شناسه خبر: 16025 منتشر شده در مورخ: 1397/11/6 ساعت: 08:41 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 6 بهمن 1397

روزنامه شنبه 6 بهمن 1397

چگونه برای تحقق حقوق شهروندان معلول ظرفیتسازی کنیم - قصه هایی برای یک لبخند؛ قصه هایی برای نوشتن - روش بروز رسانی صفحه خوان NVDA - هشتگ - جدول کلاسیک/ چهار قاتل سریالی بیرحم که آزاد شدند! - اطلاعرسانی

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 6 بهمن 1397

19 جمادی الاول 1440

26 ژانویه 2019

سال بیست و سوم شماره 6059

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

چگونه برای تحقق حقوق شهروندان معلول ظرفیتسازی کنیم 2

قصه هایی برای یک لبخند؛ قصه هایی برای نوشتن 5

روش بروز رسانی صفحه خوان NVDA 

هشتگ 11

جدول کلاسیک/ چهار قاتل سریالی بیرحم که آزاد شدند! 15

اطلاعرسانی

...............سخن هفته

* چگونه برای تحقق حقوق شهروندان معلول ظرفیتسازی کنیم: در یادداشت قبل محتوای اصلی پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول را حذف انواع تبعیض علیه شهروندان معلول توصیف کردند؛ به عبارت دیگر، تدوین کنندگان این پیمان نامه مدعی آوردن حقوق جدیدی برای انسانهای معلول در همه جوامع نیستند، بلکه تأکید بر آن است که اگر دولتها شرایطی را فراهم کنند که انسانهای معلول از همان فرصتها و حقوق سایر انسانها برخوردار شوند، هدف پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول و قوانین ملی حمایت از حقوق افراد معلول تحقق یافته است. ما امتیاز ویژه یا خاص یا فراتر از امکانات زندگی شهروندان غیر معلول نمیخواهیم؛ همان امکانات رشد و بالندگی را در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همپای شهروندان میخواهیم تا هم از رفاهی که همگان شایسته اش هستند برخوردار باشیم و هم بتوانیم نقش سازنده خود را در رشد و توسعه جوامع ایفا کنیم. تحقق این امر مستلزم سازمان دهی علمی تشکلهای مردم نهاد افراد معلول و دیدبانی تمام عیار فعالین حقوق مدنی افراد معلول روی تمام تحولات جامعه است. شناسایی و بررسی دقیق قوانین «به معنای گسترده آن» و تعیین مصادیق دقیق تبعیضهای ناروا علیه حقوق شهروندان معلول است و سپس بررسی ظرفیتهای حقوقی کشور برای سازمان دهی اقداماتی که هدف نهایی آنها حذف تبعیضهاست. روی دیگر سکه، ارائه طرحها و پیشنهادهایی است که در مقام عمل و اجرا موجب ایجاد بسترهای لازم برای رعایت حقوق افراد معلول است. حذف تبعیض فقط از جنبه نفی وضعیت موجود امکانپذیر نیست، جنبه دیگر ماجرا ایجاد ظرفیتهای جدید برای تحقق عملی حقوق افراد معلول است. اقدام ضروری دیگر، انتقال صحیح نیازها به قانون گذاران است تا در کنار حذف قوانین تبعیضآمیز، قوانین تضمین کننده حقوق افراد معلول تصویب شود. راه دیگر ظرفیتسازی، ایجاد جنبشهای فرهنگی برای تغییر اذهان مسئولان است تا آنها را نسبت به عدم بروز تبعیض حساس کنیم. البته این عرصه از ظرفیتسازی طولانی مدت است، اما اثر آن عمیق و بازگشت ناپذیر است. طرح دعوی از طریق مراجع قضایی جهت لغو تبعیضهای قانونی یا اقدامات اجرای تبعیضآمیز، ابزار دیگر ماست که میتواند رویه های قضایی را به نفع حقوق افراد معلول شکل دهد؛ البته باید در این عرصه دقت کرد طرح دعوی مصداق و ضرورت داشته و به بیان دیگر، موضوع دعوی واقعاً قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد. لذا این کار باید توسط کمیتهای حقوقدانان آگاه صورت پذیرد. باید توجه داشت ظرفیتسازی همان طور که تا حدودی تشریح شد، امریست چند جانبه، دراز مدت و مستلزم برنامه ریزی و سازمان دهی و با حرکتهای اعتراضی هیجانی و زودگذر متفاوت است. تحقق این امر ارتقای نیروی انسانی و بینش خود تشکلهای مردم نهاد افراد معلول را میطلبد. به عبارت دیگر، باید اول ظرفیتسازی را از خودمان، تشکلهایمان، دانشمان و مهمتر از همه، اقدامات جنبی مبتنی بر برنامه آغاز کنیم.

............چوب الف

* قصه هایی برای یک لبخند؛

قصه هایی برای نوشتن: اولین بار که با کتاب «قصه هایی برای یک لبخند» اثر جانی روداری آشنا شدم، راستش را بخواهید، بیش از همه به نظرم عجیب و غریب بود! مجموعه ای از داستانهای خیلی کوتاه در تعداد خیلی زیاد و خیلی خیلی عجیب! این داستانها برای کودکان و نوجوانان نوشته شده اند. یعنی نویسنده چه هدفی را دنبال میکرده؟ شاید اینها برای بچه های امروزی جالب است، شاید سلیقه ادبی نسل به نسل این همه تغییر میکند، شاید در کشورها و جوامع دیگر این جوری میپسندند، شاید خوب ترجمه نشده... پیش رفتم و خواندم و خواندم تا دست آخر ماجرا دستگیرم شد. یک ماجرای خیلی خیلی جذاب و دوست داشتنی و ناب!!! «قصه هایی برای یک لبخند» بیش از آنکه مجموعه داستانی برای خواندن باشد، سرمشق جذابی برای نوشتن بود. الگویی برای پرورش خیال و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان. تمرینی برای زدودن غبار عادت و کنار زدن آن از مسیر تماشای جهان. این قصه ها به نوجوانان علاقه مند میآموزند که چگونه میتوان با بالهای تخیل به ورای واقعیت موجود، به دوردستهای ظاهراً دسترس ناپذیر سفر کرد. پروازی بی انتها و لذتبخش که در آزادی کامل از یک آدم معمولی یک هنرمند خلاق و حتی یک مبتکر یا مخترع میسازد. در این مجموعه داستان حتی داستان ناتمام هم وجود دارد. داستانهایی که خواننده باید تمامشان کند. اما همه داستانها ناتمام نیستند. آنها اغلب جهانی را به تصویر میکشند که خالقی هنرمند با تخیلی بازیگوش و ناب آنها را آفریده است. یک کودکی تمام نشدنی زاینده، یک بازیگوشی خلاق که شادی میآفریند، لبخند بر لب مینشاند و به گونه ای دیگر اندیشیدن را میآموزد. بیتردید خواندن چنین داستانهایی نه تنها قوه تخیل کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان را تقویت میکند، بلکه قادر است مهارت حل مسأله را نیز در خوانندگانش تقویت کند. این مهارت در واقع به شیوه ای متفاوت و خلاقانه تقویت میشود. راز مهم آن اندیشیدن در ورای تصورات معهود و شناخته شده و فرا رفتن از تفکر بر اساس عادت همیشگی است. توان هدایت اندیشه در جاده ها و مسیرهای تازه ای که به آن عادت ندارد و عموم مردم هم معمولاً خطر نمیکنند تا آن مسیرها را امتحان کنند. جاده هایی که اگر جسارت و شهامت وارد شدن به آنها را داشته باشیم، شاید بهترین و ساده ترین راه حلها را در آنجا بیابیم. همان اصلی که یک هنرمند واقعی را از آدمهای معمولی متمایز میکند.

کتاب «قصه هایی برای یک لبخند» اثر جانی روداری را مرضیه دیندارلو به فارسی ترجمه کرده و توسط انتشارات سروش به بازار نشر عرضه شده است. نسخه گویای آن هم در کتابخانه حسینیه ارشاد در حال تهیه است و به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

«پرستو ولدخان»

* گلواژه: چرخ فلک، قایقهایی را به حرکت در میآورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است. ویلیام شکسپیر

.........فناوری های امیدبخش

* روش بروز رسانی صفحه خوان NVDA: برخی کاربران نابینای صفحه خوان NVDA در تماس با دفتر روزنامه خواسته اند توضیحی در باره چگونگی به روز کردن صفحه خوان NVDA در اختیارشان بگذاریم. NVDA صفحه خوانی رایگان است و به همین اعتبار، به روز کردنش هم بدون هیچ دردسری صورت میگیرد. این صفحه خوان که روی رایانه ای نصب باشد، به محض انتشار یک نسخه تازه، در اولین اجرای برنامه پیغامی با محتوای خبر انتشار نسخه جدید روی صفحه ظاهر میشود و کاربران میتوانند با انتخاب گزینهٔ Download and update یا بارگیری و به روز رسانی، به صورت خودکار این کار را به سر انجام برسانند. نکته ای که در این مقطع باید در نظر گرفت این است که با توجه به درخواست همیشگی NVDA از کاربران برای ارائه کمکهای مالی به این صفحه خوان، در زمان آپدیت هم بعد از انتخاب گزینه بارگیری، پیغامی با این مضمون روی صفحه ظاهر میشود که چنانچه قصد دارید به NVDA کمک مالی کنید، این کار را از همینجا انجام بدهید. قاعدتاً با توجه به محدودیتهایی که برای انجام پرداختهای ارزی برای ایرانیان وجود دارد، حتی اگر تمایل به کمک هم از سوی کاربران نابینای ایرانی وجود داشته باشد هم امکانش فراهم نخواهد بود. بنا بر این، راه گذر از این مرحله این است که گزینه Skip یا صرفنظر کردن را انتخاب کنیم. با انتخاب این گزینه روند بارگیری آغاز میشود و بسته به سرعت اینترنت، مدتی طول میکشد تا دانلود انجام پذیرد. به محض پایان فرایند بارگیری، نصب هم آغاز میشود و نسخه جدید، جایگزین قبلی میشود. توضیحات بالا در صورتی قابل اجرا است که کاربر بخواهد به شکل خودکار کار به روز رسانی را انجام دهد. این امکان برای کاربر وجود دارد که مسیر به روز رسانی را خودش به شکل دستی طی کند. برای این کار کافی است کلیدهای NVDA + N را به شکل همزمان فشار دهیم. در این صورت منو NVDA در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. با رفتن به بخش Help یا راهنما و انتخاب گزینه Check for update اگر اپدیتی وجود داشته باشد، به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

کاربران میتوانند همواره با مراجعه به وبسایت شرکت توسعه دهنده NVDA، آخرین نسخه این صفحه خوان را دریافت کنند. برای این کار ابتدا وارد نشانی NVAccess.org شده و پیوند Download the screen reader را اجرا میکنیم. با ورود به صفحه دانلود، فشردن دکمه B از روی صفحه کلید، گزینه ای با نام Download در اختیارتان خواهد بود. البته پیش از اجرای دکمه باید تکلیف کمک خیریه را مشخص کنید. برای این کار باید از حرف R استفاده کنید تا دکمه رادیویی Skip donation this time را پیدا و فعال کنید. همچنین در کادر ویرایشی مربوطه، نشانی ایمیلتان را هم باید وارد کنید. با انجام تمام این مراحل، انتخاب دکمه Download، فرایند بارگیری را آغاز خواهد کرد.

* گلواژه: زندگی داستانی است که یک ابله تعریف میکند؛ پر از غوغا و هیاهو، اما نامفهوم. ویلیام شکسپیر

.........هشتگ

* «ز» یا «ضاد»؛ شما چه میگویید؟ یکی از داغترینهای فضای مجازی این هفته گفتگوی بهاره رهنما بود با فائزه هاشمی که در روزنامه شرق منتشر شد، اما بازخورد زیادی در فضای مجازی داشت. کاربران عموماً از انجام گفتگو توسط خانم رهنما انتقاد داشتند و آن را به ابتذال در عرصه روزنامه نگاری تعبیر کردند، اما خود بهاره رهنما هم به اصطلاح گزک به دست منتقدانش داد. وی زمانی که مطلبش را به اشتراک گذاشته بود، فائزه را به جای نوشتن با «ز» با «ض» نوشته بود و در مقابل انتقادات نه تنها عذرخواهی نکرد که با لحنی طلبکارانه اقدام به توجیه نمود و همین باعث هجوم منتقدان به صفحه اش و کامنتهای متعدد برای او شد. اما نمایش قطع اینترنت! سوژه داغ بعدی بود حتی این عبارت کافی بود تا فضای مجازی پر شود از اظهار نظر، چه برسد به اینکه خبری تحت این عنوان منتشر شود و متوجه شویم قرار است 7 بهمن از ساعت 10 تا 12 تمام سرویسهای مبتنی بر کارت بانکی در کشور قطع شود.

بعد از اینکه کاربران زیادی این خبر را منتشر کردند، اولین واکنشها تعجب بود و بعد نوبت شوخی و انتقاد رسید. انتقادهایی که گاهی بسیار هم تند بودند. بسیاری از آنها به نقش اینترنت در دنیای امروز و در مبادلات بانکی اشاره میکردند و اینکه این رزمایش قرار است چه نتیجه و فایده ای داشته باشد. خیلیها هم پای توئیتهایشان وزیر ارتباطات را منشن میکردند تا پاسخ دهد.

واکنشهایی مثل اینها را در فضای مجازی خواندیم: انگار یکی رو صندلی داغ کاردان دعوت کردن و بهش سه تا کلمه بی ربط دادن جمله بندی کنه: «رزمایش قطع اینترنت، اول میگن رزمایش قطع اینترنت، بعد میگن رزمایش قطع حقوق، آخرش هم میگن رزمایش قطع آب و غذا، برید فتوسنتز کنید»، «بابام از وقتی خبر رزمایش قطع اینترنت رو شنیده، هی بشکن میزنه و از اجرای رزمایش خورشتهای بدون گوشت خبر میده.»، «رزمایش در اصل و در معنی عام، شبیه سازی یک شرایط جنگی بوده و هدف از آن، آزمودن شگردهای جنگی است. حالا معنی رزمایش قطع اینترنت چی می تونه باشه؟ باید پرسید.»، باز هم دارین قضیه پیامرسانهای داخلی رو اجرا میکنید؟ شکست میخورید! مردم رو اذیت نکنید.» آخرین سوژه خبرساز هم، طرح برخی نمایندگان برای اختصاص روزی یک لیتر بنزین به هر ایرانی است که دوشنبه شب اعلام شد، اما پس لرزه هایش شبکه های اجتماعی را درگیر کرد. هم آنهایی که خودرو دارند و هم کسانی که بدون خودروی شخصی تردد میکنند، به این خبر واکنش نشان دادند و گفتند به نظر بیشترشان طرحی ناکارآمد است. البته کسانی هم بودند که سعی میکردند از آن دفاع کنند. بخشی از نظراتی که درباره این طرح نوشته شد، اینها بود: «سال ۸۶ سهمیه بنزین ماهانه ۱۲۰ لیتر بود، کم کم رسوندن به ماهانه ۶۰ لیتر، الآن میگن روزی یه لیتر، چند ماه دیگه نظرشون عوض میشه میگن هر ۸ ساعت یه قاشق سوپخوری»، «سهمیه بندی با هر نسبتی درست نیست، یارانه سوخت هم با هر نسبتی درست نیست. بنزین باید با قیمت واقعی خودش به فروش برسه و هر کس هم به هر میزان که مصرف میکنه باید پولش رو پرداخت کنه. مشکل ما اصل دخالت دولت در بازار است نه نحوه دخالت آن»، «سیر تا پیاز طرح سهمیه بندی بنزین هر ایرانی یک لیتر در هر روز؛ امکان فروش هم وجود دارد. یارانه ۵ هزار تومانی هر لیتر بنزین، چگونه به افرادی میرسد که خودرو ندارند؟ بنزینتون رو با دلار حساب میکنن، قیمت ماشین تولید داخل رو هم با دلار حقوقتون، اما به ریال»، «دادن سهمیه بنزین یا حتی سهمیه انرژی به هر ایرانی بهترین راهکار شدنی در شرایط فعلیه. اگر بتونن اجراش کنند اثرات بزرگی در کاهش تبعیض، تضعیف دولت و قدرتمند و مطالبه گر شدن ملت خواهد داشت. طبیعتاً این کار بهینه نیست، اما خب گام اوله.»، «برای مشاغلی مثل راننده تاکسیها به اندازه نیاز بهشون سهمیه میدن. وقتی بنزین توی ایران از آب ارزونتره، حتماً باید یه راه حل باشه که جلوی مصرف بی رویه و بدتر از اون قاچاق رو گرفت.»

.........کشکول

* جدول کلاسیک: برای پیدا کردن رمز 28 حرفی ما باید به 28 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید که رمز جدول مصرعی از عراقی بدست میآید. سؤالات: 1. جسم انسان یا حیوان مرده (پنج) 2. اهلی (سه) 3. روبند (چهار) 4. ورزارود (نه) 5. محله خانه حضرت خدیجه (س) (هشت) 6. مظهر خیانت (پنج) 7. درخت انار (پنج) 8. نام قدیم دزفول (چهار) 9. نسیم شب به ترکی (چهار) 10. مرام حزب قدرتمند آلمان (شش) 11. کدیور (شش) 12. نام قدیم سوئیس (شش) 13. رنگ تنفر (سه) 14. کاشف تقطیر (ده) 15. کاشت دندان (هفت) 16. درخت کاج و صنوبر (چهار) 17. درخت اعدام (سه) 18. نقاش گوش بریده (شش) 19. مادر عمار یاسر (چهار) 20. خاک (چهار) 21. رود آلمان (چهار) 22. رنگین کمان (شش) 23. درخت خاردار معروف (شش) 24. ماه هفتم ترکی (چهار) 25. مایملک (شش)  26. دختر کوروش اول (پنج) 27. کله پز (چهار) 28. دفعه (مرتبه). شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: گنج و لشکر نکند آنچه کند همت و رأی. برنده این هفته آقای قدرت ا... رحمتی از کرج است.

* جدی نگیرید: کلاس سوادآموزی پیرزنان: معلم: برای صدمین بار! تکرار کنید! "علی مریض است" پیرزنان: ننش بمیره! – میگه نیمروی گرم شده رو نخورید، سرطانزاست! دیگه کسی که نیمروی دوباره گرم شده رو میخوره از چی میترسونی؟ - پیدا شدن کارت شارژ ایرانسل توی جیب مرد متأهلی که خط همراه اول داره مثل کشف ۱۰ کیلو تریاکه توی ماشین یه قاچاقچی. حکمش اعدامه! اعدام!

* چهار قاتل سریالی بی رحم که آزاد شدند! قاتل سریالی را دستگیر کردند، سپس اجازه دادند برود و باز هم آدم بکشد! این فقط موضوع فیلمها یا داستانهای جنایی نیست، در زندگی واقعی هم چنین اتفاقاتی می افتد. آرتور شوکراس: آرتور شوکراس قاتل سریالی اواخر دهه ۷۰ و هم چنین اواخر دهه ۸۰ میلادی بود. او در دسامبر ۱۹۹۰ ده نفر را کشت. جنایات وحشتناک شوکراس در دو بازه زمانی مختلف اتفاق افتاد. اولی قتل دو کودک: جک بلیک ۱۰ ساله و کارن آن هیل ۸ ساله که به جسد هر دو تجاوز کرده بود. شوکراس در سال ۱۹۷۲ به قتل آنها اعتراف کرد و محکومیت ۲۵ ساله اش آغاز شد. او تا ۵۷ سالگی آزاد نشد. او پس از ۱۵ سال در سال ۱۹۸۷ با عفو مشروط آزاد شد و دوباره قتل را آغاز کرد. او بعد از دو سال ضرب و شتم، قطع عضو و قتل که جان ۱۱ نفر را گرفت، سر انجام توسط هلیکوپتر پلیس در نزدیکی یکی از اجسادش دستگیر و سپس به حبس ابد محکوم شد. او در سال ۲۰۰۸ در زندان مرد. - هنری لی لوکاس: هنری لی لوکاس یکی از عجیبترین و ترسناکترین قاتلان سریالی است. او و همدستش «اوتیس تول» به صدها قتل، تجاوز، قطع عضو و آدمخواری اعتراف کردند. لوکاس در دوران قتلهای ۲۳ ساله خود، بعد از دستگیری در دو موقعیت جداگانه آزاد شد. او در سال ۱۹۶۰ مادرش را کشت و محکوم به ۲۰ تا ۴۰ سال زندان شد، اما پس از ۱۰ سال در ۱۹۷۰ آزاد شد. هنری تقریباً بلافاصله پس از آزادی دوباره دستگیر شد، این بار برای آزار دختران نوجوان در سال ۱۹۷۱. این بار او تعهد داد و در سال ۱۹۷۵ آزاد شد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ قتلهای زیادی انجام داد که تعدادشان مشخص نیست. او اعتراف کرد بیش از ۳۵۰ نفر را کشته است. هرچند فقط سه مورد از جمله قتل مادرش تأیید شد. از تعداد مقتولین که بگذریم، حقیقت این است که این قاتل سریالی دو بار آزاد شده و به جنایات خود ادامه داده است. - جان کریستی: جان کریستی قاتل زنجیره ای بریتانیایی دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بوده که حد اقل شش زن را کشته است. کریستی وانمود میکرد که اطلاعاتی درباره سقط جنین یا برخی روشهای پزشکی دارد تا قربانیانش را فریب دهد و پس از بیهوش کردن، به آنها تجاوز کرده و به قتل برساند. کریستی کاملاً بی عاطفه بود و برای رسیدن به تمایلات خودخواهانه خود به هر کسی خیانت میکرد و همسرش «اتی کریستی» را هم که بیش از یک دهه همدستش بود، به قتل رساند. در سال ۱۹۴۹، کمتر از یک سال بود که زوجی به نام تیموتی و بریل ایوانز به مجتمع آپارتمانی آنها نقل مکان کرده بودند که بریل و نوزادش گم شدند و تحقیقات آغاز شد. جان کریستی به این زوج قول داده بود که بریل را جراحی کند، اما در نهایت هر دوی آنها مرده پیدا شدند. تأثیر کریستی به عنوان یک مرد محترم آن قدر زیاد بود که حتی بعد از قتل بریل و دخترش، تیموتی ایوانز به تصادفی بودن مرگ هر دوی آنها اعتراف کرد. او بعدها نظر خود را اصلاح کرد و گفت: کریستی به طور اتفاقی آنها را در یک عمل جراحی اشتباهاً کشته است و او را به پلیس معرفی کرد. اما پلیس شهادتش را رد کرد و اعتقاد داشت خود ایوانز قاتل واقعی است. جان کریستی علیه ایوانز شهادت داد. ایوانز هم به دلیل جرمی که مرتکب نشده بود، در مارس ۱۹۵۰ به دار آویخته شد. تحقیقات بیشتر نشان داد که کریستی قاتل بوده و در این سالها قتلهای دیگری هم مرتکب شده است. کریستی چهار نفر دیگر را کشته بود و محکوم به مرگ و در سال ۱۹۵۳ به دار آویخته شد. - اد کمپر: او قاتل زنجیره ای بی رحم دهه ۱۹۷۰ بود که برایش هیچ چیزی اهمیت نداشت. قتلهای او در سال ۱۹۷۳ با کشتن مادرش به پایان رسید و خودش را به پلیس معرفی کرد. او زنان را در ماشین خود حبس میکرد، سرشان را جدا میکرد. او پدربزرگ و مادربزرگش را هم به قتل رساند و در سال ۱۹۶۴ به بیمارستان روانی فرستاده شد، اما بعد از ۵ سال در سال ۱۹۶۹ آزاد شد و نزد مادرش برگشت. از اینجا بود که قتل دانشجویان دختر را شروع کرد. آنها را میکشت، سرشان را میبرید.

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: 1. گلاب 2. نبات 3. جمل 4. وردنه 5. لجن 6. شمر 7. کودن 8. ریواس 9. نفر 10. کبیر 11. ناقوس 12. دریا 13. آفت 14. نوکر 15. چکش 16. هجرت 17. کویر 18. نجار 19. دیوانه 20. هدایت 21. موریانه 22. تاج 23. وکیل 24. رمضان 25. آستر 26. یوز.

..............اطلاعرسانی

* برگزاری جلسات مشاوره و نیاز سنجی در مورد فنون آشپزی و شیرینی پزی برای خانمهای نابینا و کمبینا به صورت حضوری و تلفنی توسط سرکار خانم شجاعنسب. روزهای پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 12. به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22880088  تماس حاصل فرمایید.

* هیئت عزاداران حسینی به اطلاع کلیه برادران کمبینا و نابینا میرساند: سفر زیارتی مشهد مقدس در تاریخ 12 اسفند ماه 97 برگزار میشود. مهلت ثبت نام تا پایان 10 بهمن ماه. تلفن تماس: 09121333790-09120242139 آقای مرشدی

* بخش نابینایان کتابخانه عمومی حضرت فاطمه (س) برگزار میکند: مسابقه خاطره نویسی به مناسبت دهه فجر. علاقمندان میتوانند آثار خود را به آدرس ایمیل blind.library88@ gmail.com ارسال نمایند. مهلت ارسال آثار 17 بهمن 97.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02144710906 (شنبه تا چهارشنبه 8 الی 30/13)

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *