شناسه خبر: 19137 منتشر شده در مورخ: 1398/8/13 ساعت: 09:44 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه دوشنبه 13 آبان 1398

روزنامه دوشنبه 13 آبان 1398

فصل دانشآموزی - تصویب آییننامه مناسبسازی قانون معلولان در آذرماه - ماجراجویی جدید آمریکا - روشهای تشخیص بیماری قلبی - از امید تا روشنایی چه میگوید - اعزام تیم ملی پارا دو و میدانی به امارات - مرگ بیمار قلبی پس از پنچرکردن آمبولانس با قمه همسایه

روزنامه «ایران سپید»

دوشنبه 13 آبان 1398

6 ربیع الاول 1441

4 نوامبر 2019

سال بیست و سوم شماره 6271

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

به اطلاع خوانندگان ایران سپید میرساند روزنامه روز گذشته به دلیل خرابی دستگاه چاپ منتشر نشده متن روزنامه در سایت ایران سپید در دسترس است.

سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانشآموز بر همه دانشآموزان کوشای کمبینا و نابینا گرامیباد.  

........عناوین این شماره......

فصل دانشآموزی 2

تصویب آییننامه مناسبسازی قانون معلولان در آذرماه 3

ماجراجویی جدید آمریکا 8

روشهای تشخیص بیماری قلبی

از امید تا روشنایی چه میگوید

اعزام تیم ملی پارا دو و میدانی به امارات

مرگ بیمار قلبی پس از پنچرکردن آمبولانس با قمه همسایه

............یادداشت

* فصل دانشآموزی. روزگار دانشآموزی روزگار شادیست و دلنوازی، روزگار دانشآموزی به لطافت شبنمهای پاک سحر میماند. اصلا میدانید فصل دانشآموزی در زندگی همه آدمها یادآور لحظه هایی حساس و پر اهمیت است روزهای استرس و دلشوره امتحان، روزهای نگرانی از به نام آمدن اسمت از زبان معلم و پاسخ دادن و حفظ کردنهای مدام. روزگار دانشآموزی روزگار سرخوشیست لحظه هایی بسیار حساس و پراهمیت دوران حیات آدمی که غنچه های عشق و امید، دین و دانش در آن شکفته میشوند و انسان به سوی رشد و کمال پیش میرود. در این میان  دانشآموزی  ره به ساحل میبرد، که همه ی اندیشه ها و توانش را با بال ایمان، آگاهی و پشتکار به سوی مسیر راستین دانش، زندگی و انسانیت، هدایت کند. روزتان خجسته دانشآموزان نابینا و کمبینا که با همت و پشتکار تلاش را معنایی دوباره بخشیده اید.

............خبر ویژه

* تصویب آییننامه مناسبسازی قانون معلولان در آذرماه: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه احتمال افزایش اعتبار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد گفت: آییننامه مناسبسازی معابر و اماکن نیز آذرماه به تصویب میرسد. محمد نفریه با اشاره به تصویب سه آئیننامه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته هیئت وزیران سه آئیننامه از ۵ آئیننامه قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید. بر این اساس ماده ۹ در ارتباط با تحصیل رایگان دانشجویان معلول، ماده ۱۲ کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت و ماده ۱۳ در ارتباط با پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به تصویب رسید. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده دو آئیننامه بعدی که یکی در حوزه صندوق اشتغال معلولان و فرصتهای شغلی آنان است قرار است تا ۱۲ آذرماه روز جهانی معلولان به تصویب برسد. نفریه با بیان اینکه در حال حاضر نیز قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در حال اجرا است، گفت: این قانون پس از آنکه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، عملیاتی میشود اما با تصویب آئیننامه های مربوط به این قانون، در اجرای آن تسهیل صورت خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواد این قانون در حوزه مناسبسازیست که یکی از موضوعات مهم در حوزه معلولان است که در این زمینه نیز به زودی این ماده در ۱۲ آذرماه به تصویب خواهد رسید. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در ارتباط با اعتبارات اجرایی حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: امیدواریم با توجه به عنایت دولت، اعتبارات این قانون نیز افزایش یابد چرا که اعتبارات فعلی توان پاسخگویی اجرای آن را ندارد. نفریه در ارتباط با افزایش اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۹۸ گفت: بر اساس قانون بودجه امسال هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته شد که بر اساس اخبار شنیده شده قرار است این رقم به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که البته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

* اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی در دولت دوازدهم هفت برابر شد: رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به توجه و حساسیت مسئولان به مقوله آموزش گفت که اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی در دولت تدبیر و امید هفت برابر شده است. سید جواد حسینی در جمع مدیران مدارس با نیازهای ویژه استان خراسان رضوی در مشهد افزود: ارایه خدمات به دانشآموزان با نیازهای ویژه نیازمند شناسایی درست آنان است. وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت این دانشآموزان پنج برابر دانشآموزان عادی هزینه مالی، زمانی و دانشی میطلبد اظهار داشت: اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی کشور به همت تمام دست اندرکاران این حوزه از ابتدای دولت تدبیر و امید هفت برابر شده و در مواردی از قبیل رفت و آمد تا  ۴۲ برابر نیز افزایش داشته است. وی گفت: از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۱۳ هزار دانشآموز از خدمات حمایتی و توانبخشی بهره برده اند و در سال ۹۲ حدود ۳۹۵ مرکز مشکلات یادگیری در کشور وجود داشت که این تعداد اکنون به بیش از ۶۲۰ مرکز رسیده است. حسینی با تأکید بر لزوم آموزشهای فنی و مهارتی به دانشآموزان دارای نیازهای ویژه افزود: احیای فعالیتهای فرهنگی و هنری و توجه به چرخشهای تحول آفرین مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در این راستا چرخش رویکرد جدا انگاری به سوی رویکرد تلفیقی و فراگیرسازی در آموزش و پرورش دانشآموزان دارای نیازهای ویژه در دستور کار خواهد بود. وی با تأکید بر لزوم کمک به پیشگیری از بروز معلولیتها اظهار داشت: در نظام تعلیم و تربیت به طور عام و آموزش و پرورش با نیازهای ویژه به طور خاص باید استانداردسازی منابع انسانی، فضاها و تجهیزات و فرآیندهای آموزشی مورد نظر قرار گیرد. وی گفت: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار معلم اداری و آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، تعلیم و تربیت بیش از ۱۵۳ هزار دانشآموز با نیازهای ویژه را به شکل تلفیقی و ویژه بر عهده دارند با این حال یکی از مهمترین جهتگیریها جذب و تأمین نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که لازمه آن احیای مرکز تربیت معلم ویژه معلمان آموزش و پرورش با نیازهای ویژه است. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اهمیت آموزشهای ضمن خدمت موثر و مسئله مدار برای معلمان دانشآموزان با نیازهای ویژه افزود: لازم است خانواده های این دانشآموزان نیز آموزشهای ویژه داشته باشند. حسینی، حرکت از خدمات تکمحوری به سوی خدمات چند محوری آموزشی، حمایتی و توانبخشی را یکی دیگر از رویکردهای آموزش و پرورش استثنایی کشور برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق استانداردها باید باور کنیم که تعلیم و تربیت دانشآموزان دارای نیازهای ویژه بدون مشارکت همه امکانپذیر نیست.

.............سیاسی

* ماجراجویی جدید آمریکا. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم آمریکا با سبکسری به دنبال آشفته سازی در منطقه است تا اگر در منطقه موفق به تسلط بر نفت نشد در یک ماجراجویی دیگر اوضاع را به نحوی آشفته سازد تا بتواند به نیت شوم خود برسد.

* علی مطهری، نماینده تهران گفت: شورای نگهبان باید صرفاً کسانی را که فساد روشن مالی یا اخلاقی دارند رد کند، نه کسی که انتقاد دارد. ولی درست برعکس اتفاق می افتد و این گونه افراد رد میشوند، اما نقطه مقابل آنها نه. بعد هم وارد مجلس میشوند و گاهی شیرینکاری میکنند که هزینه اش برای مجلس و نظام میماند.

* غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: دیگر نمیتوان مردم را با یک پیام پای صندوق رأی کشاند. قطعا هرگونه ائتلاف نه به مصلحت کشور و نه به سود جریان اصلاحات است. باید با هویت اصلاحطلبی و برنامه جامع حضور پیدا کنیم.

 

.............آموزشی

* روشهای تشخیص بیماری قلبی: قلب یک پمپ عضلانی متشکل شده  از چهار حفره است. دو حفره‌ ی بالایی، دهلیز و دو حفره ‌ی پایینی بطن تلقی میشوند. یک سیستم الکتریکی طبیعی در بدن وجود دارد که موجب انقباض عضلات قلب میشود. انقباض عضلات قلب موجب پمپاژ شدن خون از قلب به ریه ها و سایر اعضای بدن میشود. روشهای گوناگونی برای  تشخیص بیماریهای قلبی وجود دارد که متخصص قلب و عروق از آنها برای تشخیص کمک میگیرد. انتخاب اول برای یک پزشک اصولاً نوار قلب است. نوار قلب ممکن است دارای خطا باشد. به این صورت که هرگونه استرس و واکنش عصبی روی آن تأثیر میگذارد. نوار قلب  ترسیم کننده فعالیت الکتریکی یک دوره است. امواج الکتریکی به صورت خطوطی بالارو و پایینرو به ‌وسیله قسمت ترسیمی دستگاه الکتروکاردیوگرام روی کاغذی شطرنجی رسم میشود. هرکدام از این امواج دربردارنده اطلاعاتی درباره یک قسمت قلب است. در صورتیکه این گراف طبیعی نباشد، ارتفاع و فاصله امواج از هم تغییر میکند. با تفسیر آن تشخیص بیماری قلبی داده میشود. استرس ضربان قلب را شدیدتر کرده و تفسیر نوار قلب را  با خطا روبرو میکند. یک دوره نوار قلبی شامل چند موج به نام P و QRS,T است. زمانیکه امواج الکتریکی وارد قلب میشود توسط سیستم عصبی موجود در قلب این تحریک را منتقل میکند. ابتدا ماهیچه ‌های بالایی، دهلیزها منقبض میشوند. این امواج بعد از عبور از دهلیزها به دریچه های حد فاصل بین دهلیز و بطن میرسد. امواج الکتریکی با عبور از دریچه های دولختی و سه لختی به بطن میر‌سد. بعد از به انقباض درآوردن ماهیچه‌های بطنی و فراگرفتن تمام اعصاب دیواره عضله قلب به حال استراحت بازمی‌گردد. موج P: اولین موج بوده که مربوط به فعالیت الکتریکی اولین حفره، دهلیزها است. قبل از شروع انقباض حفره های دهلیزی موج P ثبت میشود. موج QRSُ مربوط به تحریک الکتریکی عضله‌های نرسیده به بطنهاست. هنگامیکه تحریک الکتریکی به مرز بین دهلیز و بطن میر‌سد، این موج ثبت میشود. در واقع موج QRS قبل از انقباض بطنها ثبت میشود. و موج T قبل از پایان انقباض بطنها و بازگشت قلب به حالت استراحت ثبت میشود. بعد از پایان انتقال پتانسیل الکتریکی قلب به حال استراحت میر‌ود. در این حالت دریچه‌ های سینی باز مانده تا خون وارد قلب شود. اما دریچه های میترال و دولختی بسته است تا خون از دهلیز وارد بطن نشود. هرگونه اختلالی در زمان ثبت هر یک از موجها و ارتفاع آنها نشاندهنده نوعی ناراحتی قلبی است. اختلال موجود در نوار قلب به چه معناست؟ افزایش ارتفاع QRS به خاطر افزایش اندازه قلب است. این افزایش اندازه به خاطر ورود زیاد خون به قلب (فشارخون زیاد) است. این نقص میتواند ناشی از تنگی دریچه‌های سینی باشد. کاهش ارتفاع QRS ناشی از نرسیدن خون به ماهیچه دیواره داخلی قلب است. اختلال بین فاصله هر یک از موجها به خاطر نامنظمی ضربان قلب است. افزایش این فاصله نشان میدهد؛ انتقال تحریک الکتریکی با تأخیر انجام میشود. با نوار قلب متوجه ضربان نامنظم قلب و عدم تعادل الکترولیتی ماهیچه‌ها و هرگونه آسیب به بافت قلب و تغییر اندازه طبیعی قلب میشویم اما روشی که با آن میتوان قلب را سونوگرافی کرد، اکوکاردیوگرافی است. اکو با استفاده از امواج فراصوت بیخطر تصاویری از بخشهای مختلف قلب تهیه میکند. پس تفاوت اکو با قلب اینست که در نوار قلب از امواج الکتریکی استفاده میشود. دستگاه اکوکاردیوگرافی امواج فراصوت را تولید و بافت بدن منتقل میکند. امواج بعد از عبور از پوست به بافتهای مختلف برخورد میکند. با هر برخورد بخشی از انرژی امواج کاسته میشود. قسمتی از این امواج با برخورد به هر لایه بازتاب میشوند. دستگاه امواج را جمعآوری میکند و به دستگاه میفرستد. دستگاه امواجی را تحلیل میکند. حاصل این اطلاعات تصاویری است که در صفحه نمایشگر مشاهده میشود.

...........گزارش فرهنگی

* از امید تا روشنایی چه میگوید. با وجود فراگیر شدن فضای مجازی و انتشار اخبار لحظه به لحظه از خروجیهای آن، همچنان نیاز به تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی بطور ملموسی احساس میشود. نابینایان هم به عنوان یکی از اقشار جامعه، همچنان خود را جزو طرفداران رسانه میدانند و قاطعانه از مدیران رسانه ملی خواستار توجه به مسائل و دغدغه های مهم این قشر هستند. در همین راستا، صدا و سیمای مرکز قم با همکاری نابینایان این استان، اقدام به تولید و پخش برنامه ای ویژه نابینایان، با سردبیری و اجرای خود این شهروندان نموده است. محمد چراغی، سردبیر برنامه «از امید تا روشنایی» که از تیر امسال هر یکشنبه روی آنتن رادیو قم میرود، در گفتگو با ایران سپید پیرامون اهداف و جزئیات این برنامه اظهار میدارد: «با هدف آشنا کردن جامعه با نابینایان اقدام به تولید برنامه از امید تا روشنایی کردیم.» چراغی درباره اولین جرقه این اقدام میگوید: «اواخر سال ۹۷ با دوستانمان در کانون نابینایان جلوه امید که به ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای اعضای خود میپردازد، به فکر معرفی فعالیتهای این کانون از طریق رادیو افتادیم. به مرور با صحبتها و مشورتهای زیاد به این نتیجه رسیدیم که هسته اصلی محتوای برنامه را بر آگاه سازی جامعه نسبت به نابینایان متمرکز کنیم و در حاشیه آن، فعالیتهای کانون نابینایان جلوه امید را هم پوشش دهیم.» سردبیر برنامه از روشنایی تا امید در خصوص آیتمهای مختلف این برنامه نیز اظهار میدارد: «برنامه نیم ساعته از امید تا روشنایی بخشهای متنوعی دارد از جمله: خبرخوان که به مرور اخبار و رویدادهای حوزه نابینایان در طول یک هفته میپردازد؛ بدانی که، آیتم دیگر ماست که اتفاقات تاریخی مهم برای نابینایان را مرور میکند. یکی دیگر از آیتمهای مهم ما، به بررسی مسائل حقوقی نابینایان میپردازد که با عنوان زاویه تولید میشود. تجربه من هم از آیتمهای دیگر ماست که تجارب افراد غیر نابینای همراه نابینایان مثل همسران یا معلمان نابینایان را بیان میکند.» چراغی همچنین به عوامل تولید این برنامه هم اشاره میکند: «علاوه بر صدابردار و تهیه کننده ای که از طرف سازمان صدا و سیما معرفی شده، بقیه عوامل این برنامه از خود نابینایان هستند. آقایان هادی و مهدی ضیاییفر به عنوان نویسنده، خانمها کبری صفایی صابر، زهرا عابدینی گوینده های آیتمهای خبرخوان، بدانید که و زاویه و خانم ناهید برومند مجری اصلی برنامه، همگی از دوستان نابینا هستند. بخشهای تولیدی برنامه در کتابخانه آیت ا... خامنه ای ضبط میشوند و قسمتهای مربوط به مجری در استودیوی رادیو مرکز قم ضبط میشوند.» چراغی به زمان پخش برنامه هم اشاره میکند: «بر اساس زمانبندی برنامه های رادیو، در شش ماهه اول ساعت ۱۷ یکشنبه ها مختص برنامه ما بود؛ اما با تغییر ساعت در شش ماه دوم، ساعت ۲۰ یکشنبه ها را به ما دادند؛ ضمن اینکه جمعه ها ساعت ۲۲ برنامه ما روی موج اف ام، ردیف ۹۴/۵ مگاهرتز پخش میشود.»

 

.........ورزشی

 * اعزام تیم ملی پارا دو و میدانی به امارات: اردوی متمرکز تیم ملی پارا دو و میدانی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ امارات با 5 ورزشکار در مجموعه آفتاب انقلاب در حال برگزاری است. مهدی اولاد، وحید علی نجیمی، مسعود حیدری، بهزاد عزیزی و نورمحمد آرخی 5 ملی پوش دعوت شده به این اردو هستند که تا 14 آبان در اردو حضور دارند و سپس در دو مرحله به امارات اعزام خواهند شد. هرمز صادقی، مصطفی بهرامی، ایوب آرخی، سید مهدی موسوی و هادی سپهرزاد مربیان ملی پوشان کشورمان هستند.

* اعلام آمادگی ایران برای توسعه جنبش پارالمپیک در منطقه: محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان با مایک پیتر، دبیر اجرایی IPC  ملاقات کرد. در این نشست، مایک پیتر ضمن قدردانی از تلاشهای کمیته پارالمپیک ایران در توسعه جنبش پارالمپیک و دستاوردهای ارزنده آن، آمادگی IPC را برای هر گونه همکاری با پارالمپیک ایران اعلام کرد. وی از پیشنهاد ایران مبنی بر حمایت از توسعه ورزش پارالمپیک در منطقه استقبال کرد و در آینده، این اقدام از طریق تفاهم نامه با IPC صورت خواهد گرفت و از تجربیات کمیته پارالمپیک ایران برای توسعه جنبش پارالمپیک در منطقه استفاده خواهد شد.

* سعید ملایی با پرچم آلمان در المپیک: فدراسیون جهانی جودو طی خبری اعلام کرد که اداره مهاجرت آلمان تقاضای پناهندگی سعید ملایی را پذیرفته است. ملایی در این باره گفت: بسیار خوشحالم. میخواهم از ته دلم از کسانی که در این روزهای دشوار به من کمک کردند، تشکر کنم. حال میتوانم بر روی جودو و آماده سازی ام برای مرحله بعدی یعنی رویدادهای IJF و المپیک متمرکز شوم. در این خبر آمده است مراحل اداری کار سعید ملایی هنوز کامل نشده و او باید مجوز فدراسیون جهانی برای حضور در المپیک 2020 را با توجه به امتیازاتش در رنکینگ دریافت کند. با این شرایط، سعید ملایی با ملیت آلمانی در المپیک 2020 حاضر خواهد شد.

..........حوادث

* مرگ بیمار قلبی پس از پنچرکردن آمبولانس با قمه همسایه: معاون عملیات اورژانس تهران از حمله یک شهروند به خودروی آمبولانس در حین عملیات خبر داد و درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: ساعت 22:34 روز 30 مهر گزارشی مبنی بر ایست قلبی ــ تنفسی مرد مسنی در منزل مسکونی خیابان گلبرگ شرقی به سامانه 115 اورژانس اعلام شد که به ‌سرعت اورژانس به محل حادثه اعزام شده و تکنسینهای اورژانس در ساعت 22:44 به منزل بیمار رسیدند. معاون عملیات اورژانس تهران ادامه داد: همراهان بیمار حین رسیدن تکنسینهای اورژانس، از اضطراب زیادی برخوردار بودند که با توجه به حساسیت موضوع، آمبولانس مقابل پارکینگ منزل همسایه روبه‌رویی، پارک شد البته نحوه پارک به گونه ای بود که امکان تردد خودرو از پشت خودروی آمبولانس وجود داشت. وی تصریح کرد: تکنسینهای اورژانس به سرعت بر بالین بیمار حاضر شده نسبت به احیا اقدام کردند، در این زمان، همکاران 115 در تماس با تکنسین اعلام کردند که خودروی آمبولانس در نقطه مناسبی پارک نشده و فردی در تماس با 115 خواسته که خودروی آمبولانس جا به جا شود. معتمدی افزود: تکنسینهای اورژانس با توجه به انجام عملیات احیا، سوئیچ خودروی آمبولانس را به یکی از همراهان بیمار دادند و از وی خواستند با مراجعه به مقابل منزل‌، موضوع را به همسایه توضیح دهد که در این حین، همسایه ضمن فحاشی، با یک قمه به همراه بیمار و خودروی آمبولانس حمله‌ور شده و چهار لاستیک خودروی آمبولانس را پنچر کرد. تکنسینهای اورژانس از ماجرای درگیری و پنچر شدن لاستیکهای آمبولانس بیخبر بودند و در نهایت پس از انجام اقدامات اولیه، با برانکارد نسبت به انتقال بیمار اقدام کردند. تکنسینهای اورژانس پس از انتقال بیمار به آمبولانس، با وضعیت ذکرشده مواجه شده که برای انتقال بیمار درخواست حضور آمبولانس دیگری را کردند که آمبولانس دوم در ساعت 23:33 در محل حاضر شد اما متأسفانه با تمام تلاش تکنسینهای اورژانس بیمار فوت کرد. معتمدی با اشاره به حضور پلیس 110 در محل و بازداشت فردی که با قمه به خودروی آمبولانس خسارت زد، خاطر نشان کرد: علاوه بر شکایت همراهان بیمار از آن فرد، اورژانس تهران نیز با توجه به خسارات وارد شده به خودروی آمبولانس، از آن شخص شکایت کرد. وی یادآور شد: متهم این پرونده فردای روز حادثه با قرار وثیقه آزاد شد!

* مصرف مشروبات الکلی مسموم در بجنورد جان سه نفر را گرفت. فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: شمار قربانیان ناشی از مصرف الکل در بجنورد، به سه نفر رسید و یک نفر نیز بر اثر عوارض ناشی از آن، نابینا شد. وی گفت: تاکنون مصرف مشروبات الکلی در استان، ۱۳ مسموم داشته است که اکنون ۲ نفر آنان نیاز به دیالیز پیدا کرده اند و مابقی هم بستری و تحت مراقبت هستند. در همین رابطه هزار و ۴۷۳ لیتر متانول غیر مجاز در استان کشف شده و پنج توزیع کننده نیز دستگیر شده اند.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *