شناسه خبر: 33367 منتشر شده در مورخ: 1400/1/22 ساعت: 09:38 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه یکشنبه 22 فروردین 1400

روزنامه یکشنبه 22 فروردین 1400

عناوین امروز:توصیه‌های معاون آموزشی سازمان استثنایی برای کاهش آسیب‌های روانی ایام کرونا- رییس‌جمهوری: برجام صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد-ماسک های آبی مواد سمی و سرطانزا ندارند-اختر چرخ ادب پروین-دو نشان طلا حاصل کار جودوکاران کم بینا در ترکیه-جنایت سیاه مرد تعمیرکار در خانه زن تنها-

روزنامه «ایران سپید»

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۲۸ شعبان ۱۴۴۲

۱۱ آوریل  ۲۰۲۱

سال بیست و پنجم شماره ۶۶۷۱

خبرگزاری جمهوری اسلامی       مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وب سایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره......

*توصیه‌های معاون آموزشی سازمان استثنایی برای کاهش آسیب‌های روانی ایام کرونا

* رییس‌جمهوری: برجام صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد

*ماسک های آبی مواد سمی و سرطانزا ندارند

*اختر چرخ ادب پروین

*دو نشان طلا حاصل کار جودوکاران کم بینا در ترکیه

*جنایت سیاه مرد تعمیرکار در خانه زن تنها

 

.....‌.‌اخبار ویژه

*توصیه‌های معاون آموزشی سازمان استثنایی برای کاهش آسیب‌های روانی ایام کرونا

معاون آموزشی، برنامه‌ریزی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به منظور کاهش آسیب‌های روانی و تربیتی دانش‌آموزان بانیازهای ویژه در ایام کرونا، توصیه‌های مهمی خطاب به خانواده‌های این دانش‌آموزان مطرح کرد.

 مجید هداوند با اشاره به نامعلوم بودن چشم‌انداز آتی شیوع کرونا در کشور و آسیب‌هایی که از رهگذر تعطیلی مدارس به دانش‌آموزان خصوصا دانش‌آموزان بانیازهای ویژه و خانواده‌های آنها وارد می‌شود راهکار غلبه بر این بحران را همکاری هرچه بیشتر والدین، معلمان و دانش‌آموزان دانست.

وی در این باره اظهار کرد: «نقش اولیای دانش‌‎آموزان با نیازهای ویژه، هم از جهت پیشگیری دانش‎‌آموزان از ابتلا به ویروس و هم ارائه آموزش‌‎های لازم به فرزندانشان ویژه است. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﯿﻮع آن، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی آﻧﺎن، از اقدامات مشاوران و مددکاران در مدارس استثنایی است.»

وی با پرداختن به ویژگی‌های دانش‌آموزان استثنایی در این بحران عمومی به راهکار سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «به دلیل وجود برخی مشکلات ذهنی، حسی، جسمی و ارتباطی در کودکان و دانش‎‌آموزان بانیازهای ویژه، نقش اولیا و خانواده‌‎های آنان برای استمرار آموزش، پرورش و توان‎بخشی فرزندشان مهم و حیاتی است. به همین منظور و در راستای افزایش نقش اولیا در برنامه ریزی‎های آموزشی، افزایش میزان مشارکت والدین برای همکاری در ارائه خدمات آموزشی به مدارس استثنایی، بهره گیری هرچه بیشتر از همکاری و مشارکت اولیای ­دانش‌­آموزان درجهت بهبود و پیشبرد امر آموزش دانش‌‎آموزان با نیاز های ویژه، دستورالعمل «همیار معلم» تدوین و به ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‎‌ها ارسال شد.»

هداوند افزود: «در دوران همه گیری کرونا سعی بر آن است تا از ظرفیت اولیای دانش‌‎آموزان با نیازهای ویژه و خانواده‎‌های آنان برای آموزش، پرورش و توان‎بخشی این کودکان و دانش‌‎آموزان استفاده شود.»

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تشریح خدمات مشاوره ای و مددکاری این سازمان در ایام کرونا گفت: «در اﯾﻦ اﯾام ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ و ارتقای ﺳـﻼﻣﺖ روانی دانش‎‌آموزان و خانواده‎‌های آنان، ﺷﺮاﯾﻂ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری در 50 ﻣﺮﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶ‎آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه(پیوند) در سطح کشور به ﺻﻮرت حضوری و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری(تلفنی و مجازی) ﻓﺮاﻫﻢ که تعداد 30 مرکز در سال 99 راه‎ اندازی شده است.»

خانواده‌ها در جلسات آموزش خانواده مدارس استثنایی که به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد برگزار می‎‌شود، شرکت کنند

وی ادامه داد: «مشاوران و مدرسان آموزش خانواده مدارس استثنایی با بهره ‎گیری از ظرفیت فضای مجازی ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺧﺼﻮص آﮔﺎه ﺳﺎزی واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در دوران شیوع ویروس کرونا را ارائه می‌کنند.»

هداوند در ادامه ضمن ارائه توصیه‌هایی به منظور کاهش آثار سوء ناشی از تعطیلی مدارس و عوارض روانی- تربیتی آن بر دانش‌‎آموزان و خانواده‎‌ها، از والدین دانش‌آموزان بانیازهای ویژه خواست در جلسات آموزش خانواده مدارس استثنایی که به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد در تمامی مدارس استثنایی برگزار می‌‎شود، شرکت کنند.

والدین به توصیه‌‎های مشاوران و مددکاران مدارس استثنایی و مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده توجه کنند

وی افزود والدین در صورت مشاهده هر گونه مشکل، مسأله و اختلال در رفتار فرزند خود، موضوع را با مشاوران و مددکاران مدارس استثنایی و مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده مطرح کنند و از راهنمایی‌‎های آنان بهره گیرند. والدین به توصیه‎‌هایی که توسط مشاوران و مددکاران مدارس استثنایی و مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده ارائه می‎‌شود، توجه کنند.

معاون آموزشی، برنامه‌ریزی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از خانواده‌ها خواست پروتکل‌‎های بهداشتی را رعایت کنند و در هنگام خروج از منزل فاصله گذاری اجتماعی را فراموش نکنند و حتی الامکان از خروج خود و فرزندانشان از منزل، به جز در موارد اضطراری پرهیز کنند.»

هداوند گفت: «اولیای دانش ‌آموزان و خانواده‌‎های آنان، بازوان قدرتمند معلمان و مدیران مدارس هستند، بنابراین با ایجاد تعامل مطلوب با معلمان، همکاران ما را در مدارس استثنایی، جهت انجام وظایف خویش، یاری رسانند.»

وی از تشکیل انجمن مشورتی اولیای دانش‎‌آموزان بانیازهای ویژه در سطح استانی و کشوری خبرداد و افزود: «در سطوح مختلف از مدارس استثنایی تا ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‎‌ها و سازمان استثنایی، نیازمند نظرات و پیشنهادات اولیای گرانقدر هستیم. امیدواریم خانواده‌ها با ارسال پیشنهادهای خود ما را در اجرای مطلوب و با کیفیت برنامه.‎ها یاری رسانند.»

 

*ورزش و بازی های بومی زمینه ساز حضور معلولین در جامعه است

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت : با اجرای طرح ورزش و بازی های بومی در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاها افراد دارای معلولیت ضمن پرورش قوای جسمانی، روانی و افزایش مهارت‌های ارتباطی خویش می‌توانند  قابلیت‌های خود را در سایر زمینه ها و مشارکت اجتماعی ارتقا بخشند .

فرهاد میرزایی با بیان اینکه طرح ورزش و بازی های بومی در سال گذشته برای اولین بار در استان زنجان به همراه هشت استان دیگر برگزار شد افزود : با اجرای این طرح به بیش از 100   نفر از این افراد آموزش های لازم توسط تسهیلگران در رشته های پرتاب دارت ، آمادگی جسمانی ، طناب کشی ، شطرنج ، فوتبال دستی و تنیس روی میز ارائه شد .

وی ادامه داد: این طرح در سه مرحله اجرا می شود که در مرحله اول  افراد دارای معلولیت، کارشناسان و تسهیلگران مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. در مرحله دوم  افراد برگزیده آموزش های لازم را فرا می گیرند و در مرحله سوم  تجهیزات ورزشی تهیه و توزیع می شوند و با  شروع فعالیت های ورزشی به مدت چهار ماه، رقابت های ورزشی در سطح شهرستان ها و  استان برگزار می شود.

میرزایی با بیان اینکه در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ، خدمات متعدد در جهت آموزش فرد معلول و خانواده ، مناسب سازی فضای داخلی منازل ، کمک به اشتغال محلی ، کمک به هزینه های درمان و تامین وسایل کمک توانبخشی و در ارجاع معلولان به مراکز تخصصی خدمات شایسته ای انجام داده است ، اظهار کرد : در سال گذشته 9 هزار نفر با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 300 میلیون تومان از مزایای این برنامه برخوردار شدند .

وی با اشاره به اینکه تمامی افراد دارای معلولیت(طبق مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان)شناسایی شده است و وظیفه شناسایی افراد داری معلولیت جدید را تسهیل گران CBR  برعهده دارند خاطر نشان کرد : با راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی ، خدمت‌رسانی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها نیز تسهیل می‌شود .

معاون توانبخشی بهزیستی عنوان کرد : باتوجه به سختی های تردد برای ساکنان روستاها ، استقرار و جانمایی مراکز مثبت زندگی به گونه ای بوده که این مراکز  در نزدیکترین و قابل دسترس ترین منطقه استقرار یابند.  

وی در ادامه به مراقبین خانگی اشاره کرد و افزود : 2 مرکز مراقبین خانگی در استان زنجان فعال می باشند ، یک مرکز در شهرستان زنجان با ظرفیت 110 نفر از افراد دارای معلولیت بسترگرا و 20 نفر مراقب آموزش دیده  و مرکز دیگر در شهرستان خرمدره با ظرفیت 66 نفر ، با 12 نفر مراقب آموزش دیده که در این مراکز مراقبین در منازل افراد دارای معلولیت حضور پیدا کرده و خدمات لازم را که در دستورالعمل آمده به افراد دارای معلولیت ارائه می دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان به رعایت مناسب سازی و فضای مراکز خدمات بهزیستی هم اشاره کرد و افزود : ورودی ها ی مرکز ، راهروها ، پله ها ، همچنین رعایت سطوح شیبدار فضای پذیرش مرکز ، فضاهای بهداشتی و کف سازی مراکز و استفاده از تجهیزات و ضوابط ایمنی و حفاظتی باید متناسب با نیازهای فرد دارای معلولیت باشد .

میرزایی اظهار کرد : با راه اندازی مراکز مثبت زندگی مراکز به منازل مددجویان نزدیک شده و موجب تسهیل دسترسی مددجویان به مددکار و مراکز شدند.

این مقام مسئول یادآور شد : باتوجه به سختی های تردد برای ساکنان روستاها ، استقرار و جانمایی مراکز مثبت زندگی به گونه ای بوده که برای مردم روستاها در نزدیکترین و قابل دسترس ترین منطقه استقرار یابند.

وی عنوان کرد : در مرحله اول واگذاری پرونده ها 6 هزار و 346  پرونده مستمری بگیر به مراکز واگذار شده است  و تاکنون بیش از 2 هزار بازدید از منزل مددجویان توسط  مددکاران مراکز مثبت زندگی انجام گرفته است.

معاون توانبخشی افزود : اقدامات مراکز مثبت زندگی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که مددکاران باید حداقل هر 6ماه یکبار به منزل مددجو رفته و از وضعیت مددجوی خود باخبر شوند و طبق مستندات و اطلاعات صحیح ، برنامه ی توانمندسازی خانواده را تنظیم نمایند.

 

.........اخبار روز

* رییس‌جمهوری: برجام صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد

حسن روحانی رییس‌جمهوری پیش از ظهر امروز در آیین پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای گفت:‌

افتتاح‌های امروز با افتتاح‌های دیگر متفاوت است.

این فناوری مانند فناوری‌های‌ تک و برتر است ولی چون طرف مقابل، از این فناوری برای سایر عرصه‌ها استفاده کرده، ما را در ردیف خود قرار می‌دهند.

یکی از آثار پر افتخار برجام این بود که صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد. این کار بزرگ و عظیمی بود که در این دوره انجام شد./ ایرنا

* شفافیت تراکنش‌های بانکی از ۶ اردیبهشت

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتر نوشت:

تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» از ۶ اردیبهشت‌ماه برگشت می‌خورد.

این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک ها موجود است، نخواهد داشت.

* افزایش میانگین ۷۷درصدی حقوق ‎بازنشستگان کشوری در سال ۹۹

 شریعتمداری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

در سال ٩٩ مدیریت جوان و کاربلد ‎صندوق بازنشستگی کشوری در کنار افزایش میانگین ۷۷درصدی حقوق ‎بازنشستگان کشوری و پنج برابر شدن سود شرکت های زیر مجموعه، با ارائه ۱۱ بسته رفاهی خرید اقساطی و تخفیفی لوازم خانگی و انواع کالا و خدمات گامی نوین در عرصه سیاست‌های رفاهی برداشت.

*واعظی: زمانی برخی افراد ادعا می‌کردند صنعت هسته‌ای کشور تعطیل شده است

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری:

فناوری هسته‌ای امروزه یکی از مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

زمانی بود که برخی افراد در کشور مغرضانه یا در اثر ناآگاهی، ادعا می‌کردند صنعت هسته‌ای کشور در اثر توافقنامه برجام تعطیل شده است./ ایسنا

 

........سلامت و بهداشت

*ماسک های آبی مواد سمی و سرطانزا ندارند: سازمان غذا و دارو اعلام کرد: وجود مواد سمی، کبالت، فرمالدیید و مواد سرطانزا در پارچه های مصرفی ماسک های جراحی آبی صحت ندارد.

 اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی این سازمان اعلام کرد: ماسک های پزشکی از سه لایه تشکیل شده است، لایه اول و سوم اسپاندباند و لایه وسط ملت بلون است.

، پارچه اسپاند باند جزو پارچه های بی بافت بوده که هیچ گونه مواد سمی و فرمالدیید در ساخت آن استفاده نمی شود و رنگ های آبی بر پایه پلی پروپیلن مورد استفاده در تولید پارچه آبی رنگ، همه فاقد مواد سرطانزا و سمی هستند.

بعلاوه ماسک های تولید شده در کشور در آزمایشگاه های مورد تایید آزمایش می شود. حساسیت زایی و کیفیت آنها براساس استانداردها و ضوابط بررسی می شوند.

بنابراین ماسک های دارای مجوز از اصالت و کیفیت مطلوب برخوردار هستند.

از اینرو توصیه می شود، هنگام خرید ماسک به شماره مجوز وزارت بهداشت ،کد (IRC) نشان سیب سلامت و داشتن آدرس و مشخصات برروی بسته بندی کالا و برچسب اصالت توجه شود.

کرونای انگلیسی نوع غالب ویروس در ایران: سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: ویروس کرونای انگلیسی نوع غالب ویروس در ایران است. سرعت انتشار کرونا در ۱۲ استان بسیار تند است، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی ۵۶ درصد است و هفته‌های بسیار سختی را پیش رو داریم.

به نقل از ایرنا، علیرضا رئیسی افزود: همه استانها با موج سنگین ابتلا به کرونا مواجه هستند. اکثر بیمارستانها شلوغ شده و تعداد مراجعان زیاد است. استانهایی هم داریم که تازه از موج قبلی رها شده بودند و دوباره درگیر موج جدید شدند.

وی ادامه داد: در ۱۲ استان اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، فارس، زنجان، همدان، کرمان، لرستان مرکزی و قم شیب افزایشی کرونا بسیار تند است و باید به شدت مراقبت کرد تا بتوانیم از میزان خسارت کم کنیم. در برخی استانها که ۱۱ استان هستند، شیب تند است اما به تندی ۱۲ استان قبلی نیست اما وارد موج چهارم شده اند و شیب صعودی این استانها در حال تند شدن است. ایلام البرز، آذربایجان غربی، سمنان، تهران، خراسان رضوی، کردستان،چهار محال و بختیاری، اصفهان، کرمانشاه و قزوین شیب تندی دارند.

رئیسی گفت: چهار استان در ابتدای موج جدید کرونا هستند. شاید با رعایت شدید پروتکل ها، طوری عمل کرد که مثل بقیه استانها درگیر نشوند، یزد، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، سیستان و بلوچستان و به اضافه استان هرمزگان در این وضعیت هستند، در مجموع ۲۵۷ شهر قرمز ۱۲۹ شهر نارنجی، ۵۱ شهر زرد و ۱۱ شهر آبی هستند

وی افزود: از امروز به مدت۱۰ روز طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها بر اساس رنگ بندی شهرها در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اعمال می شود. در شهرهای قرمز به جز گروه مشاغل یک که بسیار ضروری هستند بقیه مشاغل تعطیل است. در شهرهای نارنجی فقط مشاغل گروه یک و دو می توانند فعالیت کنند، در شهرهای زرد، مشاغل گروه یک، دو و سه می توانند فعالیت کنند و در شهرهای آبی، مشاغل گروه چهار تعطیل است.

وی گفت: در این مرحله از اپیدمی مهمترین کار پرهیز از حضور در جمع است. در جایی که فضای سربسته است و تهویه نامناسب دارد احتمال انتقال بیماری بسیار بالاست. ثابت شده که رستورانها به خصوص در صورت نشستن در رستوران و غذا خوردن از مراکز مهم انتقال بیماری است. مانند مهمانی ها و دورهمی هایی که در خانواده ها شکل می گیرد. اگر یک نفر در یک خانواده درگیر باشد همه اطرافیان را درگیر می کند و موارد زیادی داریم که یک نفر با علایم خفیف در یک مهمانی بیش از ۲۰ نفر یا ۳۰ نفر را مبتلا کرده است.

در خیز چهارم کرونا، بیشترین خطر متوجه چه بیمارانی است؟ یک پزشک متخصص بیماری‌های عفونی می‌گوید: در خیز چهارم بیماری کرونا، بیشترین خطر متوجه بیمارانی است که علائم تنفسی دارند.

 حسن شفیعی افزود: تعداد زیادی از مبتلایان کرونا در حال حاضر با علائم گوارشی ازجمله درد شکم، اسهال، حالت تهوع و تب خفیف به پزشک مراجعه ‌می‌کنند. در طیف زیادی از مبتلایان این علائم به‌تنهایی بروز کرده و در دسته دیگر ممکن است همراه با علائم تنفسی شامل تنگی نفس، درد قفسه سینه و... باشد.

وی عنوان کرد: در بیمارانی که علائم تنفسی دارند، علائم عمومی شامل سردرد، چشم‌درد، به‌ویژه درد کمر؛ درد گردن و ساق پا هم دیده می‌شود و در بیمارانی که تنها دچار علائم گوارشی می‌شوند، به‌طور معمول شدت بیماری کمتر است و خوشبختانه این علائم با عوارض گوارشی همراه نیست.

این متخصص تأکید کرد: بیشترین خطر متوجه بیمارانی است که دچار علائم تنفسی می‌شوند و این امکان هست که با وجود این علائم، افراد دچار عوارضی از جمله تغییرات عروقی، نارسایی تنفسی، سکته قلبی، سکته مغزی و درگیری عضله قلب شوند.

شفیعی اظهار کرد: آنچه در نوع جهش‌یافته کرونا مهم است، سرعت‌ بالای وخامت حال بیماران است، به‌ طوری‌ که افراد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت دچار علائم شدید بیماری می‌شوند. در نوع جهش‌یافته انگلیسی؛ برگشت حس چشایی و بویایی طی چند روز ولی در جهش چینی طی سه روز تا سه هفته اتفاق می‌افتد.

در کرونای معمولی به‌طور معمول افراد در هفته دوم بیماری دچار علائم شدید می‌شدند، اما در نوع کرونای انگلیسی این وخیم شدن حال بیماران تنها ظرف یک تا دو روز اتفاق می‌افتد، بنابراین افرادی که ظرف مدت کوتاهی بدحال شدند باید به ابتلا به کرونا انگلیسی مشکوک شوند.

در حال حاضر با پر شدن سریع تخت‌های بیمارستانی، احتمال اینکه بخشی از بیماران نسبتاً بدحال تحت نظر تیم‌های مراقبت در منزل یا مراکز بهداشتی درمانی مدیریت بشوند؛ بسیار است.

.........دریافت

*اختر چرخ ادب پروین

۱۵ فروردین، با هشتادمین سالروز درگذشت رخشنده (پروین) اعتصامی، شاعر معاصر مصادف است.

نام این شاعر پند گوی پارسی برای تمام نسل هایی که در مدرسه تحصیل کرده اند، آشناست. ممکن نیست کسی دوران دانش آموزی اش را به یاد آورد، بدون آنکه حتی یک بیت از پروین در ذهنش نمانده باشد.

به همین بهانه، بخشی از یادداشت علیرضا غلامی، روزنامه نگار درباره ی پروین را که در روزنامه ی ایران منتشر شده بود، با هم می خوانیم:

«کسانی که شعر معاصر فارسی را دنبال می کنند شاید همواره این سؤال را از خود بپرسند که راز بزرگی و ماندگاری فلان شاعر چیست؟ شاعرانی که در ادبیات معاصر ایران بزرگ شده اند و شهرتی به دست آورده اند غالباً قالب ها را شکستند، به سنت ها پشت کردند، هنجارهای زبانی را به هم ریختند و ترکیبات بکر و صور خیال تازه ای به شعر کهن فارسی افزودند ولی در مورد پروین هیچ یک از این ها مصداق ندارد. پروین نه قالبی شکست و نه سنتی را زیر پا گذاشت.

حتی عنصر خیال کمترین نمود را در شعر او دارد.

پروین در سال های حیاتش با نیما، شهریار، بهار، ایرج میرزا، دهخدا، عارف، میرزاده عشقی، نسیم شمال، لاهوتی، فرخی یزدی، ادیب نیشابوری و رشید یاسمی همقطار بوده است. برخی از این ها به جهات مختلف در ادبیات معاصر به شهرت رسیده اند.

برخی به خاطر نوآوری ها یشان، برخی به خاطر پایبندی و سختگیری هایشان نسبت به سنت شعر فارسی، برخی به خاطر اعتراض ها و نقدهای تندشان، برخی به خاطر سربرباد دادنشان و برخی به خاطر درونمایه های منحصر به خودشان صاحب اسم و رسم شده اند. اما پروین مشخصاً هیچ یک از این ها را ندارد. او در قالب شعر هیچ نوآوری چشمگیری نداشته است.

همه قالب هایی را که به کار برده قبل از او مورد استفاده بوده اند. اگر قصیده هایش را با ملک الشعرای بهار مقایسه کنیم قضاوت و داوری در مورد آن دو، چندان دشوار نیست. حتی در مقایسه با قصاید بی بدیل ناصر خسرو نیز که چون قصاید پروین بی تغزل و تشبیب هستند بی توفیقی پروین در این قالب نیز به خوبی عیان است.

در غزل نیز پروین چندان حرفی ندارد. خیلی ها معتقدند که او اصلاً ذوق غزلسرایی ندارد. اشعار او به لحاظ موسیقایی نیز برجستگی خاصی ندارد. اوزان شعرهای او ملایم هستند واز موسیقی درونی کلمات و قوافی نیز استفاده چندانی نکرده است. به لحاظ تصویرسازی و صور خیال نیز چندان برجسته نیست. بسیاری از عناصر خیال او در شعر پیش از او وجود دارند.

پس عامل ماندگاری پروین در میان بسیاری از شاعران معاصر چیست؟ پروین یک تفاوت دیگر نیز با شاعران هم عصرش دارد. خیلی از آن شاعران در کنار دیوان خود آثار دیگری هم دارند. برخی صاحب روزنامه و مجله هستند، برخی کرسی تدریس دارند و برخی هم محققانی هستند خستگی ناپذیر.

در مورد پروین باید گفت چند عامل می تواند موجب ماندگاری شعر او شده باشد. سال های شاعری پروین میان سال های ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۰ بوده است که همزمان با پادشاهی رضاخان بر ایران است. یکی از جنبه های مهم شعر پروین تعلیمی بودن آن است.

دائم پند و اندرز می دهد و نصایح اخلاقی عرضه می کند. منظومه فکری او هم برای عرضه تعلیم و پند و اندرز به همان سبک و سیاق شاعران کهن فارسی است. در این میان بیشتر از هرکس پندهایش به اندرزهای سعدی می ماند. در منظومه فکری پروین تقدیرگرایی از پایه های محکمی است که بنای دیوانش روی آن قرار گرفته. عنصر تقدیر در بسیاری از شعرهای تعلیمی از اصول جداناشدنی به حساب می آید: با چرخ، تو با حیله کی برآیی؟ ـ در پشه کجا نیروی عقاب است / چه توان خواست از مکاید دهر؟ ـ چه توان کرد؟ هرچه باداباد / پتک ایام نرم سازد مان ـ من اگر آهنم، تو گر پولاد.

این عنصر تعلیم چیزی است که کاملاً موافق با مقتضیات زمانه بوده. حاکمیت وقت اجازه نشر ادبیات کارگری دوران مشروطه و ادبیات انتقادی را نمی داده. در طول حکومت رضاخان انتقادهایی که در شعر شاعران دوره آمده همه سطحی هستند. ریشه ها را هدف نمی گیرند. شعر تعلیمی این دوره از ویژگی های اخلاقی و مسائل سطحی اجتماع انتقاد می کند.

استاد شفیعی کدکنی در کتاب «ادوار شعر فارسی» در این باره می گوید: «در این دوره آنها که به عنوان ادبای رسمی هستند، یعنی کسانی که روزنامه ها را اشغال کرده اند و تریبون ها را در اختیار گرفته اند می توان گفت غالباً آدم های سطحی و در زمینه شناخت مسائل اجتماعی کم فرهنگ، خودفروخته و حتی بی وطن هستند.

بهار در تبعید است. ایرج مرده است. عارف در همدان به زندگی گیاهی خودش ادامه می دهد و در دره های همدان تقریباً حالت زندانی به خود گرفته است. عشقی هم ترور شده است. غالب اعتراض های فرخی یزدی هم با کنایه و به کار گرفتن استعارات شعر کلاسیک است و کمتر صراحت دارد».

اما پروین نیز در این فضای بسته شعر می سرود. به نظر می رسد بهترین شیوه را برای بیان حرف های خود انتخاب کرده بود. او در اشعار تعلیمی اش کم از ظلم و دزدی و غارت حرف نزده است. هرچند گاهی خیلی آشکارا به عاملان این صفت ها می تازد ولی اغلب از راه داستان و تمثیل جلو می رود.

قطعات معروف «اشک یتیم»، «مست و هشیار»، «نامه به انوشیروان» و «دزد خانه» نمونه هایی از این نوع اند. پروین در کنار این تمثیل ها از سبک قدیمی مناظره نیز بهترین بهره ها را برده است. مثل کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جواهرالاسرار با حاکمان وقت از زبان حیوانات حرف زده است. بلبل با گل از روزهای خوش فردا سخن می گوید.

بلبل و طوطی از درد خود و پای در بند بودن شان می گویند. بط با ماهی رازش را می گوید و گاهی هم از نباتات و جمادات کمک می گیرد. این تمثیل ها و اشعار تعلیمی همگی با زبانی روان، سلیس و فصیح سروده شده اند. چیزی که او را میان بسیاری از شاعران معاصر ممتاز کرده است. این روانی و سلامت زبان او در بسیاری جاها با زبان سعدی و ناصرخسرو پهلو می زند. گاهی زبانش از بسیاری از شعرهای منتشر شده در سال های اخیر ملایم تر و روان تر است.

همین زبان در کنار شیوه بیان داستان گونه و تمثیل وار و نوعی مهربانی و عطوفت زنانه در اشعارش موجب شده که بعد از گذشت چندین دهه شعر او در کنار شعر بزرگان معاصر فارسی قرار بگیرد.

شاید زن بودن و معصومیت زنان نیز در محبوبیت و شهرت او بی تأثیر نبوده است. در میان شاعران هم قطارش او تنها زن کاروان است. بسیاری از او تصویر شاعره ای گوشه گیر و منزوی ترسیم کرده اند، حال آن که کافی است برخی از شعرهای او که زنان پرده نشین را خطاب قرار می دهد به یاد آوریم. سال ۱۳۱۴ در جشن فارغ التحصیلی خود «نهال آرزو» را سرود.

شعری که انتقادهای گزنده ای نسبت به تبعیض میان زنان و مردان در بردارد. پروین زمانی شاعری می کرد که مجال برای انعکاس اندیشه های مردان نبود تا چه برسد به اندیشه های زنان. با این حال عنصر زنانگی، عطوفت و نرمی از ستون های شعر او است. کودکان، دختران، پیرزنان و شخصیت های فرودست جامعه در شعرش حضور دائمی دارند. و هنوز هم بعد از گذشت چند دهه صدای آن شخصیت ها مثل بسیاری از شخصیت های رمان ها و داستان های برجسته فارسی به گوش می رسد».

***

شعر شرط نیکنامی:

نیکنامی نباشد از ره عجب،

خنگ آز و هوس همی راندن؛

روز دعوی، چو طبل بانگ زدن،

وقت کوشش، ز کار واماندن؛

خستگان را ز طعنه، جان خستن،

دل خلق خدای رنجاندن؛

خود سلیمان شدن به ثروت و جاه،

دیگران را ز دیو ترساندن؛

با در افتادگان، ستم کردن،

زهر را جای شهد نوشاندن؛

اندر امید خوشهٔ هوسی،

هر کجا خرمنی است، سوزاندن؛

گمرهان را رفیق ره بودن،

سر ز فرمان عقل پیچاندن؛

عیب پنهان دیگران گفتن،

عیب پیدای خویش پوشاندن؛

بهر یک مشت آرد، بر سر خلق،

آسیا چون زمانه گرداندن؛

گویمت شرط نیکنامی چیست،

زانکه این نکته بایدت خواندن؛

خاری از پای عاجزی کندن،

گردی از دامنی بیفشاندن.

***

شعر پروین اعتصامی درباره مرگ خودش

اینـــــــــکه خاک سیهش بالین است،

اختر چرخ ادب پروین است؛

گر چه جز تلخــــــــــــی از ایام ندید،

هر چه خواهی سخنش شیـرین است؛

صاحب آن همه گفتار امروز،

سائل فاتحـــــــــــــــــه و یاسین است؛

دوستان به که زو یاد کنند،

دل بی دوست دلی غمگین است.

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:

برای خاطر بیچارگان نیاسودن؛

بکاخ دهر که آلایش است بنیادش،

مقیم گشتن و دامان خود نیالودن؛

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن،

هماره بر صفت و خوی نیک افزودن؛

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن،

برای خدمت تن، روح را نفرسودن؛

برون شدن ز خرابات زندگی هشیار،

ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن؛

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن،

دریکه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن.

 

.........ورزشی

*دو نشان طلا حاصل کار جودوکاران کم بینا در ترکیه

اعضای تیم ملی ۳ نفره جودوی نابینایان و کم بینایان کشورمان در مسابقات بین المللی ترکیه ۲ مدال طلا و یک برنز به ارمغان آوردند.

در این رقابتها که در شهر آنتالیا برگزار شد، وحید نوری در وزن -۹۰ کیلوگرم با برتری مقابل جودوکاران ترکیه و اوکراین به فینال راه یافت و در مبارزه نهایی، نماینده قزاقستان را ضربه فنی کرد و صاحب نشان زرین طلا شد. محمدرضا خیرالله زاده در وزن +۱۰۰ کیلوگرم با شکست دادن حریفانی از ترکیه و الجزایر، مدال طلا را بر گردن آویخت. در روز نخست این مسابقات نیز علیرضا خجسته در وزن -۷۳ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. بدین ترتیب تیم ملی ۳ نفره جودوی نابینایان کشورمان با کسب ۲ مدال طلا و یک برنز به کار خود در این رقابتها پایان داد.

 

* برنامه های شنای معلولان در سال 1400

محمدحسین اقبالی، رئیس انجمن شنا جانبازان و معلولین گفت: سال گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد عالی کرونا در ورزش و با حمایت مسئولین فدراسیون یک مرحله اردوی آمادگی تیم ملی را برگزار کردیم و در سال جدید هم اگر شرایط مساعد شود، اردوها را ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: استعدادیابی و پشتوانه سازی تیم ملی، آماده سازی شناگران جوان برای مسابقات پاراآسیایی جوانان بحرین و در نهایت کسب آمادگی برای بازی‌های پاارآسیایی چین و افزایش مدال‌های تیم ملی در این رویداد نسبت به مسابقات ۲۰۱۸ جاکارتا از اهداف اصلی انجمن است که از سال گذشته و با برپایی اردوی آمادگی به دنبال اجرای آن هستیم.

اقبالی افزود: کسب ۶ طلای شاهین ایزدیار در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی انگیزه‌ای شد تا گرایش به شنا در بین ورزشکاران جانباز و معلول بیشتر شود. خوشبختانه در این مدت مربیان ما در سطح استان‌ها استعدادهای این رشته را شناسایی و به انجمن معرفی کردند که این موضوع نویدبخش پشتوانه‌سازی برای تیم ملی است. سال گذشته برخی از ورزشکاران ما در اردو شرکت کردند و در اردو امسال، شناگران دیگری را به اردو دعوت می کنیم تا با آمادگی کامل راهی مسابقات بحرین شویم.

وی اظهار داشت: در رقابت‌های جوانان بحرین هدف‌مان کسب قهرمانی تیم ملی شنا کشورمان است که با استعدادهایی که در تیم حضور دارند رسیدن به این مهم دور از ذهن نیست و امیدوارم که در بازی‌های پاراآسیایی جوانان به این هدف دست پیدا کنیم. وی افزود: در سال جدید برپایی دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری از دیگر برنامه‌های انجمن است که به صورت آنلاین و وبینار برگزار خواهیم کرد تا مربیان و داوران ما با آخرین قوانین آشنا شوند.

اقبالی بیان کرد: اگر شرایط جامعه نسبت به ویروس کرونا مساعد شود، در نظر داریم رقابت‌های لیگ و نیز اردوهای آمادگی تیم ملی را برگزار کنیم. همچنین به دنبال برپایی مسابقات قهرمانی کشور تحت نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در سال جدید هستیم.

 

..........حوادث

*جنایت سیاه مرد تعمیرکار در خانه زن تنها

تعمیرکار آبگرمکن دیواری وقتی برای کار به خانه زن جوان رفت با دیدن زن تنها به او تعرض کرد و پول و طلاهایش را دزدید. اواسط فروردین، زن جوانی هراسان به دادسرای ویژه سرقت رفت و از مردی شکایت کرد که او را مورد آزار و اذیت قرار داده پول و طلاهایش را سرقت کرده بود. زن جوان درباره ماجرای تلخی که برایش رقم خورده بود، گفت: در یکی از محله‌های مرکزی تهران زندگی‌می کنم. دستگاه آبگرمکن دیواری ما مدتی خراب شده بود و یک تعمیرکار قبلاً به خانه ما آمده بود تا آن را درست کند.

او ادامه داد: شب حادثه همسرم در محل کارش بود و من در خانه تنها بودم که متوجه شدم دوباره آبگرمکن خراب شده چون هوا خیلی سرد بود به تعمیرکاری که آن را قبلاً درست کرده بود زنگ زدم و خواستم تا برای تعمیر بیاید. ساعتی بعد مرد تعمیرکار به‌نام شایان به خانه‌ام آمد اما وقتی متوجه شد که همسرم در خانه نیست، ناگهان با آچاری که در دست داشت به من حمله کرد. ترسیده بودم و شروع به داد و فریاد کردم.

اما او که با مقاومتم مواجه شده بود مرا زخمی کرد و سپس   مورد تعرض قرار داد. آنقدر ترسیده بودم و حالم بد بود که بی‌هوش شدم و مرد تعمیرکار نیز از فرصت استفاده کرده و دست و پای من را با روسری‌ام بست. بعد هم شروع به سرقت وسایل با ارزش داخل خانه کرد و پول و طلاهایمان را به سرقت برده و متواری شد. زن جوان گفت: نمی‌دانم چقدر زمان گذشت اما با صدای شوهرم به هوش آمدم. همسرم که از محل کارش برگشته بود چند بار زنگ خانه را می‌زند و وقتی من پاسخ نمی‌دهم نگران‌می شود. با کلیدی که به همراه داشته وارد خانه می‌شود و خانه بهم ریخته او را نگران‌تر می‌کند و درنهایت در اتاق مرا بی‌هوش پیدا می‌کند.

حالم به قدری بد بود که همسرم مرا به بیمارستان رساند و تحت درمان قرار گرفتم. دکترها می‌گفتند وضع جسمی‌ام خیلی بد بود و ضربه‌ای که با پیچ گوشتی و آچار به سرم کوبیده مرا تا چند قدمی مرگ برده بود. با شکایت زن جوان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت به دستور بازپرس پرونده آغاز شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد شایان تلفن همراهش را خاموش کرده و از خانه‌اش نیز متواری شده است. بررسی کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه موفق شدند شایان را در مخفیگاهش دستگیر کنند. مرد جوان که ابتدا منکر جنایت سیاه بود زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد لب به اعتراف گشود: قصد این کار را نداشتم، زمانی که متوجه شدم زن جوان در خانه تنهاست، یک لحظه وسوسه شدم. او را مورد آزار و اذیت قرار دادم و وسایل با ارزش خانه را سرقت کردم.

زمانی که از خانه بیرون آمدم تازه متوجه شدم چه کار اشتباهی کرده‌ام و از ترس دستگیری و مجازات فرار کردم. با اعتراف متهم او روانه بازداشتگاه شد و پرونده زن جوان از نظر آزار و اذیت به دادگاه کیفری استان ارجاع شد و از جنبه سرقت در دادسرای ویژه سرقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *