شناسه خبر: 19105 منتشر شده در مورخ: 1398/8/11 ساعت: 09:47 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 11 آبان 1398

روزنامه شنبه 11 آبان 1398

تحصیل در دانشگاه برای معلولان رایگان شد - نگذاریم سرمایه های وقفی نابینایان با سوء مدیریت از کف بروند - معرفی چند خواندنی‌ِ عاشقانه مخصوص پاییز - هشتمین دوره نظرسنجی WebAim، NVDA همچنان در صدر صفحه خوانها - هشتگ - کشکول

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 11 آبان 1398

4 ربیع الاول 1441

2 نوامبر 2019

سال بیست و سوم شماره 6269

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره......

تحصیل در دانشگاه برای معلولان رایگان شد 2

نگذاریم سرمایه های وقفی نابینایان با سوء مدیریت از کف بروند  5

معرفی چند خواندنی‌ِ عاشقانه مخصوص پاییز 9

هشتمین دوره نظرسنجی WebAim، NVDA همچنان در صدر صفحه خوانها 13

هشتگ

کشکول

..........خبر ویژه

* تحصیل در دانشگاه برای معلولان رایگان شد: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت با بیان اینکه هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی مواد ۹، ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: بر اساس مفاد این آیین نامه کلیه معلولانی که در دانشگاه های سراسری و غیر دولتی کشور مشغول به تحصیل شوند، امکان بهره برداری از آموزش رایگان را بر اساس مصوبات این آیین نامه و در چارچوب بودجه مصوب خواهند داشت و میتوانند در مراکز آموزش عالی کشور به صورت رایگان ثبت نام کنند و به تحصیل بپردازند. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون کلیه کارفرمایانی که معلولان را به کار میگیرند، از این پس از هزینه ای تحت عنوان «هزینه کارایی خدمت مطلوب به معلولان» بهره مند خواهند شد.

* سرانجام دستور حذف موانع فلزی پیاده روها صادر شد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با استناد بر مصوبات هجدهمین جلسه ستاد مناسبسازی، با ابلاغ بخشنامه ای به کلیه شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران. دستور حذف موانع فیزیکی پیاده‌روها و گذرگاهها، رفع موانع در پایانه‌های اتوبوس و تاکسی، به کلیه مناطق ۲۲ گانه تهران را صادر نمود. متن بخشنامه؛ بسم ا... الرحمن الرحیم؛ به: شهرداران محترم مناطق 22 گانه. احتراما، ضمن ایفاد نامه های شماره 786148 مورخ 98/07/15 و شماره 821278 مورخ 98/07/22 معاونت محترم شهرسازی و معماری و با عنایت به برگزاری هجدهمین جلسه ستاد مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولین در روز سه شنبه مورخ 98/07/09 با حضور سرکار خانم دکتر نژادبهرام عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان سازمانها و شرکتهای مرتبط اقدامات این حوزه ارائه گردید. باتوجه به در پیش رو بودن 12 آذر روز جهانی معلولین و تأکید ستاد مذکور درخصوص مناسبسازی، مقتضی است دستور فرماید موارد زیر مورد بررسی و اقدام رافع و گزارش کامل اقدامات صورت گرفته را حد اکثر تا تاریخ 98/08/11 به این معاونت ارسال تا در جلسه آتی ستاد که در آبان ماه برگزار خواهد شد، ارائه گردد: 1. حذف موانع فلزی در پیاده رو ها و گذرگاه ها که امکان تردد معلولین ویلچری را دشوار و غیر ممکن مینماید. (به همراه تصاویر و ادرس) 2. در برخی از پایانه های اتوبوس و تاکسی در سطح منطقه ، سازه سرپناه با موانع دیگری مانع از عبور فرد معلول بر روی سکو میگردد. در صورتیکه این مشکل در پایانه های سطح آن منطقه وجود دارد، ضمن بررسی مجدد نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه به همراه تصاویر قبل و بعد ارسال گردد. 3. تهیه تصاویر مناسب از پایانه های حمل و نقل عمومی مناسبسازی شده در سطح منطقه با درج آدرس و موقعیت. در صورتی که برنامه عملیاتی برای بهسازی ایستگاه های BRT ( در صورت مجاورت با خطوط BRT) در منطقه وجود دارد، اعلام گردد.

 

.............سخن هفته

* نگذاریم سرمایه های وقفی نابینایان با سوء مدیریت از کف بروند: راستش را بخواهید موضوع این یادداشت جدید نیست و در گذشته هم به نوعی در مورد این مسئله نوشته ام اما تشکیل یک گروه اینترنتی در اصفهان و هدف فعالیت آنها مرا به نوشتن این یادداشت و نگاهی دوباره به این موضوع بر انگیخت موضوع از این قرار است که منطبق با سنتی دیر پا که در همه کشورهای جهان و متناسب با نوع اعتقادات رایج در آن کشورها خیرین بخشی از اموال خود را در راستای باورهای نیک اندیشانه و خیرخواهانه خود به امور یا گروه های خاص اختصاص داده و به اصطلاح تخصصی آن وقف میکنند. مثلاً ساختمانی را برای نگهداری سالمندان، زمینی را برای احداث مسجد و حسینیه و یا مستغلاتی را مثلاً برای نگهداری ایتام یا فعالیتهای اجتماعی معلولان. در همین راستا گروهی از نابینایان شهر اصفهان با تشکیل گروهی مجازی به نوعی گرد هم آمدند تا جهت حفظ اموالی که به نابینایان وقف شده اند تلاش کنند در این شهر که از قدیمیترین مراکز آغاز فعالیتهای آموزشی و توانبخشی نابینایان ایران است چند ساختمان با قدمت چند ده ساله به فعالیت نابینایان اختصاص یافته است که در دهه های اخیر و ناشی از سیاستهای مدیریتی سازمان بهزیستی از جمله برونسپاری خدمات توانبخشی این ساختمانها یا از کاربری توانبخشی نابینایان خارج شده اند و متروک مانده اند یا به کلی در اختیار کاربریهای غیر از حوزه نابینایان قرار گرفته اند و همین نگرانی موجب تحرکت گروهی از نابینایان شهر اصفهان  برای بازگرداندن این سرمایه ها به دامن جامعه نابینایان شده است. ضمن تبریک این غیرت و حرکت جمعی اعضای گروه ناب اصفهان باید این حرکت را به کل جامعه نابینایان تعمیم داد و با حرکتهای جمعی حراست و صیانت از سرمایه های جامعه نابینایان را در دستور کار قرار داد. آنچه مسلم است این موقوفات باید در حیطه نابینایان باقی بمانند زیرا صاحبان این اموال قصد روشن خود را برای تخصیص منافع این اموال به جامعه نابینایان اعلام کرده بودند قطعاً تغییر کاربری این اموال هم مشکل شرعی دارد و هم حقوقی تحت هیچ عنوان هیچ سازمان دولتی مجاز نیست این موقوفات را به کاربریهای دیگری اختصاص دهند. در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد. 1- اسناد مالکیت و حقوقی مربوط به وقف این اموال باید روشن و ارائه شوند تا بتوانیم از نظر حقوقی تا پیگیری حفاظت از آنها در چارچوب منافع نابینایان شد. این امر پیگیری تشکلها و همکاری مراجعه وقف کننده و همیاری دفتر حقوقی سازمان بهزیستی را میطلبد. 2- سیاستگذاری در خصوص چگونگی اداره این اموال با مشارکت مستقیم تشکلها و فعالین جامعه نابینایان به ویژه با توجه به نیاز مبرم جامعه نابینایان کشور به مراکز آموزشی و توانبخشی مراکز اشتغال. 3- شفافسازی مکانیزمهای کسب منافع از این موقوفات و تخصیص آن به جامعه نابینایان نباید اجازه داد مشکلی که در آموزش و پرورش استثنایی پس از اجرای طرح تجمیع در این سازمان در پیش آمد، تکرار شود. پس از اجرای طرح تجمیع برخی ساختمانهای مختص به آموزش گروه های مختلف معلولان به مدارس عمومی تبدیل شد  زیرا این ساختمانها عمدتاً دارای مساحت بالا و امکانات قابل توجه بودند که از دیدگاه آموزش و پرورش بهتر بود صرف آموزش تعداد بیشتری از دانشآموزان عادی میشد تا عده قلیلی از دانشآموزان نابینا. حفظ این سرمایه های جامعه نابینایان ضمن توسعه امکانات لازم جهت آموزش، توانبخشی، حرفه آموزشی و اشتغال جامعه نابینایان و کمبینایان موجب حفظ انگیزه مردم برای وقف اموال خود در جهت بهزیستی نابینایان و کمبینایان میشود. دلیل اصلی اختصاص این سرمایه ها به کاربریهای دیگر تجمیع مدیریت امور گروه های مختلف معلولان در یک سازمان واحد به نام بهزیستی است ولی در همین قالب نیز میتوان و میبایست اموال اختصاصی هر گروه حفظ شود. پیگیری این امر بر عهده تشکلهای نابینایان کشور است.

.............چوب الف

* معرفی چند خواندنی‌ِ عاشقانه مخصوص پاییز: پاییز را باید عاشقانه شروع کرد. شبهای پاییز بلند است و عشق به کتاب را به همین واسطه میتوان جزو یکی از همین عاشقانه‌ها قرار داد تا شب به انتها برسد. در بسته پیشنهادی پیش رو، سعی کردیم نگاهی به چند اثر عاشقانه هم داشته باشیم تا هر کسی بتواند بر اساس سلیقه خود به سراغ کتاب برود و این پاییز را عاشقانه با کتاب سر کند. - معسومیت؛ مصطفی مستور - نشر مرکز: آخرین روز‌های تابستان با انتشار شانزدهمین کتاب تالیفی مستور مصادف شد. رمان «معسومیت» ظاهر جدیدی نسبت به دیگر کتاب‌های مستور دارد و البته با ۱۹۲ صفحه میتواند جزو دسته کتابهای خوشخوان قرار گیرد. مستور نشان داده است که سلیقه مخاطب عمومی را میشناسد و به همین دلیل میتوان روی این کتاب حساب کرد. به خصوص با انتشار بریده ای از کتاب که راوی در آن از روزی به نام «روز عروس» میگوید، روزی که آرزوی راوی ا‌ست. – عشق با حروف کوچک؛ فرانسس میرالس - نشر نیلوفر: هرچند داستانهای نویسنده اسپانیایی این کتاب در کشورش جزو محبوبترینهاست، اما در ایران زیاد شناخته ‌شده نیست. ترجمه این کتاب توسط گلی امامی را که یکی از مترجمهای کاربلد کشورمان است، میتوان یکی از نقاط قوت این کتاب دانست، آنقدر که پرویز دوایی مترجم کتاب مشهور «تنهایی پرهیاهو» را به تحسین نویسنده و مترجم واداشته است. میرالس در این رمان تقریبا بلند که پنج فصل دارد از اتفاقات کوچکی میگوید که معمولا آنها را نمیبینیم. – ۱۰۰ نامه عاشقانه؛ نزار قبانی - نشر پرنده: پاییز است و دلبریهایش. چه خوب که حال‌و‌هوای این فصل را به کتابی عاشقانه گره بزنیم. نزار قبانی در میان شاعران عرب، شاعر سرشناسی است، اما این کتاب با ترجمه سارا سعیدی از آثار منثور اوست. کتابی که با خواندن چند برگ از آن میتوان متوجه توانایی و تسلط او در ارائه کلمات و عبارات عاشقانه به دلپذیرترین شکل ممکن شد. همان طور که در مقدمه نسخه عربی کتابش آورده: «من شاعری هستم که مثل تمامی مردان میراثی از عشق دارد و از آن شرمسار نیستم.» - مقالات شمس تبریزی؛ مقدمه و ویرایش جعفر مدرس صادقی - نشر مرکز: در این روز‌ها که بحث شمس و مولانا به واسطه ساخت یک فیلم سینمایی داغ است، کم‌لطفی ا‌ست که پاییز بدون خواندن کتابهای این دو بگذرد. ویرایش جدید مدرس صادقی با حفظ علایم سجاوندی و بخش‌بندی، کمک بزرگی برای خواننده عمومی‌تر کتاب محسوب میشود. اما این نکته را نباید از یاد برد که مقالات شمس را نمیتوان مانند برخی رمانهای کنونی به دست گرفت و یک شبه به پایان رساند. برای خواندن این کتاب باید صبور بود و بریده بریده آن را خواند. –راهنمای مردن با گیاهان دارویی؛ عطیه عطارزاده - نشر چشمه: این کتاب یکی از متفاوت‌ترین کتاب‌های این بسته پیشنهادی ا‌ست. عطارزاده، نویسنده جوان این کتاب که تجربه ساخت مستند و شاعری هم دارد با یک روایت عجیب ذهنی مخاطب را درباره شخصیتهای داستان کنجکاو میکند و به دنبال داستان میکشاند. داستان این کتاب، درباره دختری است که در کودکی به واسطه فرو رفتن یک گل دارویی در چشمش نابینا میشود و در ادامه با خیال‌پردازیهای او فاصله واقعیت و خیال در داستان برداشته میشود. –بیست بیست؛ برنده‌های نوبل - نشر گل آذین: تکلیف نوبل ادبیات سال ۲۰۱۹ هفته دیگر مشخص میشود. به همین دلیل گنجاندن کتاب «بیست بیست» که شامل بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات است، انتخاب خوبی برای گذر از پاییز محسوب میشود. همچنین ترجمه اسدا... امرایی که خود از مترجمهای پیش کسوت و کاردان کشور است می‌تواند خیال‌تان را بابت ترجمه داستان‌های کوتاه ژان پل سارتر، گابریل گارسیا مارکز، هرتا مولر و... راحت کند.

* گلواژه: تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان میشود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است. حضرت علی (ع)

..........فناوریهای امیدبخش

* هشتمین دوره نظرسنجی WebAim، NVDA همچنان در صدر صفحه خوانها: وبسایت شناخته شده WebAim، از جمله قدیمیترین وبسایتهایی است که در زمینه ترویج طراحی دسترسی پذیر فعالیت میکند. این وبسایت میکوشد با تولید محتوای آموزشی در خصوص استانداردهای دسترسی پذیری وب، به تسهیل استفاده نابینایان از وبسایتها کمک کند. برگزاری نظرسنجی سالانه درباره مرورگرها و صفحه خوانهای محبوب نابینایان، از جمله دیگر فعالیتهایی است که این وبسایت هر ساله انجام میدهد. این فعالیت که از سال ۲۰۰۹ آغاز و به تازگی نتایج هشتمین دوره آن منتشر شده، با هدف آشنایی طراحان سایت با سلایق کاربران نابینا صورت میگیرد. در نظرسنجی امسال که از ابتدای اوت تا پایان سپتامبر بر روی وبسایت WebAim قرار گرفت، ۱۲۲۴ نفر شرکت کردند. آماری که رشد اندکی را نسبت به نظرسنجی گذشته نشان میداد. از میان شرکت کنندگان، بیشترین تعداد از نظر جغرافیایی به کاربران اهل کشورهای آمریکای شمالی مربوط میشد که ۶۹۵ کاربر را شامل میشد و کمترین تعداد کاربران هم از آمریکای مرکزی در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. از قاره آسیا هم فقط ۶۹ کاربر رأی داده بودند. از نظر سنی، کمترین تعداد با ۱۱۶ شرکت کننده متعلق به افراد زیر ۲۰ سال بود و بیشترین مشارکت کننده هم با ۵۵۷ نفر به گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ مربوط میشد. همچنین ۱۰۶۴ نابینا و ۱۵۰ بینا در این نظرسنجی مشارکت داشتند. ۷۵۵ نفر از رأی دهندگان، میزان تسلط خودشان بر NVDA را در سطح پیشرفته، ۳۹۳ نفر متوسط و ۶۵ کاربر هم مقدماتی ارزیابی کردند. بسیاری از کاربران نابینا معمولاً از بیش از یک صفحه خوان در رایانه ها یا سایر ابزارهای هوشمند خود استفاده میکنند. در این نظرسنجی از رأی دهندگان خواسته شد تا مشخص کنند کدام صفحه خوان نسبت به بقیه از نظر آنها حائز اولویت است و در پایان مشخص شد ۴۹۳ کاربر یعنی ۴۰.۶ درصد از کاربران، NVDA را صفحه خوان اصلی خود میدانند. این در حالی است که ۴۸۷ کاربر، ۴۰.۱ درصد، JAWS را به عنوان صفحه خوان اصلیشان معرفی کرده اند. این، نخستین بار است که در این نظرسنجی، صفحه خوانی غیر از JAWS در صدر فهرست قرار میگیرد. Voice over, صفحه خوان نصب شده بر روی محصولات شرکت Apple هم با ۱۲.۹ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است. سایر صفحه خوانها نظیر System Access, Narrator و Chromevox هم تنها مورد استفاده ۶ درصد از کاربران قرار دارند. در سؤال دیگری از کاربران خواسته شده بود صفحه خوانهایی را که به طور معمول استفاده میکنند مشخص کنند که ۷۲ درصد NVDA و ۶۱ درصد JAWS را انتخاب کرده بودند. مقایسه آمار پاسخهای این سؤال نشان میدهد استقبال از صفحه خوانهایی نظیر NVDA, Voice over و Narrator افزایش و اقبال کاربران به JAWS کاهش یافته است. Chrome به عنوان مرورگر محبوب نابینایان شناخته شد.

 

............هشتگ

* شادی خانه پدری دوام نیاورد. خبر اکران فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بعد از 9 سال بازتاب زیادی بین سینما دوستان داشت. بسیاری از این سینمادوستان اهل فضای مجازی هستند و با انتشار پوستر فیلم و تصویر بلیتی که پیش خرید کرده اند از این اکران استقبال کردند. البته این فیلم مخالفانی هم داشت که آنها هم نظراتشان را مینوشتند. فوتبالیها روزهای گذشته برای یک اتفاق خاص خوشحال بودند؛ پخش بازی دو تیم آژاکس و چلسی از رادیو ورزش که در آن هم گزارشگر، هم کارشناس و هم کارشناس داوری زن بودند. البته پیش از این آرزو جعفرپور برای گزارش یک بازی به ورزشگاه آزادی رفته بود اما این اولین بار بود که یک برنامه فوتبالی زنانه قرار بود از رادیو پخش شود و همین باعث خوشحالی فوتبالیها و زنان هوادار فوتبال شد. در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام استقبال زیادی شد و بسیاری از کاربران با هشتگ گزارشگر زن درباره‌اش نوشتند هر چند این خوشحالیها زیاد دوام نیاورد و اجرای این برنامه متوقف شد. سحر تبر دختری که با گریم در اینستاگرام به شهرت رسید و چند هفته پیش خبر بازداشتش منتشر شد بار دیگر خبرساز شد. اینبار به دلیل پخش آنچه اعترافاتش خوانده شد از بخش خبری 20:30. اقدام تلویزیون برای پخش حرفهای او و البته مسائلی که سحر تبر در حرفهایش به آن اشاره کرده مانند تتوها و جدایی والدینیش مسائلی بود که در شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره شد. بسیاری از کاربران پخش حرفهای او را از تلویزیون درست نمیدانستند و بعضیها هم به رفتارهای سحر در این گفتگو اشاره میکردند. توقیف فیلم «خانه پدری» یکی از مهمترین خبرهایی بود که در این چند روز تعطیلی مردم را به واکنش واداشت. این خبر خیلیها را متعجب کرد، خیلیها را ناراحت کرد و البته بعضیها هم بابتش خوشحال شدند و از روزی که خانه پدری توقیف شد یکی از مهمترین هشتگهایی بود که از سوی کاربران ایرانی استفاده میشد. سؤال برانگیز بودن اقدام دادستانی، واقعیتی که در فیلم به تصویر کشیده شده، نحوه اعلام خبر و دخالت تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای در این مسأله نکاتی است که در نوشته‌های کاربران به آن اشاره میشد. قسمتی از سریال «ستایش» که دوشنبه شب پخش شد هم این بحث را داغتر کرد. در این سریال کشته شدن یکی از شخصیتهای زن سریال توسط دخترش براحتی و بدون هشدار پخش شد و کاربرانی به این مسأله اشاره میکردند که اگر دلیل توقیف «خانه پدری» نمایش خشونت بوده چرا چنین تصاویری بدون هیچ هشداری از رسانه ملی با تعداد زیادی مخاطب پخش میشود؟ کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش خبر دیگری بود که این روزها توجه مردم را در سراسر جهان به خود جلب کرد. اعلام خبر کشتن او برای چندمینبار، نحوه اعلام خبرش توسط ترامپ، توصیفهای ترامپ از صحنه مرگ او، سگی که به پیدا کردن البغدادی کمک کرده بود و البته دست‌های پشت پرده شکلگیری داعش مهمترین مسائلی بود که کاربران درباره این خبر به آنها میپرداختند.

..........کشکول

 * جدول ترکیبی: برای بدست آوردن رمز باید به 11سؤال که جوابهای شش حرفی دارند، پاسخ دهید؛ همچنین برای پاسخهای شش حرفی سؤالات، سه واژه چهار حرفی ارائه کرده ایم که هر کدام از این واژه ها دو حرف از کلمه شش حرفی را در خود دارند. دقت کنید که این دو حرف حتماً در کنار هم قرار دارند. در انتها از بهم پیوستن حروف اول پاسخهای شش حرفی سؤالات، رمز جدول که از آثار تاریخی قمصر کاشان است بدست میآید. سؤالات جدول: 1. از دروس رشته ریاضی (حساس- ابله-جهان) 2. کنایه از خورشید (تشنه-کتان-ارتش) 3. دروغین (پولک-گشاد-لیبی) 4. مسخره نمودن (هویت-نکره-لندن) 5. از جنگهای اعراب با ایرانیان (نقاب-دسته-سایه) 6. باشکوه (فربه-سهمی-ندار) 7. رهبر فقید آفریقا (نماد-ندیم-لاغر) 8. اشک ریختن (گریه-بیست-تنبک) 9. زینت داده شده (خارج-خاسر-تهمت) 10. بداندیش (کهبد-مسگر-قالی) 11. کهن و قدیمی (تدین-ریتم-نهاد). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: سرباشد کلاه بسیار است. برنده این هفته آقای محمد سهرابی از گیلان است.

* حرفهای تکاندهنده: مردم فرزندان دنیا هستند و هیچکس را بر دوستی مادرش نمیتوان سرزنش کرد. حضرت علی(ع) - ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. حضرت علی(ع)

* پاسخ سوالات جدول هفته گذشته: گروه 1:  (جانپاس - سنجاب) 2: (طلبکار- رنجور) 3: (میرغضب-بردیا) 4: (سر و صدا-اشاره) 5: (پردازش-شمارش) 6: (بالگرد-دیانت) 7: (مکانیک-کیمیا) 8: (انفصال- لالکا) 9: (پابرجا- ارمین) 10: (مجادله- هاوشت) 11: (منجلاب- بوریا) 12: (ماردوس-سمسار) 13: (برادری-ینبوغ) 14: (خون بها-ادانی) 15: (بردبار-رفاقت) 16: (استهزا-امرار) 17: (فرکانس-سیگار) 18: (عنکبوت- تقسیط).

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *