شناسه خبر: 14616 منتشر شده در مورخ: 1397/7/24 ساعت: 08:50 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه سه شنبه 24 مهر 1397

روزنامه سه شنبه 24 مهر 1397

موانع فرهنگی، دیوار میان ما و فرصتهای برابر - فراخوان رهبر انقلاب برای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت - 40 درصد از نابینایان بیکارند - 80 درصد مصرف آنتیبیوتیک ضرورت ندارد - مروری بر انواع موسیقی در دیار آب و آفتاب (بخش دوم) - چشم انتظاری نابینایان برای حذف تبعیضهای شغلی

روزنامه «ایران سپید»

سه شنبه 24 مهر 1397

6 صفر 1440

16 اکتبر 2018

سال بیست و دوم شماره 5976

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

موانع فرهنگی، دیوار میان ما و فرصتهای برابر 2

فراخوان رهبر انقلاب برای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت 7

40 درصد از نابینایان بیکارند 9

80 درصد مصرف آنتیبیوتیک ضرورت ندارد 12

مروری بر انواع موسیقی در دیار آب و آفتاب (بخش دوم) 13

چشم انتظاری نابینایان برای حذف تبعیضهای شغلی 16

اطلاعرسانی

...........یادداشت

* موانع فرهنگی، دیوار میان ما و فرصتهای برابر: امروز 15 اکتبر و مصادف با روز جهانی عصای سفید و به تعبیر رایج، روز جهانی افراد آسیبدیده بینایی است. مناسبتی در تقویم جهانی که زاییده تلاش جمعی از نابینایان، بویژه فعالان حقوق مدنی این گروه در دهه های میانی قرن بیستم است تا با استفاده از این مناسبت، حقوق برابر نزدیک به سیصد میلیون  نفر از افراد دارای محدودیتهای بینایی در جهان، به جهانیان  گوشزد و انگیزه ای شود برای افزایش توجه و البته اقدامات دولتهای مختلف در جهت ایجاد فرصتهای برابر رشد، فرا روی شهروندان. اگر موانع فرهنگی و سوء برداشتهای مزمن نسبت به دامنه واقعی نابینایی تأثیر کمتری بگذارد، نابینایی کمترین محدودیت را در برابر شکوفایی استعدادها و تجلی ظرفیتهای معنوی افراد نابینا ایجاد میکند. به عبارتی دیگر، بسیار فراتر از موانع فیزیکی محدود کننده  ایمنی تردد آسیبدیدگان بینایی، این موانع فرهنگی و ناباوریهای جامعه نسبت به توانمندی این افراد است که آنها را محدود میکند، فرصتهای برابر را در همه عرصه ها از آنها میگیرد و اکثریت آنها را نیازمند دریافت حمایتهای مداوم اجتماعی میکند. نابینایان، تحصیلکرده ترین افراد دارای معلولیت کشورند، تعداد افراد نابینا و کم بینای دارای مدارک عالی دانشگاهی امروزه از ده هزار نفر بیشتر است و این واقعیت که چهل درصد از حدود بیست هزار نفر از دانشجویان معلول کشور را آسیبمندان بینایی تشکیل میدهند، تأیید مکرر دیگری بر بضاعت علمی این گروه است. اما این موفقیت آسان به دست نیامده است. رنج فراوان تحمل  و سازگاریها شده تا دانشجویان نابینا و کم بینای محروم از منابع اطلاعاتی و آموزشی در دسترس و امکانات برابر تحصیلی توانسته اند چنین سرمایه علمی را به نمایش بگذارند و ناروا آن است که پس از طی این مسیر مرارت بار و کسب دانش تخصصی و حتی با وجود سهمیه 3% استخدام در دستگاههای دولتی، بخشنامه های ناعادلانه استخدامی آنها را از احراز مشاغلی که شایسته تصدی آنها هستند محروم کند. عدم تناسب تخصیص اعتبارات به امر تهیه وسایل توانبخشی نابینایان و کم بینایان، بویژه فناوریهای یاری رسان برای دسترسی به منابع اطلاعاتی که نیاز اولیه شهروندان تحصیلکرده هر کشور است، عامل مضاعف دیگری  است که این روزها شهروندان نابینا و کم بینا را از فرصتهای برابر یادگیری و رشد محروم میکند. عدم تکافوی مراکز توانبخشی نابینایان و کم بینایان در سطح کشور که موظف به ارائه بسته های آموزشهای جامع توانبخشی به این افراد بویژه کودکان و زنان دارای آسیب بینایی هستند، کمبود جدی دیگری است که سازمان بهزیستی کشور با بهره گیری از ظرفیتهای سازمانهای غیر دولتی خودیار نابینایان و کمبینایان مکلف به برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم برای رفع آن است. شاید باور کردنی نباشد، اما حقیقت دارد که اگر فردی متأسفانه با احتمال بالا دچار نابینایی دیرهنگام بر اثر حادثه، بویژه تصادفات جاده ای در کشور شود، هیچ گونه برنامه مداخله بهنگام و اولیه برای توانبخشی او و آموزش مهارتهای جبران کننده از دست رفتن بینایی، برایش وجود ندارد. کودکان نابینا و کم بینا در شرایطی که انواع امکانات مکتوب و الکترونیکی آموزش برای کودکان بینا در دسترس است، با کمبود شدید این امکانات، عدم وجود مهد کودکها و مراکز آموزشی کودکان پیش دبستانی در سطح کشور رو به رو هستند. زنان نابینای این مرز و بوم که عملاً متحمل حصارهای فرهنگی پنهان و آشکار هستند، عملاً به دلیل ضعف مراکز توانبخشی نابینایان از فراگیری مهارتهای پایه ای زندگی همچون خانه داری و کودکیاری بی بهره اند که این خود، محدودیتهای ثانویه بیشتری در برابر امر ضروری تشکیل خانواده و توانمندی در انجام وظایف همسری و مادری این زنان ایجاد میکند. عدم وجود نظام جامع آموزشهای فنی و حرفه ای، ضرورتی برای توانمندسازی نابینایان و کم بینایان برای ورود به بازار کار و خروج از چرخه های حمایتی، مشکل عمده دیگر شهروندان آسیبدیده بینایی است. فقدان ایمنسازی در محیطهای تردد شهری شاید آخرین مانع و محسوسترین آنها در برابر مشارکت اجتماعی این گروه است. اما فراتر از همه این موانع منطبق با تأکید پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول که خوشبختانه کشورمان نیز به این پیمان نامه ملحق شده است، این موانع فرهنگی و ناباوری تصمیمگیران، مسئولان و بدنه جامعه نسبت به توانمندی نابینایان است که عملاً دیوار میان این گروه در تحقق فرصتهای برابر برای آنهاست. آنچه نیم میلیون شهروند دچار آسیب بینایی ایران از جامعه و مسئولان میخواهند، امتیازات ویژه و تبعیض مثبت نیست، رفع تبعیضها و فراهم آوردن امکان رقابت برابر برای این گروه در همه عرصه های مشارکتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است تا این گروه بتواند متناسب با توانمندی خود، شهروندانی اثرگذار و فعال در تحقق توسعه پایدار باشد. روز جهانی عصای سفید گرامی باد.

 

 

............سیاسی

* فراخوان رهبر انقلاب برای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت. در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، حضرت آیت ا... خامنه ای دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی فرا خواندند. ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره برداری کند و نسخه ی ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حد اکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید، به  طوری که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد. * رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانشآموزی، با اشاره به اینکه امروز ملت ایران با وجود جوانان توانمند و استعدادهای درخشان به افقهای دوردست  مینگرد و قله های رفیع علم و دانش و توسعه را هدف گرفته است، تأکید کرد: با استفاده از استعدادهای برتر و ظرفیتهای فراوانی که در کشور وجود دارد، جایگاه کشور در صحنه بین المللی را روز به روز رفیعتر خواهیم ساخت. * امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد دولتی مسئولیتپذیر، خواهان و دوستدار آرامش و صلح در جهان و پایبند به اصول حقوق بشری و تعهدات بین المللی و البته قاطع و قدرتمند در دفاع از خویش است. * مشاور رئیس جمهوری درباره جایگزین بازنشستگان هشدار داد. حسام الدین آشنا در توئیتر نوشت: مراقب باشیم! نکند با هزار بدبختی بازنشستگان را از صندلی بلند کنیم، ولی آنها نوچه هایشان را به جای خود بنشانند. * شهیندخت مولاوردی، عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: مجلس باید در رأس امور باشد، اما این که پارلمان و محل حضور عصاره فضائل ملت را دار المنافقین بخوانند، این کار نوعی به توپ بستن مجلس بود.

.........گزارش ویژه

* 40 درصد از نابینایان بیکارند: نشست خبری معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز جهانی عصای سفید با حضور مدیران مختلف سازمان و کارشناسان حوزه نابینایان برگزار شد. نحوینژاد در این نشست گفت: عواملی چون ژنتیک، تصادفات، عیوب انکساری چشم و عوارض مربوط به کهولت سن منجر به بروز اختلالات بینایی میشود و باید بگویم ۱۱ درصد از معلولان تحت پوشش بهزیستی دارای اختلالات بینایی هستند که از ١٦٠ هزار معلول دارای اختلالات بینایی ٤٠ درصد بانوان و ٦٠ درصد را آقایان تشکیل میدهند و نیمی از این افراد،؛ نابینای مطلق هستند. وی در ادامه گفت: در کشور ٣٥ واحد ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان داریم که ٤٢ هزار نفر از افراد دارای اختلالات بینایی به این مرکز مراجعه کردند؛ ضمن اینکه ١٣ مرکز آموزش خانواده و کودک دارای اختلال بینایی در کشور فعالیت میکند. وی با بیان اینکه بر اساس بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی، ۱۱ درصد از معلولان شناخته شده در گروه افراد نابینا و کم بینا هستند، افزود: ۴۰ درصد از این افراد را زنان و ۶۰ درصد آن ها را مردان تشکیل میدهند. نحوینژاد در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص آمار دانشجویان نابینا و کم بینا گفت: با توجه به اینکه نابینایان و کم بینایان از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و اکثراً تحصیلات عالیه دارند، به طور کلی ۳۰ الی ۴۰ درصد از دانشجویان سازمان بهزیستی را نابینایان و کم بینایان تشکیل میدهند. از میان این دانشجویان ۱۴۶ نفر تحصیلات دکترای تخصصی دارند، ۵۰۰ نفر در رشته های کارشناسی به بالا تحصیل میکنند و ۱۵ هزار نفر هم در حال تحصیل هستند. وی با اشاره به اجحافاتی که در آزمون استخدامی اخیر گریبان معلولان به ویژه نابینایان را گرفته است، بیان کرد: شعار امسال، رفع موانع و تبعیضهاست و مانعی که اخیراً برای این گروه ایجاد شده است، در آزمون استخدامی است. به همین منظور مذاکراتی را با سازمان امور استخدامی داشتیم که نتیجه آن بخشنامه ای شد که بدون حضور کارشناسان بهزیستی از معلولان مصاحبه شغلی گرفته نشود. با این حال ۵۰ درصد از استخدامات دولتی مربوط به نابینایان است و در بخش غیر دولتی این آمار به ۱۰ تا ۱۵ درصد میرسد که برای ارتقای آن باید به مهارت اموزی نابینایان و کم بینایان بپردازیم. طبق آمار بهزیستی ۴۰ درصد از نابینایان فاقد شغل هستند که در این میان آمار بیکاری بانوان نابینا دو برابر آقایان است.  نحوینژاد با اشاره به غربالگری بینایی برای کودکان سه تا شش سال گفت: حدود سه میلیون کودک در سال ۹۶ تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند و ۶۵ هزار نفر دچار عیوب انکساری بودند، سه هزار و ۲۰۰ مورد انحراف چشم داشتند و همچنین ۱۲۰۰ نفر هم دچار اختلالات بینایی در زمینه های مختلف بودند.

........بهداشت و سلامت

* 80 درصد مصرف آنتیبیوتیک ضرورت ندارد: عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا گفت: سال 2014 حدود 700 هزار مورد مرگ در جهان بر اثر مقاومت آنتیبیوتیکی اتفاق افتاد. پیشبینی میشود در صورت کنترل نشدن عفونتها، تا سال 2050 تعداد مرگ و میر در جهان به حدود 10 میلیون نفر برسد. به همین علت سازمان جهانی بهداشت، مقاومت آنتیبیوتیکی را یک موقعیت اضطراری در جهان اعلام کرده است. دکتر مردانی با اشاره به اینکه آنفلوآنزا به تنهایی یکی از علل عمده مصرف نابجای آنتیبیوتیکها محسوب میشود، افزود: واکسن آنفلوآنزا به میزان قابل توجهی باعث کاهش مصرف آنتیبیوتیک و کاهش مقاومت آنتیبیوتیکی شود. همچنین واکسن آنفلوآنزا باعث کاهش موارد بستری در بیمارستان میشود.

* گلواژه: اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند. فیثاغورٍث

 

........آهنگ و درنگ

* چراغی که در هرمزگان همیشه روشن است: مروری بر انواع موسیقی در دیار آب و آفتاب: «بخش دوم»: قرار گرفتن استان هرمزگان در مسیر تجارت با کشورهایی با فرهنگها و ویژگیهای موسیقایی مختلف باعث شده موسیقی در این استان از هر کدام از این کشورها، تأثیری بپذیرد که همین امر موسیقی منطقه هرمزگان را به نوعی از موسیقی بدل کرده که تقریباً در هیچ نقطه ای از ایران، نمیتوان مثلش را پیدا کرد. هرمزگانیها در طول سده ها، از رفت و آمد و همنشینی با هندیها، سرایش ملودیهای رازآلود را آموخته اند. از نشست و برخاست با سیاهان آفریقایی و اهالی زنگبار و سایر بنادر آفریقایی، ریتمهای نو فرا گرفته اند و سازهای کوبه ای ناشناخته را وارد موسیقیشان کرده اند و همنشینی با پرتغالیها، ساز گیتار را به بخشی جدا نشدنی از موسیقی مردمیشان بدل کرده است.

گیتار از آن جمله سازهایی است که در میان هرمزگانیها از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است. شاید به جرأت بتوان گفت یکی در میان در خانه های علاقمندان به موسیقی در این استان، گیتاری آویزان از دیوار به چشم میخورد. در مورد این که پیش از سالهای دهه چهل وضعیت و جایگاه گیتار در موسیقی بندر عباس و سایر انواع موسیقی هرمزگانی چگونه بوده، اطلاع خاصی در دست نیست، اما بدون شک از سالهای میانی دهه چهل به این سو و با ظهور پدیده قابل توجهی به نام «ابراهیم منصفی» که بندر عباسیها «رامی» هم صدایش میزنند، گیتار در موسیقی بندر از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار شد. مردی که ترانه ای میسرود و خودش آهنگ ساده ای روی ترانه میگذاشت و با یک گیتار ساده و یک ضبط صوت معمولی، در منزل شخصیش روی نوار کاست ضبطش میکرد، اما هرمزگانیها آن قدر شیفته اش شده بودند که همان قطعه با همان کیفیت ضبط و نوازندگی، دست به دست میگشت و مهمان خانه های همه هرمزگانیها میشد. در مورد رامی در مطلبی مستقل خواهیم نوشت، اما رد پایش را به وضوح میتوان در موسیقیهایی که موزیسینهای هرمزگانیِ به تهران آمده هم اجرا میکنند، میتوان شنید. موزیسینهایی مثل مرحوم ناصر عبد اللهی، رضا صادقی، معین راهبر و... پر واضح است که هم گیتار در سازآرایی آثار این موزیسینها از نقش پر رنگی برخوردار است و هم رد پای منصفی به شکلی کاملاً عیان قابل شنیدن است. بر خلاف تصورها اما موسیقی جدی بندر عباس به همین موزیسینهای کوچ کرده به تهران خلاصه نمیشود و در خودِ منطقه، هستند موسیقیدانهایی که ممکن است آثارشان از نظر کیفیت، به مراتب مطلوبتر از هرمزگانیهای تهران نشین باشد، اما نداشتن دسترسی به رسانه باعث شده خارج از استان از آنچنان اقبالی برخوردار نباشند. «مجید نصیری»، از جمله همین موزیسینها است. گیتاریست قابلی که در بندر برای خود اعتباری کسب کرده، اما خارج از استان کسی آن طور که باید نمیشناسدش. از طریق وبسایت، به قطعه ای از رامی گوش کنید که نصیری برای دو گیتار تنظیم کرده و خوانده است.

 

 

...........گزارش

 * چشم انتظاری نابینایان برای حذف تبعیضهای شغلی: با توجه به پیشرفتهای گسترده در عرصه علوم مختلف و سیطره فناوریهای نوین که به دنبال برابری فرصتها برای اقشار مختلف است، اما هنوز برخی اقشار مثل نابینایان هنوز در استیفای حقوق شهروندی اعم از اجتماعی و سیاسی با مشکلات زیادی مواجهند. هنوز این تفکر در ذهن بسیاری از شهروندان جامعه و مخصوصاً مسئولان قانونگذار جا نیفتاده که شهروندان نابینا با وجود معلولیت بینایی، امکان فعالیت اگر نه در تمام عرصهها، اما بخش قابل توجهی مثل عرصه های فرهنگی، هنری، علمی و حتی سیاسی را دارند. قصه از آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی دولتی شروع شد؛ آزمونی که نابینایان هم مثل دیگر شهروندان در آن شرکت کردند، اما پایان قصه برای نابینایان شرکت کننده، پایانی مبهم شد؛ این ابهام مخصوصاً برای متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش مصداق داشت. قرار بود از بین شرکت کنندگان پنجمین دوره آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی دولتی، ۱۸ هزار نفر پذیرفته شوند که ۱۵ هزار نفر آن مربوط به متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش بود. حدود یک ماه بعد از برگزاری آزمون (۱۵ تیر ماه ۹۷)، نتایج آزمون کتبی منتشر شد که خبر از قبولی تعدادی از نابینایان شرکت کننده در آزمون کتبی میداد، اما قصه به اینجا ختم نشد؛ چون بخش مهم (مصاحبه) در راه بود که سرنوشت قبول شده های آزمون کتبی را تعیین میکرد. بقیه ماجرا را امید هاشمی تعریف میکند، او که یکی از متقاضیان نابینای استخدام در آموزش و پرورش است جریانی را که برای خودش پیش آمده چنین تعریف میکند: «وقتی نمره قبولیم در آزمون کتبی را دیدم، خیلی خوشحال شدم. قرار شد کسانی که در آن آزمون نمره قبولی گرفته اند، برای انجام مصاحبه مدارک لازم را به اداره آموزش و پرورش شهری که زندگی میکنند تسلیم کنند. من هم مدارکم را به اداره آموزش و پرورش تهران بردم، اما با حرفهایی از سوی مسئولان آن اداره مواجه شدم که نا امید کننده بود. مثلاً میگفتند شما در مصاحبه قبول نمیشوید. با این حال من نامه حضور در مصاحبه را گرفتم و شرکت کردم،.» امید دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است. خودش از جلسه مصاحبه اظهار رضایت دارد، اما نتیجه چیزی برخلاف انتظار او بود: «بعد از مصاحبه، در تاریخی که برای اعلام نهایی نتایج مقرر شده بود، به سایت سازمان سنجش مراجعه کردم تا وضعیت کارنامه ام را مشاهده کنم. در کارنامه هر متقاضی دو گزینه مهم درج شده؛ وضعیت داوطلب و نمره داوطلب که محل درج نمره در کارنامه من خالی بود و در قسمت وضعیت داوطلب به جای نتیجه قبولی یا ردی نوشته شده بود: دارا نبودن شرایط لازم.» نه تنها امید، بلکه دیگر نابینایانی که متقاضی استخدام در آموزش و پرورش که در آزمون کتبی هم قبول شده بودند، به این سرنوشت دچار شدند. این موضوع اعتراض این افراد را به دنبال داشت. سازمان بهزیستی هم به عنوان سازمان متولی امور معلولان که یک طرف قضیه بود، از موضوع مصاحبه نابینایان شرکت کننده و نمره نگرفتن آنها اظهار بی اطلاعی کرد، اما امید این انکار سازمان را شانه خالی کردن از دفاع منطقی میداند: «سازمان بهزیستی به سرعت خود را به بی اطلاعی زد، در حالی که این بی اطلاعی کاملاً غیر منطقی و شانه خالی کردن سازمان در برابر دفاع از حق ما بود. یکی از مدارکی که ما باید بعد از دریافت نمره قبولی آزمون کتبی تسلیم اداره آموزش و پرورش تهران میکردیم، نامه مجوز سازمان بهزیستی درباره استخدام ۳ درصدی معلولان بود. من این نامه را از بهزیستی گرفتم و همراه بقیه مدارک، تسلیم آموزش و پرورش کردم. پس بهزیستی نمیتواند ادعا کند که از ماجرا بی اطلاع بوده.» موضوع جنجالی رد شدن نابینایان متقاضی استخدامی آموزش و پرورش همچنان از سوی جامعه نابینایان پیگیری میشود تا دلایل این استنکاف معلوم گردد.

* گلواژه: اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است. فیثاغورث

 

.........اطلاعرسانی

* تقدیر سازمان بهزیستی کشور از بانک پارسیان، شعبه کریم خان، میدان انقلاب و میدان فردوسی: بانک پارسیان به سامانه ارائه خدمات بانکی ویژه نابینایان مجهز است. همزمان با فرا رسیدن 23 مهر (روز جهانی نابینایان)، رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارسال لوح تقدیری خطاب به دکتر پرویزیان، از حمایتهای بانک پارسیان در فراهم نمودن و تسهیل امکان ارائه خدمات بانکی به جامعه نابینایان تقدیر کرد.

* انتشارات سوره مهر به مناسبت روز جهانی عصای سفید، مسابقه کتابخوانی با عنوان "فانوس" ویژه نابینایان و کم بینایان در نظر گرفته است. این مسابقه از تاریخ 20 مهر تا 20 آبان 1397 با محوریت کتاب گویای "گلستان یازدهم" برگزار میگردد. به چند نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کارت هدیه اهدا میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، تهیه کتاب گویا و شرکت در مسابقه با شماره 61942-021 داخلی 341 تماس بگیرید.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *