شناسه خبر: 19952 منتشر شده در مورخ: 1398/10/28 ساعت: 09:50 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 28 دی 1398

روزنامه شنبه 28 دی 1398

در شیوه تخصیص بودجه، کرامت شهروندان را رعایت کنید - ماجراهای دختری که نامرئی نیست - آغاز دوران بازنشستگی ویندوز محبوب نابینایان - سقوط هواپیمای اکراینی و خطای انسانی ترندهای هفته - جدول چهار در چهار

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 28 دی 1398

22 جمادی الاول 1441

18 ژانویه 2020

سال بیست و چهارم شماره 6334

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره......

در شیوه تخصیص بودجه، کرامت شهروندان را رعایت کنید 2

ماجراهای دختری که نامرئی نیست 6

آغاز دوران بازنشستگی ویندوز محبوب نابینایان 9

سقوط هواپیمای اکراینی و خطای انسانی ترندهای هفته 12

جدول چهار در چهار 17

............سخن هفته

* در شیوه تخصیص بودجه، کرامت شهروندان را رعایت کنید: یکی از مسائل داغ این روزهای شبکه های اجتماعی شهروندان معلول، بحث در مورد بندهایی از بودجه سال 99 کشور است که در روند بررسیهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی به تأمین منابع بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخته اند. محور بحث آن بند از تأمین بودجه مورد نیاز اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است که افزودن 10 ریال به هر پیامک ارسالی از مردم را به عنوان یکی از منابع پیشبینی کرده است. مسئله آن است که دولت حق دارد در پیشبینی منابع بودجه ای خود ظرفیتهای مختلف را پیشبینی کند. بویژه منابعی از این دست؛ یعنی افزودن مالیاتهایی به جنبه های مختلف خدماتی در زمان بحرانهای بودجه ای دیده میشود. اما گذشته از حق دولت در پیشبینی راههای مختلف تأمین منابع بودجه باید به نکات مهم زیر توجه داشت: 1- ضرورت شفافسازی منابع بودجه ای دولت که الزاماً ربطی به بحث مستقیم این یادداشت ندارد. این یک ضرورت عام است. مثلاً شفافیت ظرفیتهای مختلف مالیاتی، بویژه آن بخش عظیم از ظرفیتهای مالیاتی نهفته در اقتصاد سیاه و زیر زمینی کشور و اخذ مالیات از آن گروه از ایرانیان که از طریق رانت، معاملات طلائی مبتنی بر اطلاعات رانتی و معاملات پنهان از رادار سازمان مالیاتی کشور صورت میپذیرند. 2- اگر قرار باشد دولت از راه مالیاتهای ویژه بر برخی خدمات کسب درآمد کند، عمدتاً باید به سراغ آن دسته از خدمات برود که لوکس محسوب شده، موجب تحمیل خروج ارز به کشور میشوند و ارقام حاصل از آن در بودجه دولت معنادار باشد. در بستن مالیات بر خدماتی که عموم مردم و به ضرورت از آن استفاده میکنند، باید ملاحظه و پرهیز داشت. 3- بستن مالیاتهای ویژه بر خدمات و کالاهای خاص باید به نوعی با آن کالا و خدمات تناسب داشته باشد. مثلاً اخذ مالیات از فروش سیگار به عنوان منبع تأمین بودجه خدمات درمانی و سلامت توجیهپذیر است؛ زیرا مصرف سیگار موجب افزایش هزینه های درمانی میشود. مردم نیز این مالیات را میفهمند و در برابر آن موضع نمیگیرند؛ اما اخذ مالیات 10 ریالی از پیامک و اختصاص مشخص آن به بودجه قانون حمایت از معلولان نه تناسبی با نوع خدمت دارد و از طرف دیگر، ذکر انتقال این ارزش افزوده اخذ شده به قانون حمایت از معلولان موجب جهتگیری منفی افکار عمومی نسبت به نیازهای ورزشی شهروندان معلول میشود. ارسال پیامک یک خدمت ضروری در انتقال اطلاعات روزانه محسوب میشود؛ به عبارت دیگر، خدمتی لوکس نیست؛ هرچند حجم بالای آن برای اخذ مالیات و تأمین بودجه دولت جذاب است. اما صحبت از این است که حتی اگر قرار باشد بخشی از منابع بودجه ای دولت در تنگناهای مالی امروز کشور از این راه تأمین شود، ذکر اختصاص مشخص آن  به بودجه مورد نیاز خدمات به شهروندان معلول نه ضرورتی دارد نه موجه است. دولت میتواند مجموعه ای از منابع جدید مالی را پیشبینی کند و سپس منابع حاصل را در ردیفهای مختلف بودجه ای خود تخصیص دهد. اصل کار یکی است، اما عدم تخصیص بیتناسب برخی منابع به برخی نیازها، موجب ارسال علامت غلط به افکار عمومی میشود. نباید کاری کرد که هر ایرانی در باز پرداخت صورت حساب پیامکی خود، چه به بیان و چه در فضای ذهنی خود ناسزایی به نیازهای افراد معلول بفرستد. احترام و کرامت شهروندان را فقط با تخصیص بودجه به نیازهایشان حفظ نمیکنند؛ بلکه شیوه تخصیص این بودجه نیز میتواند ناقض کرامت و حقوق شهروندی گروههای خاص از جمله افراد معلول شوند. در کمیسیون تلفیق همچنین بخشی از افزایش جرائم رانندگی به جبران غرامت معلولیت افراد آسیبدیده در سوانح رانندگی تخصیص یافت که صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب نهایی آن در صحن علنی میتواند تناسبی میان منبع اخذ درآمد با ردیف هزینه ای آن یافت. بر دولت و خانه ملت است که اصل حفظ کرامت شهروندان را در شیوه های تخصیص بودجه رعایت و ملاحظه کنند.

.............چوب الف

* ماجراهای دختری که نامرئی نیست: چندی پیش یکی از معلمان ادبیات مدارس نابینایان گله داشت که دانشآموزان موضوعات انشای تکراری در وصف طبیعت را انتخاب میکنند و در پرداختن به آن هم اغلب از جنبه های بصری و تصویرهای بکر و زیبای مثلاً طبیعت بهار یا کویر یا آبی دریا و آسمان و... مینویسند که خود هرگز آنها را تجربه نکرده اند. پاسخ من این بود که آدمها عموماً برای نوشتن از نوشته های در دسترسشان الگو برداری میکنند تا کم کم به اصطلاح دستشان راه بیفتد. بسیاری از شاعران زیباترین شعرهای عاشقانه را سروده اند و خود هرگز عاشق نبوده اند. پیشنهاد من این بود که به دانشآموزان کمک کنید تا با تجربه ناب و بیواسطه خود از زندگی مواجه شوند. اما این دغدغه همچنان در ذهنم باقی ماند که ما کمتر آموخته ایم از تجربه زیسته خود سخن بگوییم و بنویسیم. کتابهایی هم که به زندگی در نابینایی پرداخته اند اغلب به قول معروف شورش را درآورده اند؛ چه در پرداختن به محدودیتها چه در توصیف توانمندیها. هیچیک از اینها به واقع خود زندگی نیست. بیتردید مواجهه مستقیم با تجربه زیسته، تأثیری حیاتی و انکار ناپذیر در خودآگاهی و خود شکوفایی دارد. خلاصه این دغدغه ها باقی بود و مدام جدیتر میشد تا اینکه با کتاب «این دختر نامرئی نیست» آشنا شدم. نمونه ای بسیار جالب و قابل تأمل و در عین حال بسیار جذاب برای نوجوانان. یک داستان پلیسی-معمایی که شخصیت اول و راوی آن یک دختر نابینای شانزده ساله است. داستان حول محور نابینایی شکل نگرفته و موضوع بحث و روایتش پرداختن به مسائل و توانمندیهای آدمهای نابینا نیست. یک داستان ماجراجویانه هیجان انگیز است که اتفاقاً توسط شخصی نابینا تجربه میشود. لورت دختر نوجوان یک نویسنده مشهور به دنبال بررسی ایمیلهای پدرش درمییابد اتفاقی غیر عادی برای پدرش افتاده و تصمیم میگیرد با همکاری برادر کوچکش به جستجوی پدر برود و او را از خطر احتمالی برهاند. لورت در این سفر ماجراجویانه لحظه به لحظه تجربیات خود را روایت میکند. مواجهه لورت با موانع و مشکلات و راهکارهایی که در لحظه انتخاب میکند و برخوردش با آدمهای مختلف از کسانی که میخواهند کمک کنند تا آدم بدهای ماجرا، داستانی جالب و خواندنی را به وجود آورده که قطعاً از خواندنش لذت خواهید برد. لورت نه یک نابغه است و نه یک آدم دست و پا چلفتی. یک نوجوان پر شور است با یک زندگی عادی و همین تجربه او را خواندنی میکند. این دختر نامرئی نیست اثر مارکوس سجویک است که با ترجمه آرزو اهمی توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است. نسخه گویای کتاب در کتابخانه حسینیه ارشاد تهیه شده است.

* حرفهای تکان دهنده: بزرگترین الماس جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه میدرخشد. چارلی چاپلین –

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند؛ اما افراد قوی، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند. ژان ژاک روسو

...........فناوریهای امیدبخش

* آغاز دوران بازنشستگی ویندوز محبوب نابینایان: ویندوز 7 از تاریخ 14 ژانویه 2020 (۲۴ دی) پشتیبانی نمیشود. کامپیوتر شخصی شما در مقابل ویروسها و بد افزارها آسیبپذیر خواهد بود؛ چون خبری از آپدیتهای امنیتی، آپدیتهای نرم افزاری و پشتیبانی فنی نیست. مایکروسافت اکیداً توصیه میکند از ویندوز 10 استفاده نمایید تا به قابلیتهای امنیتی و حفاظتی در برابر بد افزارها دسترسی داشته باشید. این، مضمونِ پیغامی است که از هفته پیش، هر روز ساعت ۱۲ ظهر بر روی رایانه های مجهز به ویندوز ۷ به شکل تمام صفحه نمایش داده میشود. پیغامی که البته دکمه Don’t remind یا یادآوری نکن هم دارد و میتوانید با انتخاب آن، از شرش خلاص شوید؛ اما انتخاب این دکمه، فقط یک مسکن کوتاه مدت محسوب میشود و تعویض ویندوز، چیزی است که به هر حال دیر یا زود باید انجام شود. ویندوز ۷ نسخه محبوب کاربران نابینا بود و بسیاری از کاربران با وجود اینکه بیش از  ۴ - ۵ سال از عمر ویندوز ۱۰ میگذرد و وضعیت دسترسی پذیری در این نسخه از ویندوز در سطح مطلوبی قرار دارد، هنوز قادر به دل کندن از این پیر-ویندوزِ ۱۰ ساله نیستند. مایکروسافت در مقابل این دسته از کاربران، دو راه قرار داده؛ یکی آنکه بی حرف پیش به سراغ به روز کردن ویندوزشان بروند و با زبان خوش، نسخه ۸.۱ یا ۱۰ را نصب کنند که البته انگار درست هم همین راه است و دیگر اینکه خطرات احتمالی را به جان بخرند و همچنان به استفاده شان از ویندوز ۷ ادامه دهند. برای آنها که راه اول را برمیگزینند، مایکروسافت امکانی را فراهم کرده که بتوانند به شکل رایگان، ویندوز ۷ را بدون اینکه برنامه ها و تنظیماتشان دستخوش حذف یا تغییر شود، به ۱۰ تبدیل کنند. آنها میتوانند برای این کار از ابزاری با نام «Media creation tool» که از وبسایت مایکروسافت قابل دانلود است استفاده کنند تا این به روزرسانی را انجام دهند. این گروه این نکته را در نظر داشته باشند که بر خلاف شایعات، اوضاع دسترسیپذیری ویندوز ۱۰ آن قدرها هم که گفته میشود خراب نیست و شما میتوانید با خیال راحت این کار را انجام دهید. همچنین آخرین نسخه های دو صفحه خوان NVDA و JAWS هم به خوبی از آخرین ویراست ویندوز ۱۰ پشتیبانی میکنند. کاربرانی که در دسته دوم جای میگیرند، اما باید این نکته را در نظر داشته باشند که مایکروسافت دیگر هیچ به روزرسانی جدیدی برای ویندوزشان ارائه نخواهد داد. این توقف، شامل به روزرسانیهای مربوط به رفع اشکالها و موارد امنیتی میشود. البته کاربران همچنان به کمک امکانی به نام ESU، با کمی درد سر، به روزرسانیهای مربوط به موارد امنیتی را دریافت خواهند کرد. این امکان هم البته موقتی است و بعد از مدتی از دسترس خارج خواهد شد. دل کندن از دوست ۱۰ ساله قطعاً سخت است، اما به هر حال وقت بازنشستگیش فرا رسیده و بهتر است واقعیت را بپذیریم و خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم.

...........هشتگ

* سقوط هواپیمای اکراینی و خطای انسانی ترندهای هفته.  خبر سقوط هواپیمای اوکراینی همه را شوکه و ناراحت کرد. هواپیمایی که بیشتر مسافرانش ایرانی بودند. ایرانیهای جوان و دانشآموخته دانشگاه شریف و امیرکبیر که راهی کانادا بودند. خبری تلخ. یکی از کاربران ایرانی توئیتر در این پرواز بود و خیلیها آخرین توئیتش را بازنشر میکردند. خیلیها کسانی را در هواپیما داشتند و از غم و اندوهشان مینوشتند. شایعات و حدس و گمانهایی که درباره سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح شد، جو عجیبی در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. جوی که با انتشار فیلمهایی مشکوک درباره سقوط هواپیما سنگینتر میشد. کاربرانی سؤالهایی را درباره این موضوع مطرح میکردند و کاربرانی از جنگ روانی که امریکا ایجاد کرده میگفتند. خیلیها هم توصیه میکردند که منتظر نتایج بررسیها بمانیم و تعجب میکردند که چرا کاربران زیادی مانند یک متخصص درباره این مسأله نظر میدهند. البته کاربران زیادی هم از اینکه درباره این موضوع اطلاعرسانی دقیق و درست نمیشود گلایه میکردند. با این حال و هوا، هشتگ هواپیمای اوکراینی پرکاربردترین هشتگها بود تا زمانی که بهت، شوک، غم بر فضای مجازی سایه انداخت. فضایی که بعد از اعلام رسمی دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی ایجاد شد و ماند. بعد از صدور بیانیه نیروهای مسلح و رئیس جمهوری همه بهتزده از این فاجعه مینوشتند و سؤال اصلیشان این بود که چرا زودتر به مردم اطلاع داده نشد؟ بحث و جدل و سوگواری همزمان در این فضا جریان داشت و خیلیها خواستار استعفای مقصران این اتفاق بودند. واکنشها به هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی را با هشتگهای خطای انسانی میخواندیم. توییتهای رئیس جمهوری امریکا به زبان فارسی یکی از سوژه های کاربران ایرانی بود. ترامپ در توئیترش دو توئیت فارسی نوشت که توئیت اولش این بود: «به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است.»  ضمن اینکه ترامپ توئیتهایش را به زبان فارسی ادامه داد و نوشت: «دولت ایران باید به گروههای حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره معترضان مسالمتآمیز یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است.» مارک همیل، بازیگر جنگ ستارگان هم در تویتی به زبان فارسی نوشت: «لطفاً از این واقعیت غافل شوید که من یک ممنوعیت مسافرت برای شما ایجاد کردم و تهدید کرده ام که سایتهای فرهنگی شما را بمباران میکنم.» سید عباس صالحی، وزیر ارشاد هم به این توئیتها واکنش نشان داد و در توئیترش نوشت: «شور و شعف ترامپ در توئیت اخیر فارسیش نمایان است. زبان فارسی نماد فرهنگ ایرانی است. تا دیروز تهدید مکرر اماکن فرهنگی ایران و امروز گفتگو با ایرانیان به زبان فارسی! گرچه ما با هم اختلاف عقیده و سلیقه داریم، اما ترامپ نمدی بر نخواهد چید. ملت ایران او را ناکام خواهند کرد.»

در چنین فضایی شبکه افق ماجرای تازه ای درست کرد. زینب ابوطالبی، یکی از مجریان این شبکه در برنامه ای که ویدئوی آن از دوشنبه شب در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد، گفته است: «هر کس که اعتقاد ندارد، جمع کند و از ایران برود!» حرفی که خیلیها را خشمگین کرد و باعث شد به ابوطالبی و شبکه افق انتقاد کنند. انتقادات از این شبکه و مجریها و میهمانانش در این چند روز بیشتر شده است و حرفهای ابوطالبی باعث شد کاربران در شبکه های اجتماعی بگویند چه کسی به ابوطالبی اجازه داده برای ماندن ما در کشورمان تکلیف مشخص کند؟ واکنشها به حرفهای این مجری شبکه افق را با هشتگ زینب ابوطالبی خواندیم.

در حالی که هنوز حرف و حدیثها درباره سقوط هواپیما ادامه دارد، وقوع سیل استان سیستان و بلوچستان را درگیر کرد. کاربران اهل این استان تلاش کردند با انتشار آخرین اخبار و عکسها توجه مردم را به این استان و مشکلاتی که برایش ایجاد شده جلب کنند. بخصوص اینکه تلفن و اینترنت در بخشهایی از مناطق سیلزده قطع شد. این مسائل و گلایه از بیتوجهی مسئولان و مردم به این استان با هشتگ سیستان و بلوچستان نوشته میشد.

اما خبر رسید که آلمان، انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیه ای در بروکسل، مکانیزم ماشه را فعال کردند. هرچند که خیلیها گفتند این مکانیزم در واقع برای حل اختلافات ناشی از خارج شدن امریکا از برجام است و نه مکانیزم ماشه، اما به هر حال این خبر موجی را در شبکه های اجتماعی بوجود آورد و کاربران ایرانی سعی میکردند شرایط پیش رو را پیشبینی کنند و البته آنهایی که مطلعتر بودند تلاش میکردند واقعیت این مکانیزم را مشخص کنند.

* گلواژه: این یکی از تضادهای زندگی ما است که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد. چارلی چاپلین

.............کشکول

* جدول چهار در چهار: این جدول نوزده گروه سؤال دارد. همچنین در هر گروه سه سؤال به ترتیب با پاسخهای چهار، چهار و پنج حرفی قرار دادیم. توجه داشته باشید حروف در پاسخهای هر گروه مشترک است؛ با این تفاوت که پاسخهای پنج حرفی در هر گروه یک حرف اضافه و غیر مشترک دارد. در پایان از پشت هم چیدن حروف غیر مشترک رمز جدول به دست میآید. رمز جدول اثری از مارسل پروست است. سؤالات جدول: گروه اول: (1. حرف مجهول 2. از ورزشهای زمستانی 3. رکود) گروه دوم: (1. شیرجه رفتن 2. صحرا و بیابان 3. رسانه شنیداری) گروه سوم: (1. تصویر بدست آمده با اسکنر 2. بی حرکت 3. هر فصل یک فیلم سینمایی) گروه چهارم: (1. روییدن و نمو 2. پرنمکی 3. بایگانی) گروه پنجم: (1. زادروز 2. هیئت وزیران 3. پدید آوردن) گروه ششم: (1. رنگ زغال 2. همسر مومن فرعون 3. صورتحساب) گروه هفتم: (1. سمت چپ 2. مرکز استان مازندران 3. پیامبر خیاط) گروه هشتم: (1. قسمت مقدم و بالایی لوله گوارشی 2. هسته میوه 3. فرزندزاده) گروه نهم: (1. خاک 2. ناقص و ناتمام 3. مژده و خبر خوش) گروه دهم: (1. ناجوانمرد 2. فرمان کشتی 3. مساوی و برابر) گروه یازدهم: (1. موضوع 2. گرد و دایره ای 3. اجیر و مزدگیر) گروه دوازدهم: (۱. وسیله ای برای تمیز کردن خاک و خاشاک 2. متداول بودن 3. یوزپلنگ آمریکایی) گروه سیزدهم: (1. زندان مشهور تهران 2. واحد پول چین 3. صفه و پیشگاه اتاق) گروه چهاردهم: (1. مسابقه 2. ملقب به پل پیروزی 3. غذای درون قوطی) گروه پانزدهم: (1. معشوق و محبوب 2. مقابل ارزان 3. تحریر و نوشتن) گروه شانزدهم: (1. شتر بیکوهان 2. دیکته 3. ثروتها و اراضی متفرقه) گروه هفدهم: (1. نوعی میمون کوچک دمدار 2. ثروت حاصل از کار غیر تولیدی و بادآورده 3. سرزمین افراسیاب) گروه هجدهم: (1. حمام لاغری 2. واحد اندازه گیری وزن برابر 28/35 گرم 3. سحر و جادو) گروه نوزدهم: (1. صحرای مصر 2. همدم و همنشین 3. خبرگزاری دانشجویان کشورمان). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: عبور سیاره تیر از مقابل خورشید. برنده این هفته خانم شهناز ذاکری از تهران است.

* جملات رایج فارسی در انگلیسی: rags to riches: از فرش به عرش رسیدن - rolling in money: تو پول غلت زدن – Spend money like Water! مثل ریگ پول خرج کردن - Good old days: یادش بخیر – There’s no time to spare: وقتی برای تلف کردن نداریم.

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: 1. تبعیدی 2. تابناک 3. ناودان 4. آنرمال 5. پاسکال 6. آبیاری 7. همایون 8. ایرباس 9. گلهبان 10. دستبرد 11. رویداد 12. سیرجان 13. همآورد 14. سازگار 15. بامشاد 16. اسقاطی 17. هوابرد 18. اکبیری 19. بالگرد 20. سوخاری 21. اتوبان 22. ابریشم 23. آتشبار 24. مریوان 25. رودبار.

 

.........اطلاعرسانی

* بخش نابینایان کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار میکند: کارگاه داستان نویسی، با تدریس دکتر سعید عباسپور، صاحب آثاری چون: بوی تلخ قهوه، پیاده روی در هوای آزاد، صداهای سوخته، راویان روایت تو. زمان: پنجشنبه سوم بهمن ماه، از ساعت ۹ تا ۱۳. نشانی: خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، درب شماره ۴ پارک شهر، کتابخانه مرکزی پارک شهر

جهت ثبت نام در کارگاه با شماره ۵۵۱۶۳۶۸۶ تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند.

* گلواژه: برای آنکه بتوانیم کسی را دوست داشته باشیم، به زمان و آگاهی نیاز داریم. برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن، باید نخست سنجید. ژان ژاک روسو

* گلواژه: هر کس از شما در خوردن قسم جدیتر است، به جهنم نزدیکتر است. حضرت محمد (ص)

* گلواژه: بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است. حضرت محمد (ص)

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *