شناسه خبر: 21206 منتشر شده در مورخ: 1399/4/14 ساعت: 00:34 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 14 تیر 1399

روزنامه شنبه 14 تیر 1399

عناوین امروز: حل هر مشکلی با طرح دعاوی حقوقی امکان پذیر نیست - بررسی اثر بخشی برنامه مراقبت در منزل بر گروههای مختلف معلولین - تازه‌های کنفرانس سالانه اپل از منظر دسترسی‌پذیری - از خانه تا خداحافظی - کشکول

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 14 تیر 1399

12 ذی القعده  1441

4 جولای  2020

سال بیست و چهارم شماره 6453

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی       مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین ............

حل هر مشکلی با طرح دعاوی حقوقی امکان پذیر نیست

بررسی اثر بخشی  برنامه مراقبت در منزل  بر گروههای مختلف معلولین

تازه‌های کنفرانس سالانه اپل از منظر دسترسی‌پذیری

از خانه تا خداحافظی

کشکول

 

 

..........سخن هفته

*حل هر مشکلی با طرح دعاوی حقوقی امکان پذیر نیست

این روزها درخواست های مشخصی در مجراهای مجازی انتقال اطلاعات و شبکه های مجازی تخصصی حوزه افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان در زمینه ضرورت شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری بویژه در خصوص عدم اجرای بند 1 ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر ضرورت تأمین حق معیشت برای افراد دارای معلولیت بیکار و فاقد درآمد مطرح شده است. در این خصوص باید توجه خوانندگان عزیز را به نکات زیر جلب کنم: استفاده از طرح دعاوی حقوقی برای حل مشکلات شهروندان از جمله بحث ویژه شهروندان دارای معلولیت توسط تدوین کنندگان قانون حمایت از حقوق معلولان به طور مشخص دنبال شد و همین امر موجب تدوین حکم مشخص حق افراد معلول برای طرح دعوی درمراجع قضایی علیه مسئولانی شد که در نهایت این احکام را نادیده گرفته وبه وظایف قانونی خود تحقق نبخشیده اند. اما باید دقت کرد که پیش بینی این حق و این ابزار حقوقی برای طرح دعوی علیه مسئولان ضمن آنکه مبین یک پیشرفت بزرگ تاریخی برای افراد دارای معلولیت در پیگیری حقوق خود آن هاست اما در واقع تیغ دولبه ای است که باید مانند جراحی به درستی و در جای خود از آن استفاده کرد. همانطور که هر بیماری را برای درمان نمی توان جراحی کرد طرح دعاوی حقوقی به خصوص با هدف پیروزی در این دعاوی در مراجع قضایی کشور ابزاری نیست که در هر شرایطی بتوان از آن استفاده کرد. چگونه می توان به دیوان عدالت اداری کشور علیه بزرگترین مرجع قانونی کشور و حاکمیتی ملی دولت شکایت کرد؟ البته این امر امکان پذیر است اما باید دقت کرد که چنین شکایتی و در این ابعاد چه دستاوردهایی می تواند برای افراد معلول در بر داشته باشد. دولت خود قانون حمایت از حقوق معلولان را تصویب و به صورت لایحه به مجلس داده است و حکم بند 1 ماده 27 نیز از احکام کلی این قانون جدا نیست. پس خود دولت نیز پذیرفته است که مسئولیت دارد به افراد معلول  فاقد درآمد حق معیشت معادل کف قانون کارپرداخت کند. اگر این امر محقق نشده است ناشی از تخلف یک یا دو مسئول یک یا دو وزارتخانه نیست بلکه ناشی از شرایط ویژه کشور یعنی اعمال تحریم های گسترده، عدم فروش نفت، کاهش منابع درآمدی دولت است. دولت با اقرار به وظیفه خود در این خصوص از عدم امکان تأمین منابع مالی کلان برای اجرای این حکم سخن می گویید و اگر در نهایت دیوان هم به طرح دعوی در این خصوص تن داده و حتی به نفع شهروندان معلول حکم دهد مشکلی از مشکل فرد معلول حل نخواهد شد. زیرا مشکل تأمین منابع مالی است و نه تخلف از قانون به علت غفلت یا بی توجهی به جایگاه اجرای این حکم لذا اکیداً توصیه می شود رشد فرهنگ حق طلبی و مطالبه گری  در میان جامعه افراد معلول که البته دستاوردیست به انحرافی از جنبش کلی شهروندان معلول در پیگیری حقوق آن ها تبدیل نشود و به عکس آن راه نبرد و راه پیگیری های حقوقی را سد نکند لذا تأکید می شود در طرح دعوی در مراجع قضایی به ظرافت های حقوقی توجه ویژه ای شود.

 

........مقاله

* بررسی اثر بخشی  برنامه مراقبت در منزل  بر گروههای مختلف معلولین

پدیده معلولیت سابقه‌ای به قدمت تاریخ بشری دارد. در سده‌های اخیر آمار افراد معلول به علت رویدادهای مختلف مانند جنگ، انقلاب، حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله، حوادث رانندگی، حوادث ناشی از کار و انواع بیماری‌ها رشد قابل توجهی داشته است .پژوهشی که توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد، نشان می‌دهد که در ایران میزان شیوع معلولیت‌های آشکار در کل جمعیت حدود 2 درصد برآورد شده است که در سنین بالای 40 سال این رقم به بیش از 4 درصد می‌رسد. از سوی دیگر نگرش جامعه در هر دوران تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت زندگی و سرنوشت افراد معلول بوده است. بطوریکه اکنون به منظور تحقق هدف کلی بهداشت برای همه در حوزه توانبخشی، ‌راهبرد نوین تشویق و حمایت معلولان در راستای زندگی به همراه خانواده‌ها و میان جامعه و نیز دسترسی معلولان به فرصت‌های برابر می باشد.

با عنایت به رویکرد های نوین توانبخشی و نیز تو جه به نقش و جایگاه  خانواده در روند بهبودی جامعه هدف و وجود تعداد کثیری از متقاضیان دریافت خدمات توانبخشی و مراقبتی از سازمان  بهزیستی گیلان و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی در امر ارائه خدمات  و ایجاد حداکثر رضایتمندی در جامعه هدف و برای تحقق امر توانمندسازی خانواده از طریق احیا و ارتقای منابع موجود و بهبودی رفتارهای سازگارانه معلولین و خانواده های آنان بهزیستی گیلان با هدف توانمندسازی خانواده های معلولین از طریق فراهم آوری بستر مشارکت  و حمایت  اجتماعی اقدام به اجرای برنامه" توانبخشی مبتنی بر خانواده یا مراقبت در منزل " در پنج شهرستان رودبار ،صومعه سرا ،شفت ، تالش و سیاهکل نمود تا ضمن توانمندسازی معلولین ، با  تکمیل زنجیره خدمات توانبخشی و اجتماعی بتواند از توسعه بی رویه مراکز نگهداری معلولین جلوگیری نماید.

  توانبخشی مبتنی بر خانواده (مراقبت در منزل)  با اولویت بهبود شرایط زندگی برای گروه کثیری از توانخواهان با ارائه خدمات قابل استاندارد و تامین خدمات مورد نیاز از طریق آموزش افراد غیر متخصص توانبخشی و ارائه خدمات در خانواده ها به منظور تحقق هدف کلی بهداشت برای همه در حوزه توانبخشی ،مطرح و به اجرا در آمد،ولی علیرغم تاثیرات مثبت اجرای برنامه ، به دلیل چالش ها و  نبازهای ویژه هرنوع از معلولین ،و نتایج حاصل از بررسی ها مبین این مسئله است که در برنامه ریزی های توانبخشی مبتنی بر خانواده باید ویژگی های خاص هر گروه از معلولین لحاظ گردد ،تا بدین طریق نتایج حاصل از این طرح موثرتر و در نهایت رضایتمندی بیشتر ی برای توانخواهان و خانواده هایشان را فراهم آورد.

نتایج :

 بررسی عملکرد برنامه مراقبت در منزل  بیانگر این مسئله می باشد که برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده اجراشده توسط مراقبین آموزش دیده  در برخی از معلولین بسیار موثر ودر برخی دیگر از اثرات کمتری برخوردار می باشد  لذا به نظر می رسد برای همه گروه های معلولین نمی توان برنامه مراقبتی یکسانی را تدوین نمود و برای اجرای بهینه طرح باید به عواملی نظیر نوع معلولیت ،انگیزه مراقب ،ویژگی های فرهنگی توانخواه و خانواده هایشان نیز توجه نمود که در ذیل به برخی آثار کیفی طرح مراقبتی با توجه به نوع معلولیت پرداخته می شود :

*معلولین جسمی حرکتی:

معلولین با آسیب نخاعی بیشترین نیاز مراقبتی را در مرحله بدو ابتلا به معلولیت دارند .در این افراد بیشترین نیاز شامل پیشگیری از زخم بستر ،تغییر وضعیت ،در صورت نیاز ترمیم زخم بستر ،استفاده از وسایل کمک توانبخشی از قبیل تیلت تیبل ،بریس واکر،عصا و...،سونداژ صحیح و آموزش های صحیح تخلیه مثانه ،حفظ دامنه حرکتی مفصل و ایجاد وضعیت های صحیح نشستن جهت جلوگیری از انحراف ستون فقرات و غیرو می باشد.حال اگر از زمان ضایعه مدت بیشتری بگذرد به علت آسیب های روحی و روانی و همچنین اشراف و اطلاع توانخواه به انجام امور شخصی ،احساس نیاز به مراقبت را کمتر درک می کند که این امر از تاثیر برنامه مراقبتی می کاهد .بیماران مبتلا به MSو کودکان فلج مغزی بیشترین نیاز را برای آموزش فعالیت های روزمره مانند غذا خوردن ،حمام کردن ،تحرک در محیط منزل و.... و دارند.

*بیماران روانی مزمن :

بیشترین تاثیر طرح در زمینه آموزش به خانواده و بیمار در زمینه فعالیت های روزمره زندگی،آموزش درک شرایط بیمار ،نوع، ماهیت بیمار ی،آموزش و شناسایی باورهای غلط در مورد بیماری،کنترل هیجانات،آموزش مقابله با استرس  وایجادشرایط مطلوب وتسهیل سازی پذیرش بیماری ،استفاده صحیح و بموقع از داروهاوکاهش فشارهای روحی به خانواده  می باشد. در این گروه از توانخواهان جنبه آموزشی طرح و نیز افزایش اطلاعات و آگاهی اعضای خانواده و آموزش مهارت های تعاملی و اجتماعی که در نهایت منجر به بهبود عملکرد می گردد از جنبه  مراقبتی آن بیشتر مطرح می باشد واثربخشی مراقبین کمترملموس می باشد.

* سالمندان:

 در این گروه بسته به میزان وابستگی سالمند شیوه و میزان اثر گذاری برنامه متفاوت می باشد.قابل ذکر است میزان اثر بخشی طرح در سالمندان وابسته مشهود تر از سالمندان مستقل و نیمه وابسته می باشد.چون در این گروه کهولت سن همراه با علایم بارز جسمانی و بسترگرایی بوده که نیاز به مراقبت از آن ها را در زمینه های جلوگیری از زخم بستر ،استفاده صحیح از وسایل کمکی ،سونداژ و ....بیشتر می نماید و در نتیجه خانواده ها در زمینه دریافت وسایل بهداشتی و مراقبتی از قبیل تشک مواج ،پوشینه ،ویلچر و نیز دریافت خدمات پرستاری  و مراقبتی بیشترین تقاضا را دارند.

*عقب ماندگان ذهنی :

درگروه کودکان عقب مانده ذهنی با هوش متوسط که در سن رشد نیز می باشند و نیاز  به آموزش مواردی نظیرتسهیل رشد روانی حرکتی ،آموزش مفاهیم کلی و ...دارند  اثربخشی طرح بیشتر در زمینه های آموزشی بوده و جنبه مراقبتی کمتر مطرح می باشد. در گروه عقب ماندگان ذهنی بابهره هوشی شدید و خیلی شدید که نیازمند مراقبت می باشند میزان تاثیر طرح به نسبت گروه جسمی حرکتی نیازمند مراقبت ،کمتر می باشد و بیشترین اثر اجرای آن درمواردی نظیر حمایت های روحی ، احساس همدلی با خانواده ، ایجاد فرصت برای خانواده (به خصوص مادر)برای رسیدگی به امور دیگر می باشد.

نویسنده : قاسم حقگو( فیزیوتراپیست و کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی)

کارشناس مسئول توانپزشکی  معاونت توانبخشی بهزیستی گیلان

 

...........فناوریهای امیدبخش

* تازه‌های کنفرانس سالانه اپل از منظر دسترسی‌پذیری: اپل‌باز‌ها حتماً با کنفرانس جهانی توسعه دهنده‌های اپل آشنایی دارند. کنفرانسی موسوم به WWDC که سالی یک بار برگزار می‌شود و مدیران و توسعه دهنده‌ها دیداری با هم تازه می‌کنند و آینده محصولات اپل در سال پیش رو را رقم می‌زنند. قطعاً مجال پرداختن به تمام اتفاقات کنفرانس امسال در این فضای اندک فراهم نیست اما سعی خواهیم کرد تا حد امکان، اتفاقات مرتبط با دسترسی‌پذیری را که معمولاً در وبسایت‌های فارسی زبان به حد کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بازتاب دهیم.

قبل از هر موضوع دیگری ابتدا به سراغ IOS 14 و تغییراتی که در زمینه دسترسی‌پذیری در آن رخ داده می‌رویم. شاید مهم‌ترین تغییر در این نسخه از سیستم عامل IOS، هوشمند شدن Voice over, صفحه‌خوان اپل باشد. در این نسخه از سیستم عامل IOS, VO قادر است عناصر مختلف وبسایت‌ها را تشخیص دهد و حتی در مواقعی که یک عنصر درست برچسب‌گذاری نشده، آن را شناسایی کند و برای کاربر بخواند. این صفحه‌خوان در نسخه جدید IOS به قابلیت تشخیص محتوای تصاویر از طریق هوش مصنوعی هم مجهز شده و می‌تواند نوشته‌ها یا سایر محتوای عکس‌ها را شناسایی کند. درست مثل آنچه که پیشتر در پلتفرم‌های دیگری نظیر Facebook پیاده شده بود.

قابلیت دیگری که به IOS اضافه شده شاید مستقیماً ربطی به Accessibility پیدا نکند اما به هر حال کاربران نابینا می‌توانند از آن به عنوانی برای تسهیل کار با گوشی اپل، استفاده کنند. IOS در نسخه ۱۴ این امکان را در اختیار کاربران قرار داده که از لمس‌های دو یا سه ضربه‌ای بر پشت گوشی به عنوان میانبر استفاده کنند. ۲۳ عملیات مختلف هم برای این میانبر‌ها در نظر گرفته شده و بنا بر این، دست کاربران برای انتخاب عملایت مختلف برای هر کدام از میانبر‌ها باز خواهد بود. به عنوان مثال، یکی از مواردی که اندروید به دست‌ها خیلی روی آن مانور می‌دهند، قابلیت قطع تماس به بوسیله دکمه خاموش و روشن است. از این پس کاربران اپل خواهند توانست میانبری را برای این کار اختصاص دهند.

دو قابلیت جالب توجه هم در اختیار کاربران ناشنوا یا کم‌شنوا قرار گرفته است؛ اول اینکه صاحبان کم‌شنوای Airpods pro, از این به بعد می‌توانند هنگام تماشای فیلم، صدای اجزای مختلف فیلم را کم و زیاد کنند. آنها می‌توانند صدای موسیقی را کم یا ولوم مربوط به اصوات محیطی را زیاد کنند. این امکان از طریق شیوه جدیدی از ضبط موسوم به ضبط چهار بُعدی ممکن شده است. از سوی دیگر کاربران ناشنوایی که از طریق FaceTime و به کمک زبان اشاره با دیگران گفتگو می‌کنند، حالا دیگر خیالشان از بابت تصویری که از آنها در گوشی طرف مقابل نشان داده می‌شود، راحت خواهد بود؛ اپل تمهیدی را در نظر گرفته که FaceTime زبان اشاره را به شکل خودکار تشخیص می‌دهد و تصویر فرد ناشنوا را در گوشی طرف مقابل، به شکل تمام صفحه نشان می‌دهد. در شماره بعد، تسهیلات اضافه شده به سایر سیستم عامل‌های اپل را مرور خواهیم کرد. «ادامه دارد»

.........هشتگ

* از خانه تا خداحافظی.

در هفته گذشته قیمتهای نجومی خانه و اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس در خصوص خانه های 25 متری از موضوعات داغ شبکه های مجازی بود یکی از کاربران نوشت فکر کنم این خونه های 25 متری همون اتاقهاییه که باید بریم داخلش و به کارهای بدمون فکر کنیم. کاربر دیگری نوشت دو تا فرش 12 متری پهن کنیم خونه هشدار میده 96 درصد ظرفیتتون پر شده! البته خبر خانه های 25 متری تکذیب شد. اما بالا رفتن امار کرونا و اجباری شدن ماسک از 15 تیر در محیطهای شلوغ و سربسته از دیگر موارد داغ شبکه های مجازی بود تا جایی که هشتگ من ماسک میزنم داغ داغ بود.

اما اظهارت سلیمی عضو هئیت رئیسه مجلس در مورد این که برخی درخواست تشکیل فراکسیون عدس و سیر را به ما داده بودند با واکنش طنز کاربران روبرو شد یکی از کاربران نوشت واقعا در این گرمای تابستون ایا نباید به نظر شما اب دوغ خیار یه فراکسیون مستقل داشته باشه! یا کاربر دیگری نوشت چرا عدس و سیر پیاز و لپه مگه چشونه! خبر بعدی خداحافظی جالب سفیر المان بود

سفیر آلمان با انتشار تصویری که او را سوار بر ماشین محبوبش در ایران نشان می‌دهد، از پایان ماموریت کاری خود خبر داد.

 کلور-برشتولد در سال ۱۹۹۰ به خدمت وزارت امور خارجه آلمان در آمد. وی در اداره مرکزی وزارت امور خارجه عهده‌دار سمت‌های گوناگونی از قبیل رئیس دفتر قائم مقام وزیر در وزارت امور خارجه بوده است. علاوه بر این او نماینده وزارت امورخارجه در امور بحران و رئیس ستاد بحران دولت فدرال در سطح سفیر و معاون رئیس اداره اطلاعات جمهوری فدرال آلمان را بر عهده داشت.

حال پس از گذشت ۴ سال ماموریت آقای برشتولد در ایران به پایان رسیده و او تصمیم گرفته است با سوار شدن بر ماشین محبوبش در ایران به ماموریت خود پایان دهد. سفیر آلمان با انتشار تصویری در توئیترش که او را سوار بر یک نیسان آبی نشان می‌دهد از پایان ماموریتش در ایران خبر داد.

میشائیل کلور-برشتولد با انتشار پستی در توئیتر خود نوشت:

"بعد از ۴ سال در ایران، زمان خداحافظی فرا رسید."

..........کشکول

جدول کلاسیک:

* برای پیدا کردن رمز 21 حرفی ما باید به 21 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید تا رمز جدول که سخنی از امام رضا (ع) است بدست آید. تعداد حروف هر پاسخ را بعد از هر سوال برای کمک به شما ذکر کرده ایم. سؤالات: 1. حرارت دادن غیرمستقیم مواد غذایی (6) 2. ستاره دنباله دار معروف (4) 3. شک (5) 4. علامت جذر (7) 5. کشور اسطوره های باستانی (5) 6.آیت (5) 7. میوه ای مانند شاتوت (4) 8. خو (4)  9. جعلی(5) 10. شهرت حافظ (9) 11. ریاضی دان ایرانی (7) 12. هوس زن باردار(4)  13. قسمتی از خودرو (9) 14. اولین بازیگر نقش جیمز باند (8) 15. کاتب (7) 16.بهبودی جراحت (6) 17. وادی(6) 18. تن پوش زنانه (2) 19. دفتر ثبت نامه های اداری (9) 20. پیمانه و پیاله (4) 21. افترا (4). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول: بهترین چیزها زمانی رخ میدهد که انتظارش را نداری.

* دانستنی‌های جالب و ترسناک درباره مرگ: به نقل از وب سایت دیجی رو. مرگ تنها واقعیتی است که از آن نمی‌توان فرار کرد. هرکسی که وارد این جهان می‌شود حتما می‌میرد و هیچکس نمی‌تواند جلوی مرگ انسان را بگیرد. مردن اتفاقی ناراحت‌کننده و در عین حال جالبی است. گاهی اوقات مردم از انواع راه‌های مختلف برای فرار از مرگ استفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که قانون خلقت را نمی‌توان تغییر داد. حقایق زیادی درباره‌ مرگ وجود دارد که ترسناک و تکان‌دهنده هستند. به همین خاطر امروز می‌خواهیم دانستنی‌های تکان‌دهنده و ترسناکی درباره مرگ را مرور کنیم.

۱. پس از بریده شدن سر، ذهن انسان تا سی ثانیه همچنان هوشیار باقی می‌ماند.

۲. سرعت تجزیه بدن در آب ۴ برابر بیشتر از تجزیه بدن روی زمین است.

۳. ظرف سه روز پس از مرگ انسان، آنزیم‌های دستگاه گوارش، شروع به خوردن و تجزیه خود بدن می‌کنند.

۴. وقتی یک نفر می‌میرد، آخرین حسی که از دست می‌دهد حس شنوایی است.

۵. روزانه حدود ۱۵۳۰۰۰ نفر در جهان می‌میرند.

۶. شما به خاطر پیر شدن نمی‌میرید بلکه به خاطر بیماری‌های ناشی از افزایش سن می‌میرید.

۷. چپ‌دست‌ها سه سال زودتر از راست‌دست‌ها میمیرند.

۸. دانشمندان و محققان پزشکی قانونی با بررسی گونه‌های حشرات روی بدن می‌توانند بگویند چند وقت از مرگ انسان می‌گذرد.

۹. پس از مرگ، پوست اطراف انگشت و ناخن پا خشک و منقبض می‌شود و ظاهر انگشت و ناخن طوری به نظر می‌رسد که انگار بزرگتر شده‌اند.

۱۰. جسد فرد مرده پس از حدود چهار روز به دلیل انتشار گاز و مایعات، مثل بالن باد می‌کند.

۱۱. جامعه زرتشتیان پارسی در هند به جای دفن یا سوزاندن جسد، آن را جلوی کرکس‌ها می‌گذارند.

۱۲. تیولا یا عروس دریایی نامیرا، تنها موجودی شناخته شده است که زندگی جاودانه دارد.

۱۳. سالانه بیش از ۷۰۰۰ نفر از مردم به خاطر دست خط بد پزشکان می‌میرند.

* پاسخ  سؤالات جدول هفته گذشته: 1. بم 2. هد 3. تلگراف 4. ربه کا 5. ین 6. نوه 7. چاپلوس 8. یت 9. زد 10. هومر11. آس 12. زهم  13. ماه 14. اسرار 15. نحو 16. یمن 17. رادیو 18. ختای 19.منو 20. یاوه21. دریغ 22. هادریان 23. دال  24.کنود 25. هل 26.آتوسا 27. نسی28 . تین 29. ظن 30. اپرت 31. رودهن 32. شهسوار  33. رسانا 34. اگزما 35. نم 36. داد 37. اوس 38. رت  39. یوم.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *