱۵ - قطع یا کاهش فزاینده میزان ادرار در ۲۴ ساعت. نرمال این عدد حدود یک لیتر در ۲۴ ساعت است به شرطی که به اندازه کافی مایعات میل شود.  

*مبتلایان به واکنش‌های آلرژیک شدید قبل از واکسن کرونا با پزشک مشورت کنند: - متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری گفت: مبتلایان به واکنش‌های آنوفلاکسی (آلرژیک) شدید و فوری قبل از تزریق واکسن کرونا باید با پزشک مشورت کنند.

عاصفه عباس‌زاده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: برخی از این واکنش‌ها به دنبال مصرف برخی مواد غذایی همچون صدف‌ها بروز می‌کنند، در این صورت منع مصرف برای واکسن کووید۱۹ وجود نخواهد داشت اما این افراد باید تا ۳۰ دقیقه پس از تزریق واکسن کرونا تحت نظر باشند.

در واکنش‌های آنوفلاکسی شدید، بیمار نیازمند تزریق آمپول اپی‌نفرین است و گاه بستری می‌شود. واکنش آلرژیک فوری نیز چهار ساعت پس از تزریق واکسن اتفاق افتاده و عمدتا شامل کهیر، تورم و تنگی نفس است.

برخی افراد به بعضی از حیوانات، محیط‌ها و مواد خوراکی آلرژی دارند. بهتر است این گروه قبل از تزریق با متخصصان آسم، آلرژی و ایمونولوژی مشورت کنند.

برخی مواد نگهدارنده در واکسن‌ها از جنس مواد حساسیت‌زا بوده و بنابراین اشخاص مستعد حساسیت باید تست‌های اختصاصی قبل از تزریق واکسن را بگذرانند.

 

.........ورزشی

*دعوت از 7 گلبالیست به تیم ملی گلبال جوانان

سومین مرحله اردوی تیم ملی گلبال پسران اعزامی به رقابتهای پارا آسیایی بحرین در بابلسر در حال برگزاری است. این مرحله از اردو که  از 5 مرداد آغاز شده و تا 16 مرداد ادامه خواهد داشت، 10 گلبالیست به تیم ملی دعوت شده اند.

محمد مهدی نفیسی نسب  از تهران، علیرضا باقری از خراسان رضوی، امیرحسین ریحانی لطفعلی از خراسان رضوی، محمد ایوب شهپر از یزد، امیرمحمد بهرامی از قزوین، مصطفی صادقی از مازندران و فردین جاویدی از  فارس از سوی کادر فنی به تیم ملی دعوت شده اند. ملی پوشان جوان گلبال کشورمان تمرینات خود را زیر نظر محمدکرم کولیوند از همدان به عنوان مربی و بهمن دوستی والا به عنوان سرمربی از  تهران  در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر انجام می دهند. سعید ناهیدی از مازندران  نیز به عنوان سرپرست  تیم را هدایت و رهبری می کند.

* بازار داغ جدایی ستاره های لیگ برتری 

در پایان بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر، بازیکنان زیادی از تیم هایشان جدا شدند و احتمال جدایی تعداد دیگری نیز وجود دارد. محمدحسین کنعانی زادگان که از مدت ها پیش اخباری درخصوص پیوستنش به الاهلی قطر به گوش رسیده بود، در حاشیه جشن قهرمانی این تیم به صورت رسمی خبر از جدایی خود از جمع سرخپوشان داد. پس از اینکه در تابستان گذشته شجاع خلیل زاده از جمع پرسپولیسی ها جدا شد، حالا کنعانی زادگان نیز به دیگر مدافعی تبدیل می شود که پس از کسب عنوان قهرمانی با سرخپوشان، راهی لیگ قطر می شود. وحید امیری، مهدی شیری، امید عالیشاه، کمال کامیابی نیا و احمد نوراللهی اکنون جزو نفراتی هستند که به پایان قرارداد خود با باشگاه رسیده‌اند و باید دید طی مذاکرات آتی چه شرایطی برای ادامه همکاری طرفین شکل خواهد گرفت.

شمار بازیکنان جدا شده در تیم نائب قهرمان لیگ زیاد بود. خبر جدایی احسان حاج صفی از سپاهان مدت هاست که در رسانه های یونانی نشر پیدا کرده و این بازیکن در فصل بعد لباس آ.ا.ک آتن یونان را بر تن خواهد کرد. محمد محبی نیز دیگر ستاره تیم محرم نویدکیاست که به احتمال فراوان راهی لیگ برتر پرتغال می شود. داستان پیوستن پیام نیازمند به پورتیموننزه نیز چند هفته قبلی تأیید شده بود. ضمن اینکه مذاکرات با کی روش استنلی به بن بست خورده و نوید کیا در نشست خبری پس از بازی استقلال اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت دلار، ادامه همکاری با این مهاجم میسر نیست تا بدین ترتیب این 4 بازیکن جداییشان از سپاهان قطعی شود.

این جدایی های لیگ برتری تنها به داخل زمین فوتبال ختم نمی شود. تا به اینجای کار جواد نکونام و فیروز کریمی مربیانی هستند که جدایی آنها از تیم هایشان قطعی است. کمالوند که به عنوان جانشین کریمی در تراکتور انتخاب شد ولی نکونام هنوز با فولاد در جام حذفی حضور دارد. سرمربی قرمزهای خوزستانی پس از بازی مقابل پدیده اعلام کرد که کارش با فولاد به پایان رسیده و در فصل بعد هدایت این تیم را برعهده نخواهد داشت. همچنین قرار است جلسه ای در اراک برای آینده کاری علیرضا منصوریان برگزار شود. ابقای علیمنصور در آلومینیوم هنوز قطعی نشده و همه چیز به نتیجه جلسات مدیریت باشگاه و منصوریان بستگی دارد.

امین قاسمی نژاد که در نقل و انتقالات زمستانی تا پای امضای قرارداد با استقلال نیز پیش رفت، علاقه زیادی دارد تا راهی تهران شده و به آبی های پایتخت بپیوندد. او می تواند اولین خرید فرهاد مجیدی برای فصل بعد باشد و باید دید سرنوشت او به کجا ختم می شود.

شاید مهمترین ستاره لیگ برتر که آینده او در فصل بعد مورد سوال قرار بگیرد، مهدی قایدی باشد. وینگر جوان و آینده دار استقلال با این تیم قرارداد دارد ولی او بارها در مصاحبه هایش اعلام کرده است تابع تصمیم باشگاه است. حتی فرهاد مجیدی نیز در صحبت هایش به صورت رسمی اعلام کرد مانع از جدایی قایدی نمی شود و اکنون چشم هواداران استقلال به تصمیم این بازیکن است.

آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین لیگ برتر آینده نیاز مبرمی به باشوی کوچک دارند و او مهره ای غیر قابل جایگزین در ترکیب تیم فرهاد مجیدی است. هنوز به درستی مشخص نیست او برای فصل بعد در استقلال می ماند یا قصد دارد لژیونر شود. البته نکته مهم درباره استقلال این است که در حال حاضر قرارداد 9 بازیکن این تیم پس از پایان رقابت های جام حذفی به پایان می رسد و هنوز مدیران این تیم برای تمدید ستاره های خود اقدامی نکرده اند. بازیکنانی نظیر سیاوش یزدانی، ارسلان مطهری و فرشید اسماعیلی در صحبت هایشان از مشکلات با مدیریت باشگاه و احتمال جدایی سخن گفته اند. احمد مددی کار سختی در حفظ تیم فرهاد مجیدی دارد و اگر او در این امر نیز موفق نشود، مشکلاتش با هواداران استقلال بیشتر از قبل خواهد شد.

 

 

.....‌‌حوادث

*گروگانگیرها حتی پس از دریافت ۶۰۰ میلیون تومان، مرد تاجر را کشتند

چند روز قبل زن میانسالی نزد پلیس رفت و از ربوده شدن همسرش خبر داد. وی گفت: صبح روز ۲۶ تیر همسرم حامد مثل همیشه برای رفتن به محل کارش از خانه بیرون رفت اما به‌ طرز مرموزی ناپدید شد. خیلی نگرانش بودم به همه‌جا رفتم و تماس گرفتم اما خبری از شوهرم نبود تا اینکه مرد ناشناسی با ما تماس گرفت و با تهدید گفت شوهرم را ربوده و اگر در این مورد حرفی به پلیس بزنیم حامد را میکشند. مرد ناشناس در ازای آزادی همسرم یک میلیارد تومان پول خواست. من هم به ‌خاطر جان شوهرم به پلیس خبر ندادم و با کلی قرض موفق شدیم ۶۰۰ میلیون تومان پول و طلا تهیه کنیم.

بعد با گروگانگیران وارد مذاکره شدیم و آنها قبول کردند با گرفتن همین مقدار حامد را آزاد کنند. سپس به محلی که گروگانگیران گفته بودند رفتیم و کیف پول و طلاها را زیر یک درخت دفن کردیم  و برگشتیم. او ادامه داد: اما هر چه منتظر برگشت شوهرم ماندیم از او هیچ خبری نشد. شماره‌ ای که گروگانگیران با ما تماس گرفته بودند هم خاموش بود. چند روز منتظر ماندیم و وقتی از حامد خبری نشد در نهایت تصمیم گرفتیم که ماجرا را به پلیس خبر دهیم. با شکایت این زن، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. در تحقیقات صورت گرفته از پدر حامد، مأموران به سرنخی از عاملان‌ گروگانگیری رسیدند.

طبق اظهارات پدر حامد، پسرش با مردی به ‌نام کوروش داد و ستد مالی داشته اما اختلاف مالی پیدا کرده بود. بدین ترتیب این احتمال مطرح شد که مرد تاجر از سوی کوروش ربوده شده باشد. بلافاصله شماره پلاک خودروی مرد ربوده شده به واحدهای گشت اعلام شد و در تحقیقات خودروی پژو او در اطراف تهرانسر کنار خیابان کشف شد. همزمان مأموران به بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محلی که خانواده حامد پول را برای گروگانگیران برده بودند پرداختند که تصویر دو مرد جوان به‌دست آمد که آنها کیسه پول‌ها را داخل خودرویی گذاشته و محل را ترک کردند. در ادامه مشخص شد کوروش به یک کارگاه تولیدی رفت و آمد دارد. اما وقتی مأموران وارد کارگاه تولیدی شدند با همان دو مرد جوان مواجه شدند. بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت، هر دو نفر بازداشت شدند.

متهمان زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شدند، گفتند: ما در کارگاهی کار میکنیم که کوروش به آنجا رفت و آمد دارد. مدتی قبل کوروش و همسرش را دیدیم که مرد میانسالی را به داخل کارگاه منتقل کردند. مرد میانسال حال خوبی نداشت و کوروش مدعی شد که او پدرزنش است و از ما خواست که او را به‌ خانه‌ ای در محله خزانه ببریم. اما ساعتی بعد کوروش با ما تماس گرفت و گفت حال حامد بد است. او را به بیمارستان ببریم.

وقتی دوباره به آن خانه رفتیم حامد را دیدیم که لباسش دور گردنش پیچیده شده بود و نفس نمیکشید اما زن و شوهر اصرار داشتند که او زنده است بعد هم او را سوار خودرو کردیم و به سمت پاکدشت رفتیم و در بیابانهای اطراف پاکدشت جسد را دفن کردیم و بعد از آن راهی تهران شدیم. برای گرفتن پول از خانواده حامد هم ما به محل قرار رفتیم ولی تمام ۶۰۰ میلیون تومان دست کوروش و همسرش است و فقط مقدار کمی پول به ما دادند. با اعتراف دو متهم، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت راهی پاکدشت شده و جسد حامد را در محلی که دفن شده بود، کشف کردند. به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت تحقیقات برای دستگیری زوج فراری و رازگشایی از این جنایت ادامه دارد.

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *