شناسه خبر: 19879 منتشر شده در مورخ: 1398/10/21 ساعت: 10:32 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 21 دی 1398

روزنامه شنبه 21 دی 1398

جایگاه معلولان روستا نشین در برنامه های توسعه اجتماعی - شرایط خاص بیمه عمر برای معلولان - کتابی برای آنها که فضیلت را جستجو میکنند - قابل لمس شدن محتوای عکسها در گوشیهای Hap2phone - انتقام سخت - جدول ترکیبی

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 21 دی 1398

15 جمادی الاول 1441

11 ژانویه 2020

سال بیست و چهارم شماره 6328

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره......

جایگاه معلولان روستا نشین در برنامه های توسعه اجتماعی 2

شرایط خاص بیمه عمر برای معلولان 6

کتابی برای آنها که فضیلت را جستجو میکنند 10

قابل لمس شدن محتوای عکسها در گوشیهای Hap2phone 14

انتقام سخت 17

جدول ترکیبی 18

.............سخن هفته

* جایگاه معلولان روستا نشین در برنامه های توسعه اجتماعی: آیا برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه به اهداف خود رسیده است؟! محور برنامه های توسعه اجتماعی و فقرزدا، تمرکز روی گروههای پایین دست اقتصادی جوامع از جمله آن گروههای اجتماعی است که به دلایل مختلف در معرض محرومیتهای مضاعف و چندلایه اقتصادی هستند. حاشیه نشینهای شهرها، روستا نشینان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان از مصادیق بارز این گروهها هستند. در این میان برخی گروهها واجد شرایط چندگانه محرومیتهای اقتصادی و اجتماعیند. مانند افراد معلول روستا نشین که به دلیل محدودیتهای جسمی و حسی خود محرومیتهای چندلایه ترکیبی را متحملند. این شهروندان گذشته از تحمل تبعیضهای مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی ناشی از معلولیت خود، شرایط مشابه محرومیت روستا نشینان را از چتر برنامه های توسعه اجتماعی و فقرزدا و عدم تخصیص منابع کافی مالی را نیز به دوش میکشند. به منظور حل مشکلات در هم تنیده این گروه از افراد معلول، سازمان بهداشت جهانی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه را با هدف جذب ظرفیتهای اجتماعی محلی در جهت حل مشکلات افراد معلول روستا نشین را تدوین و رهبری اجرای آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه بر عهده گرفته است. در کشور ما نیز این برنامه از بدو تدوین و ابلاغ به عرصه برنامه ریزی سازمان بهزیستی راه یافته است. اما باید دید وضعیت زندگی حدود 400 هزار معلول روستا نشین کشور حاکی از مؤثر بودن این برنامه و تحقق آن در میدان عمل بوده است؟ اگر به مسیر تحول تشکیلات تدوین و اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه «CBR» در طول دهه های اخیر توجه کنید، به جز سیر نزولی تشکیلات و نیروی انسانی متخصص فعال در این عرصه نتیجه ای حاصلمان نمیشود. متأسفانه این روند منحصر به مدیریت فرد مشخصی در سازمان بهزیستی نبوده است و بیتوجهی عملی به برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در زمان مدیریتهای مختلف در این سازمان مبین سیر نزولی واحدی است. پاسخ به پرسشهای زیر میتواند مبین شاخصهای موفقیت برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاها و شهرهای کوچک ما باشد. میزان دسترسی معلولان روستا نشین به خدمات توانبخشی تا چه حد است؟ برنامه های اشتغالزا با تمرکز روی افراد معلول تا چه حد توانسته است معلولان روستایی را صاحب شغل و درآمد کند؛ به ویژه اگر در نظر بگیریم عمده فعالیتهای اقتصادی در سطح روستاها مبتنی بر کار و کسبهای تولیدی و دارای عصر پایدار بر رشد اقتصادی کشور است؟ تا چه حد معلولان توانسته اند از آموزشهای برنامه های توانمندسازی برخوردار باشند؟ واقعاً جای پای شبکه خدمات سازمان بهزیستی را در روستاها چگونه میتوان یافت؟ به نظر میرسد سازمان بهزیستی بیش از توجه به ارائه گزارش در عرصه اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه به سازمانهای بین المللی، باید با تغییر اساسی رویکرد خود تشکیلاتی نیرومند را در قالب شبکه خدمات روستایی ایجاد کرده و در قالب برنامه های مدون پنج ساله، بودجه و منابع انسانی لازم را برای ارتقای سطح زندگی معلولان روستا نشین پیشبینی کنند. هرچند محتوای اصلی توانبخشی مبتنی برجامعه به کارگیری ظرفیتهای اجتماعی و انسانی محلی در جهت بهبود سطح زندگی و مشارکت اجتماعی افراد معلول ساکن روستاها و حاشیه شهرها و شهرنشینان شهرهای کوچک زیر 50 هزار نفر است، اما به کارگیری این ظرفیت فقط در قالب برنامه های مدون توسعه اجتماعی و تحت نظر کارشناسان خبره برنامه ریزی های روستایی و سازمان دهی تسهیلگران محلی در شبکه های عملیاتی میسر است. توانبخشی مبتنی بر جامعه را نمیتوان با نیروهایی محدود، فاقد برنامه از دفاتر شهری هدایت و اجرا کرد؛ وگر نه حاصل کار همان است که میبینیم. امید است این تغییر بنیادی نگاه و رویکرد را به زودی در برنامه ریزیهای سازمان بهزیستی ببینیم.

...........ویژه

* شرایط خاص بیمه عمر برای معلولان: در شماره قبل روزنامه بخش اول گزارش شرایط بیمه عمر برای معلولان را خواندید. امروز ادامه این گزارش مفصل را میخوانید: کسراییان، رئیس کل اداره نظارت بر بیمه های زندگی بیمه ایران در پاسخ به اینکه آیا افراد عادی هم باید این آزمایشها را انجام دهند یا نه؟ گفت: «البته در موارد خاص بله! در حالت عادی نه، نیازی نیست همه افراد این آزمایشها را انجام دهند. فقط در صورتی که فرد در پرسشنامه اولیه مواردی از بیماریها را ذکر کند و برای ما شائبه ای در سلامتی کامل فرد ایجاد شود، نامه انجام آزمایش را به آنها میدهیم یا در صورتی که فرد سرمایه فوت بالایی 35 میلیون تومان را انتخاب کند، در هر شرایطی که باشد به معاینات پزشکی معرفی میشود.» در ادامه روند پیگیریهای ایران سپید از دیگر شرکتهای بیمه ای با بیمه پاسارگاد گفتگو کردیم تا دریابیم آیا همه شرکتهای بیمه ای افراد دارای معلولیت را در بیمه عمر محدود میکنند؟ * بیمه عمر و آتیه با شرط و شروط: هدیه ولیزاده، مدیر بیمه های عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد در پاسخ به سؤالهای ایران سپید مبنی بر بیمه عمر و آتیه برای افراد دارای معلولیت گفت: «خدمات بیمه نامه عمر و تأمین آتیه برای افراد نابینا و معلول با شرایط خاص و دستور العملهای داخلی شرکت بیمه پاسارگاد قابل ارائه است که بنا بر وضعیت جسمانی افراد، ارائه برخی پوششهای بیمه ای محدودیت دارد.» وی با اشاره به مبلغ پرداختی از سوی معلولان برای این بیمه عنوان کرد: «میزان پرداختی برای همه افراد عادی و معلول یکسان است.» ولیزاده با اشاره به تأیید انعقاد قرارداد از سوی پزشک معتمد بیمه بیان کرد: «پرسشنامه های افراد معلول با ارائه  کارت معلولیت به رؤیت پزشک معتمد شرکت رسیده و مورد بررسی قرار میگیرد که این مورد طی دستور العملی به همه نمایندگان بیمه پاسارگاد اطلاعرسانی شده است. بعد از تشخیص پزشک معتمد بیمه، با فرد نابینا یا معلول قرارداد منعقد میشود.» وی در پایان صحبتهایش با اشاره به نحوه پوششهای بیمه ای برای معلولان گفت: «زمان صدور بیمه نامه هر گونه تعهدی ارائه شده باشد، غرامت آن به بیمه شده قابل پرداخت است. چنانچه در فرم پرسشنامه پوششی درخواست و با موافقت بیمه گر آن پوشش جزء تعهدات و در بیمه نامه قید شده باشد، در صورت بروز حادثه یا بیماری قابل پرداخت خواهد بود.» با توجه به اینکه شرکتهای بیمه گر بسیاری در سطح کشور فعال هستند و هر کدام شرایط خاصی را برای بیمه عمر معلولان در نظر دارند، برای یافتن جوابی واحد و اینکه چرا هر شرکت بیمه جهتگیری خاص در مقابل معلولان دارد، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتیم تا اطلاعات دقیقتری را کسب کنیم. * بهترین راه حل بیمه های گروهی: مصطفی زندی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در پاسخ به سؤالهای ما بیان کرد: «بیمه های زندگی در زمره انواع بیمه های اختیاری بازرگانی بوده و شرکتهای بیمه میتوانند متناسب با شرایط ریسک، اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش آن نمایند.» وی در پاسخ به اینکه آیا مقررات خاص برای بیمه عمر نابینایان وجود دارد یا نه؟ اظهار داذت: «علیرغم عدم وجود مقررات مدون در خصوص منع صدور بیمه نامه برای نابینایان، در صورت پذیرش ریسک توسط شرکت بیمه، با توجه به شرایط خاص حاکم بر سلامت جامعه هدف، لازم است ارزیابیهای تخصصی صورت پذیرفته و تحت ضوابط بیمه گری شرکت مربوطه و اعمال برخی محدودیتهای احتمالی، هماهنگیهای لازم به عمل آید.» زندی در پایان صحبتهایش  پیشنهادی هم برای بیمه عمر گروهی معلولان داد و گفت: «به عنوان مثال یکی از انجمنهای فعال حوزه معلولان یا نابینایان میتواند در قالب گروه و تحت شرایط توافقی با هر یک از شرکتهای بیمه، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر گروهی نماید. عقد قرارداد گروهی  میتواند مزایای معاملاتی بیشتری نسبت به بیمه انفرادی داشته باشد.» پایان (جعفری)

.............چوب الف

* کتابی برای آنها که فضیلت را جستجو میکنند: اگر موضوع اخلاق و اخلاقی زیستن از دغدغه های مهم زندگیتان باشد، بیتردید بارها از خود پرسیده اید فضیلتها و گزاره های اخلاقی به واقع چیستند؟ مرز دقیق فضیلتهای اخلاقی، هنجارهای عرفی و اجتماعی، اصول شرع و قوانین کجاست؟ و تازه بعد از تشخیص فضیلتهای اخلاقی، کشف و درک معنای دقیق هر فضیلت، از صداقت و تواضع گرفته تا شجاعت و احسان، خود موضوع پیچیده ای است که ذهن آدمی با دغدغه های اخلاقی را درست و حسابی به خود مشغول میکند. به ویژه مسأله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم اغلب کتابهایی که در باب اخلاق به فارسی نوشته یا ترجمه شده اند، به موضوع فلسفه اخلاق و مسائل نظری مربوط به اخلاق و اخلاقی زیستن میپردازند و کمتر کتابی دقیقاً اخلاق عملی را مورد بحث و واکاوی قرار داده است. با همین سؤالات و دلمشغولیها بود که زمانی که با «کتاب رساله ای کوچک در باب فضیلتهای بزرگ» مواجه و آشنا شدم، تجربه ای هیجان انگیز و دوست داشتنی را چشیدم و تصمیم گرفتم این تجربه را با همراهان گرامی و فرهیخته ستون چوب الف به اشتراک بگذارم.. کتاب رساله ای کوچک در باب فضیلتهای بزرگ، اثر آندره کنت اسپونویل، نویسنده و فیلسوف اومانیست فرانسوی است. او متولد پاریس و دارای مدرک دکترا از دانشگاه پانتئون-سوربن و در همین دانشگاه استاد فلسفه است. اسپونویل تحت تأثیر آرای متفکرینی مانند اسپینوزا، مونتنی، مارسل کونش و همینطور جهانبینیِ بودایی و هندو، خط فکری خود را یافته و در طول سه دهه اخیر آثاری را در باب فلسفه، اخلاق و روش زندگی به رشته تحریر درآورده است. آثار کنت اسپونویل عموماً به طرح سؤالهای ساده در باب زندگی میپردازد، معنای زندگی چیست و کجا باید دنبالش گشت؟ خوشبختی چه تعریفی دارد و چگونه در جهانِ آشفته امروز به دست میآید؟ فضیلتهای اخلاقی چه تعریفی دارند و چرا باید در ایجاد و حفظ آنها کوشید؟ ویژگی برجسته اسپونویل این است که در واقع او مفاهیم و سؤالات فلسفی را با زبانی گویا برای عموم بازگو میکند. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۸۵ توسط نشر آگه و با ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان از فرانسه به فارسی برگردانده شد و تا به امروز هفت بار تجدید چاپ شده است. اسپونویل در پیشگفتار رساله ای کوچک در باب فضیلتهای بزرگ بیان میکند که اعتقاد دارد فضیلتها اگر آموختنی باشند، بیشتر به وسیله سرمشق گرفتن از دیگران صورت میگیرد تا از طریق کتابها و سپس با یک سؤال کتاب خود را آغاز میکند: «پس چه لزومی دارد که رساله ای در باب فضیلت نگاشته شود؟» اسپونویل این پرسش را مطرح میکند که چرا باید همیشه متهم کنیم، همیشه افشا کنیم؟ او مانند اسپینوزا اعتقاد دارد که فایده ای ندارد مدام شرارتها را افشا کنیم؛ چرا که چنین اخلاقی، اخلاقِ افسردگان است. اسپونویل شرح میدهد که فضیلت به واقع قدرت است، ولی قدرتی خاص و در ادامه توضیح میدهد که فضیلت تلاشی است برای خوب رفتار کردن که این خوبی را خود این تلاش تعریف میکند. رساله ای کوچک در باب فضیلتهای بزرگ به گفته اسپونویل، تماماً به اخلاق عملی میپردازد. این کتاب ۱۸ فصل دارد که هر کدام به یک فضیلت اخلاقی میپردازد. به واقع وجه اشتراک این هجده فضیلت که سبب شده در فهرست اسپونویل در این کتاب مورد بحث قرار بگیرد، این است که وجود هر کدام از این گرایشهای قلبی و روحی در یک فرد احترام اخلاقی را که برای او قائل هستیم، افزایش میدهد و در مقابل نبودشان این احترام را کاهش میدهد. اسپونویل در پرداختن به هر هجده فضیلت جنبه اختصار را رعایت میکند و هیچگاه به پیچیده گویی و زیادگویی نمی افتد. صحبت پیرامون شجاعت، عدالت، دلسوزی و... مانند تمام مباحث کتاب سهل و ممتنع است. سهل بدین معنا که شاید هر خواننده ای در نگاه اول معنای آن را بداند و ممتنع از آن جنبه که واکاویِ آن شما را با جنبه هایی از تعاریف هر فضیلت رو به رو میکند که پیشتر به آن نیندیشیده بودید.

 

..........فناوری های امیدبخش

* قابل لمس شدن محتوای عکسها در گوشیهای Hap2phone: کمپانی Hap2u که در زمینه تبدیل هوش حسی به لامسه فعالیت میکند، امسال در نمایشگاه CES, از نخستین گوشی هوشمند دنیا با قابلیت به کارگیری حس لامسه، رونمایی کرد. تا کنون استفاده از حواس در گوشیهای هوشمند فقط به لرزش در زمان دریافت پیغام یا در هنگام لمس صفحه خلاصه میشد. Hap2u حالا فناوری تازه ای را معرفی کرده که به کاربران امکان میدهد جنس محتوای موجود در عکسها را لمس کنند. به طور مثال، کاربران به کمک این فناوری خواهند توانست جنس لباسهای موجود در فروشگاههای آنلاین را حس کنند. یکی از اهداف Hap2u از به کارگیری این قابلیت در گوشیهای خود، این است که به کاربران امکان بدهد بدون نیاز به دیدن و به وسیله حس کردن، دکمه های مربوط به حروف صفحه کلید در زیر انگشتانشان، بنویسند. قابلیتی که قطعاً از نظر کاربران نابینا بسیار شگفت انگیز خواهد بود. Hap2u، پیش نمونه این گوشی را در نمایشگاه CES2020 که از ۷ تا ۱۰ ژانویه در لاس وگاس در جریان بود، به نمایش گذاشت. این شرکت در CES2020 به عنوان یکی از برگزیدگان انتخاب شده. اتفاقی که پیشتر در CES2017 هم آن را تجربه کرده بود.

«Cédrick Chappaz»، مدیر عامل Hap2u میگوید: صفحه لمسیِ Hap2phone یک دستآورد ویژه محسوب میشود. ما امیدواریم این صفحه لمسی بتواند تجربه کاربران از صفحات لمسی را به اندازه قابل توجهی ارتقا بخشد. این فناوری، شامل یک لایه پلاستیکی پیِزو الکتریکی به قطر ۲ میکرون است که در زیر صفحه لمسی گوشی قرار داده میشود. با نصب این سخت افزار، نرم افزاری که به عنوان کنترل کننده آن بر روی گوشی تعبیه شده، تشخیص میدهد که در کدام قسمت از صفحه، حس لمس را برای کاربر به وجود آورد. نصبِ این سخت افزار ممکن است نهایتاً تا ۱ گرم به وزن گوشی یا دستگاه دیگری که سخت افزار بر روی آن نصب شده، اضافه کند. میزان افزایش مصرف باطری هم به زحمت به ۱ درصد خواهد رسید. فناوری Hap2u میتواند با تغییر در میزان ضریب سایش، مغز را به گونه ای هدایت کند که گویی کاربر مشغول لمس مواد و اجسام مختلف از قبیل پلاستیک، فلز، پارچه، و مواردی از این دست است. سیگنالها از سر انگشتان به مغز منتقل میشوند و مغز، با ترجمه این سیگنالها، حسِ لمسِ مواد مختلف را در کاربران به وجود میآورد. انتظار میرود از این تکنولوژی فقط در گوشیهای هوشمند استفاده نشود. امکان استفاده از این ابزار در تمام سطوح قابل لمس، با هر جنسی، وجود خواهد داشت. این کمپانی که در ۲۰۱۵ تأسیس شده، امکانی را فراهم کرده که از سطوح قابل لمس در صفحات غیر شیشه ای نظیر صفحات پلاستیکی یا چوبی هم استفاده شود. از این قابلیت، علاوه بر گوشیهای هوشمند، در مواردی همچون خودروهای مدرن و ساختمانهای هوشمند هم استفاده خواهد شد.

.............هشتگ

انتقام سخت. به دنبال حمله تروریستی ارتش آمریکا به خودروی سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان در فرودگاه بغداد که به شهادت همه آنها انجامید، کاربران فضای مجازی با هشتگ انتقام سخت خواهان گرفتن انتقام خون سردار شهید سلیمانی شدند. کشورمان در بامداد چهارشنبه ۱۸ دی با حمله موشکی به پایگاه عین الاسد و برخی منافع دیگر آمریکا در عراق، انتقام سخت وعده داده شده را از آمریکاییها آغاز کرد. کمتر از دو ساعت پس از این  حمله، حمله موشکی به داغترین هشتگ توییتر تبدیل شد و در جایگاه ترند نخست این شبکه اجتماعی نشست. هشتگ #IranvsUSA به معنای «ایران مقابل آمریکا» در صدر فراوانی توییتهای این شبکه اجتماعی جای گرفت. سومین ترند جهانی توییتر نیز #عین_الاسد نام پایگاه آمریکایی مورد حمله است که درباره آن ۳۳ هزار و ۲۰۰ توییت منتشر شده است.

...............کشکول

* جدول ترکیبی: برای بدست آوردن رمز باید به 25 سؤال که جوابهای شش حرفی دارند، پاسخ دهید؛ همچنین برای پاسخهای شش حرفی سؤالات، سه واژه چهار حرفی ارائه کرده ایم که هر کدام از این واژه ها دو حرف از کلمه شش حرفی را در خود دارند. دقت کنید که این دو حرف حتماً در کنار هم قرار دارند. در انتها از بهم پیوستن حروف سوم پاسخهای شش حرفی سؤالات، رمز جدول که از پدیده های نادر نجومی در آبان 98 است، بدست میآید. سؤالات جدول: 1. رانده شده از وطن (رتبه-عیان-تصدی) 2. درخشنده (ستار-بنشن-چاکر) 3. آبریزگاه پشت بام (سکنا-وداع-انبر) 4. غیر طبیعی (انبه-رموز-بالش) 5. مخترع ماشین حساب (پارک-مسکن-بقال) 6. عملی در کشاورزی (عناب-نیاز-ریزش) 7. دستگاهی در موسیقی (مهمل-آرای-ونوس) 8. اتوبوس هوایی (نایب-رباط-پاسخ) 9. شبان و چوپان (گلیم-رهبر-کتان) 10. سرقت (دستی-تبرک-ردیف) 11. حادثه و اتفاق (فروغ-پلید-جهاد) 12. از شهرهای کرمان (خسیس-کرجی-انور) 13. حریف و هم نبرد (تهمت-اوپک-برده) 14. موافق و هماهنگ (مهسا-لزگی-یارو) 15. نوازنده عصر ساسانی (بانو-مشبک-ادبی) 16. خراب و از کار افتاده (اسیر-عقاب-طینت) 17. واحد نظامی پروازی (ظهور-تواب-پردل) 18. بیریخت و زشت (ملاک-بینش-اریب) 19. هلیکوپتر (مربا-لگام-رداس) 20. نوعی آرد (نسوز-خاضع-بریل) 21. آزاد راه (قضات-دوبل-متان) 22. دیبا و پرنیان (ثابت-فرید-هاشم) 23. واحد آتش توپخانه (ثبات-مشبک-نوار) 24. از شهرهای کرمانشاه (عامر-خدیو-انگل) 25. شهر زیتون (ورود-دبیر-ارت). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: معما چو حل گشت آسان شود. برنده این هفته آقای علی جدیر از تهران است.

* احادیث حضرت فاطمه (س): حضرت به عمر بن خطّاب فرمود: سوگند به خداوند، اگر نمیترسیدم که عذاب الهى بر بىگناهى نازل گردد، متوجّه میشدى که خدا را قسم میدادم و نفرین میکردم و میدیدى چگونه دعایم سریع مستجاب میگردید. – پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به خدا سوگند، دیگر با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا، در هر نمازى تو را نفرین خواهم کرد. – همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را میآمرزد و از کسى باکى نخواهد داشت.

* پاسخ سؤالات هفته گذشته: 1: (متورم-دیپلم) 2: (نعناع-وقایع) 3: (گمنام-وکیوم) 4: (دوشکا-ابوجا) 5: (سوییچ-سرپیچ) 6: (چهارسو-قلمرو) 7: (تشریح-مجروح) 8:( چپاول-اخلال) 9: (پررنگ-سرخرگ) 10: (ناخوش-نوازش) 11: (فراست-عمارت) 12: (گونیا-کلیسا) 13: (الماس-آدامس) 14: (ناقلا-هیولا) 15: (زونکن-مرجان) 16: (سفارش-نگارش) 17: (هیاهو-موسیو) 18: (درآمد-نابلد).


 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *