شناسه خبر: 20649 منتشر شده در مورخ: 1399/2/8 ساعت: 23:53 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

روزنامه سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

بیانیه رسمی فدراسیون‌های نابینا-ناشنوایی جهان درباره سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹ - دکتر روحانی: تحریم‌های آمریکا با حقوق بنیادین بشر در تعارض است - همه مدارس نابینایی اتاق بازی دارند - روزه برای چه کسانی مفیدتر است/ روزه داری خوب همراه با کاهش وزن - کولی‌های اسپانیایی در بندر بوشهر - برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج نابینایان - حرفهای تلخ مردی که لباس خونی اش،راز قتل همسر او را فاش کرد

روزنامه «ایران سپید»

سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

4 رمضان 1441

28 آپریل 2020

سال بیست و چهارم شماره 6401

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی       مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره...

بیانیه رسمی فدراسیون‌های نابینا-ناشنوایی جهان درباره سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹

دکتر روحانی: تحریم‌های آمریکا با حقوق بنیادین بشر در تعارض است

همه مدارس نابینایی اتاق بازی دارند

روزه برای چه کسانی مفیدتر است/ روزه داری خوب همراه با کاهش وزن

کولی‌های اسپانیایی در بندر بوشهر

برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج نابینایان

حرفهای تلخ مردی که لباس خونی اش،راز قتل همسر او را فاش کرد  

 

............ویژه

* بیانیه رسمی فدراسیون‌های نابینا-ناشنوایی جهان درباره سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹

متن بیانیه رسمی جامعه جهانی نابینا-ناشنوایی درخصوص سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹ که توسط گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنای، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ترجمه و در اختیار عموم قرار گرفته است، به شرح زیر است: همکاران عزیز، اکنون تمامی جهان در تلاش برای حفظ خود از دشمن نامرئی ولی مشترک کووید ۱۹ است. با نظر به کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی در سازمان ملل متحد نمی‌توانیم بگذاریم افرادی که بیشتر آسیب‌پذیرند مانند نابینا-ناشنوا بدون حمایت باقی بمانند. توصیه‌هایی در مورد سیاست‌های فراگیر جامعه جهانی نابینا-ناشنوایی:  در این زمان آشفتگی که تمام جهان به شدت تحت تأثیر شیوع کووید ۱۹ قرار گرفته افرادی که به طور معمول بیشتر کنار گذاشته می‌شوند و در نظر گرفته نمی‌شوند، در هر بحرانی آسیب‌پذیرترند و در معرض ایزوله شدن مضاعف قرار دارند. افراد نابینا-ناشــنوا هم طبق ماده یازده کنوانســیون حقوق افراد دارای ناتوانی باید به طور یکســان تحت حمایت و حفاظت باشند. تخمین زده می‌شـــود که بین ۰.۰۲ تا ۲ درصـــد از جمعیت جهانی یعنی تقریباً بین ۱۵ تا ۱۵۵ میلیون نفرد در جهان آسیب‌های توام شنوایی و بینایی را تجربه می‌کنند. وقتی آسیب‌های حسی وابسته به سن را هم به آن اضافه کنیم این درصد به ۶ می‌رسد. یعنی حدود ۴۶۷ میلیون نفر در طول زندگی درجاتی از نابینایی-ناشنوایی را تجربه می‌کنند. در بحران کنونی نباید این افراد نادیده گرفته و فراموش شوند. علاوه بر آن تأکید می‌کنیم که افراد در ســـنین بالاتر نســـبت به ویروس کووید ۱۹ آســـیب‌پذیرترند. افراد مســـنتر با ناشنوایی-نابینایی ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارند مضافاً اینکه با چالش‌های دیگری مثل دسترسی به اطلاعات و انجام کارهای روزمره و دارو و درمان هم رو به رو هستند. واقعیت مهم این است که آسیب حسی دوگانه این افراد، کار را پیچیده‌تر و نیاز به خدمات مناسب برای کاهش ریسک جدی مربوط به سلامت آنان را بیشتر می‌کند. پیشنهاد کلی شماره ۲ در ماده ۹ کنوانسیون حقوق افراد با ناتوانی طرفین این کنوانسیون را به توانمندسازی افراد نابینا-ناشنوا در دسترسی به اطلاعات، ارتباط و سایر خدمات به منظور زندگی مستقل و مشارکت مؤثر در اجتماع متعهد می‌کند.به همین دلیل اتحادیه ناشنوایی-نابینایی اروپا بر اساس دروندادهای دریافتی از اعضای ملی، تو صیه‌های زیر را گردآوری کرده است. ۱ .اهمیت دسترسی به رسانه‌ها: تمامی رسانه‌ها از طریق زیرنویس، زبان اشاره ملی، نشریات با فونت درشت و کنتراست مناسب به زبان ساده و قابل دسترس برای افراد نابینا-ناشنوا با شند. این امکانات همزمان با اطلاعات داده شده در دسترس باشند.۲ .انتشــار اطلاعات رســمی: آموزش‌های رســمی کووید ۱۹ ،راهنمایی‌ها و دســتورالعمل‌ها در قالب‌های قابل دسترس برای افراد نابینا-ناشنوا فراهم شود. این قالب‌ها شامل چاپ با حروف درشت و خط بریل است.۳ .دسترسی به ارائه‌دهندگان خدمات: کلیه خدماتی که به دلیل شیوع کووید ۱۹ به مردم ارائه می‌شود مانند خدمات هلال احمر، خدمات تلفنی یا کمک‌های روانشناختی، در دسترس افراد نابینا-ناشنوا باشد.۴ .دسترسی به رسانه‌های دیجیتالی: این رسانه‌ها شامل قالب‌های در دسترس به زبان ساده برای افراد نابینا-ناشنوا است. دسترسی آنلاین ویژه نیز با قالب متنی ساده (بدون هیچ تصویر و تبلیغ) با شد که در صورت لزوم ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشد. همچنین لازم است که پیام‌ها یا متنهایی با چنین اطلاعاتی بر حسب درخواست فرستاده شود.۵ .دسترسی به تجهیزات حفاظت شخصی: برای تمام افراد نابینا-نا شنوا به دلیل محدودیت‌های حرکتی در دوران قرنطینه یا عدم امکان در کمک گرفتن باید اولویت فوری برای دسترسی اولیه به لوازم حفاظتی مانند ماسک و دستکش در نظر گرفته شود.۶.حفاظت از مترجمان افراد نابینا-ناشنوا ماهیت یگانه ناشنوایی-نابینایی نیازمند لمس نزدیک دست‌های فرد نابینا-ناشنوا توسط مترجم است تا مترجم بتواند اطلاعات نوشتاری و گفتاری محیط اطراف را به فرد نابینا-نا شنوا بدهد. بنابر این، مترجمان نابینا-ناشــنوا که در مراکز اورژانس و بهداشــتی کار می‌کنند نیز باید همان حفاظت‌های بهداشتی و ایمنی را مانند سایر کارکنان حوزه کووید ۱۹ داشته باشند.

۷ .افزایش آگاهی: افزایش فوری آگاهی برای حمایت افراد نابینا-ناشنوا ضروری است و باید با کمک سازمان‌های ملی که نقش کلیدی در کمپین‌های حفاظتی دارند انجام شود.

۸ .دسترسی به خدمات در طول قرنطینه یا نیاز به کمک‌های پز شکی: هنگام قرنطینه یا وقتی نیاز به خدمات بهداشتی وجود دارد، افراد نابینا-نا شنوا باید دسترسی به خدمات مترجمان نابینا-ناشنوا، خدمات حمایتی، کمک شخصی و دسترسی فیزیکی داشته با شند. به این ترتیب افراد نابینا-نا شنوا به دلیل ناتوانیشان کنارگذاشته نمی‌شوند.

۹ .دسترسی به کار و آموزش: خدمات کار و آموزش از راه دور باید به طور یک سان در دسترس تمام کارکنان و دانش‌آموزان دارای ناشنوایی-نابینایی باشد.

۱۰ .محدودیت‌های دوران کووید ۱۹ :اقدامات محدودیت‌های عمومی مثل محدودیت تجمع بیش از دو نفر در بعضی از مکان‌ها باید در مورد افراد نابینا-نا شنوا هم مانند دیگران اجرا شود. این در شرایطی است که اکثر افراد نابینا-ناشنوا نیازمند مترجم هستند تا آموزش‌های لازم را به دست آورند. با در نظر گرفتن اینکه بعضی از این افراد از حمایت خانواده یا روش‌های ارتباطی جایگزین برخوردار نیســتند و بنابر این بســیار حیاتی اســت که چنین شرایط بحرانی با این ناتوانی منحصر به فرد با توجه رفتار شود.

۱۱ .توصیه ما به مأموران حفاظت داده‌ها که به نمایندگی از افراد نابینا-ناشنوا کار می‌کنند این است که تمامی خدمات مستقیم را کاهش دهند و در صورت امکان دورکاری کنند. در عین حال اطمینان حاصل کنند که:_سازمانهای حمایتی خدمات مترجمین نابینا-ناشنوا دردسترس باشند به نحوی که بتوانند به فوریت به کمک افراد نابینا-ناشنوای مسن و تنها بشتابند.

_وظیفه حیاتی اطلاعر سانی به افراد نابینا-نا شنوایی که تنها زندگی می‌کنند انجام شود و این افراد فوریترین اطلاعات را از طریق شیوه ارتباطی مناسب خود شان دریافت کنند و همچنین دسترسی به غذا و دارو داشته باشند.

شناسایی افراد نابینا-نا شنوا: راهنمایی این افراد به استفاده از عصای سفید تا بهتر قابل شناسایی باشند و همراه داشتن کارت رسمی که نشان دهنده ناشنوایی-نابینایی آنان به افراد مسئول یا خدمات اورژانس باشد.

اتحادیه نابینایی-ناشــنوایی اروپا، فدراســیون نابینایی-ناشــنوایی آفریقا، فدراســیون نابینایی-ناشــنوایی آمریکای لاتین و فدراســیون جهانی ناشــنوایی-نابینایی برای کمک به مقامات و ســازمان‌های دیگر برای دادن راهنمایی و اطلاعات در مورد توجه به دسترسی یکسان افراد نابینا-ناشنوا به خدمات و اطلاعات در دسترس هستند.

.....سیاسی

* دکتر روحانی: تحریم‌های آمریکا با حقوق بنیادین بشر در تعارض است: رییس جمهوری در گفت و گوی تلفنی با رییس جمهوری اندونزی گفت:مخالفت‌های غیرقانونی در شرایطی که همه کشورهای جهان در حال مبارزه با کرونا هستند، می‌تواند خطرناک باشد. جمهوری اسلامی ایران در زمینه علمی و فناوری و تامین و ساخت نیازمندی ها مانند کیت های تشخیص، ونتیلاتور، دستگاه سی تی اسکن و ماسک N۹۵، موفقیت‌های خوبی به دست آورده و در این راستا آماده همکاری و

تعامل با اندونزی است.

* دولتی‌ها مجاز به بخشش اجاره شدند: با مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی و شهرداری‌های سراسر کشور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری اقدام کنند.

* بیل گیتس: تولید واکسن کرونا حداقل ۲ سال زمان می‌برد: بنیانگذار شرکت مایکروسافت در واکنش به ساخت واکسن کرونا: برای تولید و ساخت انبوه ویروس کرونا نیاز به صدها مطالعه و تلاش‌های مختلف است، نمی‌توان برای ساخت آن چارچوب زمانی تعیین کرد. باید در ساخت این واکسن از ایمن و موثر بودن برای تزریق به افراد کاملا مطمئن بود و به نظر من حتی تا پایان سال جاری میلادی این مهم را بعید می‌دانم و تصور می‌کنم حداقل تا دوسال این موضوع زمان ببرد.

* حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت: خطر کرونا همچنان وجود دارد؛ فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی بگیرید؛ 🔹فراموش کردن بیماری کرونا، خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند.

* جانسون برگشت:  بازگشت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به سر کار پس از گذراندن دوران کرونایی

......گفتگو

* همه مدارس نابینایی اتاق بازی دارند:

راه اندازی اتاقهای بازی برای کودکان نابینا در مدارس استثنایی، کاری است که از سال 97 در آموزش و پرورش استثنایی آغاز شد. مجید هداوند، معاون آموزشی توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره هدف از تاسیس این اتاقهای بازی می گوید: یکی از برنامه های خوب مدیریت توانبخشی در سال 98، توسعه و تجهیز اتاقهای بازی درمانی بود که بر تقویت مهارتهای حسی حرکتی متمرکز است. کار از سال 97 با راه اندازی 10 اتاق بازی شروع شد امسال هم 11 اتاق را در 9 مدرسه به اتاق بازی اختصاص دادیم که کار آن بیشتر تقویت مهارتهای اجتماعی و گروهی دانش آموزان است که نیازی اساسی برای آنها به شمار می رود. . امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی را بیش از پیش توسعه دهیم و هیچ دانش آموزی  از فرایند آموزش و توانبخشی عقب نماند.مجید هداوند در باره مدارسی که به اتاق بازی مجهز شده اند و امکاناتی که در این اتاقها قرار داده شده می افزاید: خوشبختانه تعداد 21 اتاق بازی در 18 استان و به خصوص در مدارسی که به صورت مستقل کار آموزش، توانبخشی و پرورشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی را برعهده دارند راه اندازی شد هدف از ایجاد اتاقهای بازی هم آن تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی است. در حال حاضر اتاق بازی در . بیش از 18 استان که مدرسه مستقل دارند یعنی همه مدارس سطح کشور راه اندازی شده است. . بیش از 2200 دانش آموز با آسیب  بینایی در مدارس ما تحصیل می کنند.در مورد امکانات این اتاقهای بازی هم باید بگویم، در این اتاقها کیت بازی شامل 107 قلم وسایل بازی وجود دارد و بیشتر مهارتهای حسی حرکتی دانش آموزان را تقویت می کند. در این کیت   اسباب بازیهای خاصی که حیطه های حسی، لمسی ،شنیداری، حرکتی ، بازیهای تمرینی ، بازیهای ساختنی، بازیهای تجسمی و مهارتهای بیانی و معرفی کارتها و کتابهای گویای قصه پیش بینی شده که با توجه به تنوع گروههای آموزش و پرورش استثنایی  قصد داریم خدمات بهتری به همه این گروهها ارائه دهیم. کباری

 

.......بهداشت و سلامت

* روزه برای چه کسانی مفیدتر است/ روزه داری خوب همراه با کاهش وزن:

یک متخصص طب ایرانی، گفت: افرادی که دچار پرخوری و پرنوشی هستند و یا مزاج سرد و تر دارند بیشتر از بقیه افراد از روزه داری نفع می‌برند. ناصر رضایی پور اظهار داشت: بسیاری از بیماری‌های بشر در دوره معاصر بیماری‌های ناشی از پرخوری و کم تحرکی هستند. بیماری‌هایی مانند کبد چرب، پرفشاری خون، چاقی و نقرس و…، که در طب ایرانی بیماری‌های ناشی از امتلا می‌گویند یعنی انباشتگی بدن از مواد زائد و روزه داری از این جهت می‌تواند تأثیر بسیار خوبی در کاهش مواد زائد بدنی و در کاهش ورودی داشته باشد. وقتی در یک تعادلی با خروج مواد زائد از بدن قرار می‌گیرد به کاهش امتلا و انباشتگی کمک می‌کند. وی افزود: این انباشتگی در چهار خلطی که بدن را تشکیل می‌دهند هست از جمله در خلط خون مشاهده می‌شود.این متخصص طب سنتی در خصوص اینکه روزه برای چه افرادی مفید است، گفت: افرادی که بیشترین نفع را در روزه داری می‌برند کسانی هستند که دچار پرنوشی و پرخوری باشند و یا مزاج سرد و تر دارند در این حالت روزه داری بهتر از هر داروی ضد چاقی یا کبد چرب و یا هر چیز دیگری می‌تواند به سبک شدن بدن و دفع مواد زائد و رطوبت‌های زائد بدن کمک کند. رضایی پور تاکید کرد: ممکن است در ابتدای روزه داری افراد به علت اینکه دچار کاهش انرژی و تشنگی می‌شوند، وارد مرحله سوخت و ساز چربی می‌شوند و ممکن است علائم گوارشی بدبویی دهان و…، ایجاد شود ولی بعد از گذشت چند روز کم کم عادت می‌کنند و شرایط بهتری پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حتماً باید در طول ماه رمضان وزن کم کرد، گفت: در صورتی می‌توان فهمید که روزه داری خوبی داشته‌ایم که هر فردی بعد از ماه مبارک رمضان وزن کم کرده باشد و اگر در طول ماه مبارک نیم تا یک کیلو وزن کم شده باشد در این صورت متوجه می‌شویم که روزه‌داری خوبی را پشت سر گذاشته ایم.

* علائم پوستی کرونا را جدی بگیرید/جوش های قرمز رنگ همراه خارش:

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران، نسبت به بروز علائم پوستی در بیماران مبتلا به کرونا، هشدار داد. محمد علی نیلفروش زاده، گفت: در اورژانس‌های بیمارستانی گزارش‌هایی داشته‌ایم مبنی بر اینکه بیماران کرونا با علائم پوستی مراجعه کرده‌اند. وی افزود: این قبیل بیماران، در ابتدا هیچ علامت دیگری نداشته‌اند و بعداً سایر علائم بیماری در آنها ظهور پیدا کرده است. نیلفروش زاده در ادامه به مشخصات علائم پوستی کرونا اشاره کرد و گفت: این علائم بیشتر از روی تنه شروع می‌شود و قرمز رنگ همراه با خارش و به صورت کهیر است و به ندرت ضایعاتی شبیه آبله مرغان دیده می‌شود. دبیر انجمن متخصصین پوست ایران، تاکید کرد: نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که علائم پوستی بیشتر همراه با علائم عمومی مثل تب، سرفه، سردرد، خستگی و…، بروز می‌کند و یا بعد از علامت پوستی، سایر علائم در بیمار مبتلا خودنمایی می‌کند. اما، گزارش‌هایی داشته‌ایم مبنی بر اینکه تعدادی از بیماران کرونا بدون علائم عمومی و همراه با علائم پوستی مراجعه کرده‌اند.

 

.......آهنگ و درنگ

* کولی‌های اسپانیایی در بندر بوشهر: انتشار تازه‌ترین قطعه تلفیقی از محسن شریفیان: حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را شاید بتوان جزو حاصلخیز‌ترین مناطق ایران از نظر سبک‌های مختلف موسیقایی به حساب آورد. هرمزگان، بوشهر و بلوچستان، هر یک به گونه‌ای در موسیقی ایران همواره جریانساز بوده‌اند. محققان عبور کاروان‌های تجاری از سر تا سر دنیا و سفر تجار و کارگران جنوبی به سایر سواحل را از جمله دلایل رنگ و بوی خاص و جادویی موسیقی این مناطق بر‌می‌شمرند.

تلفیق، اگر در موسیقی تولید شده در پایتخت و چند شهر بزرگ ایران واژه‌ای به عمر یکی دو دهه است، در باره موسیقی جنوب ایران، امری عادی به شمار می‌رفته است. نوازندگان ایرانی و هندی و آفریقایی و عرب که با کشتی‌های باری بین کشور‌های یکدیگر در تردد بوده‌اند، با ساز‌هایشان با هم سخن می‌گفته‌اند، بی که قصدی برای خلق آثار شگفت‌انگیز موسیقایی داشته باشند. حاصل همکاریشان اما چیزی منحصر به فرد از کار در می‌آمد. نوعی از موسیقی که هم هندی بود و هم ایرانی و عربی و آفریقایی.

در طول دو دهه اخیر، محققان و موسیقیدان‌های زیادی که خود اهل جنوب ایران بوده‌اند سعی در گردآوری و ضبط دوباره این آثار داشته آند. بسیاری از این افراد، خود نیز سعی کرده‌اند قطعاتی با الهام از همان الگو‌ها تولید کنند تا زنجیرهء تلفیق در موسیقی جنوب ایران، همچنان ادامه داشته باشد. «محسن شریفیان»، خواننده، پژوهشگر و نوازنده نی انبان، از جمله این افراد است. عمر فعالیت جدی شریفیان در احیا و اجرای موسیقی بوشهر حالا به حدود ربع قرن بالغ می‌شود. او در این سال‌ها برای حفظ موسیقی بوشهر، همه کار کرده است. از انجام پژوهش‌هایی در زمینه مردم‌شناسی گرفته تا جمعآوری آوا‌های قدیمی و از اجرای مجدد قطعات فولک قدیمی گرفته تا ساخت ترانه‌ها و قطعات تازه. او در این راستا، همیشه به دنبال پیدا کردن پیوند‌هایی میان موسیقی بوشهر و سایر مناطق دنیا بوده است. شریفیان در آخرین قطعه‌ای که منتشر کرده هم سعی کرده همین رویه را ادامه دهد.

«لیلو»، نام آخرین قطعه‌ای است که از محسن شریفیان منتشر شده است. او در این قطعه، به سراغ موسیقی کولی‌های اسپانیا، «فلامینکو» رفته است. «بهنام شهرکی» که سابقه همکاری با شریفیان را به دفعات در کارنامه دارد، در این قطعه هم با او همکاری کرده است. این، اولین تجربه شریفیان از تلفیق موسیقی بوشهر و فلامینکو نیست و او پیشتر هم در آلبوم «دینگومارو»، قطعه‌ای را با نام «فلامینکو» منتشر کرده بود. شریفیان در آن قطعه، زیر-سبکِ «خیام‌خوانی» را با موسیقی فلامینکو اسپانیا ترکیب کرده بود.

شما می‌توانید قطعه «لیلو» را از اینجا دانلود کنید و بشنوید. همچنین، محسن شریفیان، در گفتگویی که با پادکست ایران سپید انجام داده، توضیحات جذابی در خصوص قطعه «لیلو» داده که می‌توانید آنرا امروز در بسته صوتی ایران سپید بشنوید. شما می‌توانید بسته‌های صوتی ایران سپید را از بخش رادیو آنلاین در وبسایت ایران سپید بشنوید. این بسته‌ها همچنین هر روز از طریق کانال تلگرام روزنامه به نشانی @Iransepid هم در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

.......ورزشی

* برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج نابینایان

علی اکبر هدهدی، رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان در گفتگو با ایران سپید در خصوص برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج نابینایان گفت: به علت بیماری کرونا و حفظ سلامت ورزشکاران، تصمیم گرفتیم امسال مسابقات جام رمضان شطرنج نابینایان را با حضور 14 ورزشکار هفت نفر در بخش آقایان و هفت نفر در بخش بانوان برگزار کنیم. وی افزود: ملاک انتخاب ورزشکاران، نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور سال گذشته و ملی پوشان حاضر در مسابقات پارا آسیایی جاکارتا است.

وی در پاسخ به این سؤال که رقابت ها در بستر چه وبسایتی برگزار می شود و آیا این سایت برای نابینایان دسترس پذیر است یا خیر اظهار کرد: این رقابت ها قرار است در 13 دور در وبسایت لیچس برگزار شود. با توجه به اینکه تا به حال تجربه برگزاری این مسابقات به صورت آنلاین را نداشتیم، تصمیم گرفتیم در ابتدا این مسابقات با حضور نفرات برتر و به صورت محدود برگزار شود تا تجاربی در این زمینه بدست آید. هدهدی گفت: از آنجا که بازیکنان ملی پوش در سال جاری خود را برای مسابقات آسیایی و جهانی شطرنج آماده میکردند و تجربه خوبی از بازی در فضای مجازی دارند، تصمیم گرفته شد این بازی ها با حضور این افراد برگزار شود و اگر تجربه خوبی از برگزاری رقابت های آنلاین به دست آوریم، در عید فطر این مسابقات به صورت اوپن و با حضور شطرنجبازان نابینا از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان در خصوص نفرات حاضر در این مسابقات گفت: در کلاس ب1 آقایان، حاج حسن قدیری، مهدی رومیفرد، عرفان محمدعلیزاده و در کلاس ب2-ب3، مجید باقری، امید کریمی، فرهاد نادریان و امیر ربی حاضر خواهند بود.

در بخش بانوان و در کلاس ب1، ملیحه صفایی،نرگس درآمد، فهیمه رضاییپور و در کلاس ب2-ب3، فریبا زنده بودی، عاطفه نقوی، فاطمه رحیمی و مریم رحیمزاده حضور دارند.

البته به جهت اینکه مسابقات به صورت آنلاین برگزار می شود، بر خلاف بازی های قهرمانی کشور و باشگاهی، مسابقات بخش آقایان و بانوان، به صورت ادغامی و از 10 تا 22 اردیبهشت در 13 دور برگزار خواهد شد.

امیر سرمدی

 

.......حوادث

* حرفهای تلخ مردی که لباس خونی اش،راز قتل همسر او را فاش کرد:

روزنامه جوان نوشت: سحرگاه یک‌شنبه ۷‌اردیبهشت مأموران کلانتری‌۱۵۲ خانی‌آباد قتل زن جوانی را به قاضی واحدی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران خبر دادند. مأموران گفتند: مرد جوانی در شهرک احمدیه خانی‌آباد از خانه‌اش سراسیمه بیرون آمده و به همسایه گفته که فرد ناشناسی همسرش را در خواب به قتل رسانده‌است. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل همراه تیمی از کارآگاهان اداره‌دهم پلیس‌آگاهی پا در قتلگاه زن ۴۰‌ساله گذاشتند که گلوی‌اش بریده و جسدش در کنار گهواره نوزاد هفت ماهه‌اش رها شده‌بود.

ادعای عجیب شوهر: شوهر مقتول گفت: بالکن آپارتمان ما رو به بیابان‌های اطراف باز می‌شود و به همین خاطر در این اطراف افراد خلافکار معتاد زیاد رفت و آمد دارند. امشب هوا گرم بود و همسرم پنجره بالکن را باز کرد. او همراه دختر کوچکم در داخل پذیرایی خوابیدند، اما من در اتاق خواب خوابیدم. دقایقی قبل با صدای دلخراش همسرم از خواب بیدار شدم و وقتی به داخل پذیرایی آمدم سایه انسانی را دیدم که از بالکن فرار کرد و بعد هم با جسد خونین همسرم روبه‌رو شدم. آنقدر شوکه شده بودم که لحظاتی همانجا مات و مبهوت ماندم و وقتی به خودم آمدم در خانه‌ام را باز کردم و از همسایه‌ها درخواست کمک کردم. وی در پایان گفت: احتمال می‌دهم افراد بی‌خانمان برای سرقت از بالکن وارد خانه‌ام شده و همسرم را به قتل رسانده‌اند.

صحبت‌های همسایه‌ها: یکی از همسایه‌ها که موضوع را به مأموران پلیس خبر داده‌بود، گفت: نزدیک سحر بود و همراه خانواده برای خوردن سحری از خواب بیدار شده‌بودیم که ناگهان صدای فریادهای دلخراش زن همسایه را همراه با صدای گریه نوزادش از طبقه اول شنیدیم. صدا خیلی وحشتناک بود بطوریکه احتمال دادیم برای او اتفاق بدی رخ داده است. سراسیمه همراه تعداد دیگری از همسایه‌ها به در خانه‌اش رفتیم، اما آن لحظه صدایی از خانه‌شان به گوش نمی‌رسید و حتی صدای گریه کودکشان هم قطع شده‌بود که ما در خانه را زدیم و شوهرش در را باز کرد و فریاد زد «زنم را کشتند». وقتی وارد خانه شدیم با جسد زن همسایه در کنار گهواره کودکش روبه‌رو شدیم. در حالی شوکه شده بودیم کودک شیرخواره‌اش را از گهواره برداشتیم و موضوع را به مأموران پلیس خبر دادیم.

کشف یک به یک سرنخ‌ها: مأموران پلیس در تحقیقات میدانی دریافتند این زن و شوهر از مدتی قبل با هم اختلاف داشته و همسایه‌ها هر چند روز یکبار صدای درگیری و مشاجره لفظی آن‌ها را از داخل خانه‌شان می‌شنیده‌اند و شب حادثه هم ابتدا صدای درگیری و بعد صدای دلخراش زن جوان را شنیده‌اند. از سوی دیگر کارآگاهان جنایی در تن‌پیمایی مرد جوان با آثار زخمی روی دستان و صورت وی روبه‌رو شدند که وی مدعی بود هنگام تعمیرات خودرواش زخم شده، اما بررسی‌های تیم پزشکی قانونی در محل حادثه نشان داد آثار خراشیدگی و زخم‌ها در درگیری به وجود آمده است. همچنین مأموران پلیس به لباس‌های مرد جوان که مشخص بود تازه پوشیده است مشکوک شدند که احتمال می‌رفت مرد جوان پس از قتل لباس‌های خونی را در مکانی مخفی کرده و برای فریب مأموران لباس تازه‌ای پوشیده که آثار درگیری در آن مشخص نباشد. بدین ترتیب تیم جنایی برای پیدا کردن لباس‌های خونی خانه را بازرسی کردند، اما هیچ لباس‌خونی پیدا نکردند تا اینکه به زمین بیابانی نزدیکی خانه مشکوک شدند و در بازرسی از آنجا لباس‌های خونی مرد جوان و خنجری که مقتول با آن به قتل رسیده‌بود، کشف کردند. صبح دیروز متهم که مرد ۴۳‌ساله به نام فراز است برای تحقیق به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در بازجویی‌ها با اظهار پشیمانی به قتل همسرش اعتراف کرد و مدعی شد که به خاطر فقر مالی و اینکه همسرش حاضر نبوده همراه او برای ادامه زندگی به شهرستان برود دست به جنایت دلخراش زده است.متهم در ادامه برای تحقیقات بیشتر به دستور قاضی واحدی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. همچنین کودک هفت‌ماهه مقتول تحویل شیرخوارگاه آمنه شد تا در مرحله بعد تحویل اولیای‌دم قرار گیرد.

گفتگو با متهم

چرا همسرت را به قتل رساندی؟

مدتی بود به خاطر مشکلات مالی با هم اختلاف داشتیم و من دوست داشتم محل زندگی‌مان را از تهران به شهرستان منتقل کنم، چون فکر می‌کردم آنجا زندگی‌مان بهتر می‌شود، اما او قبول نمی‌کرد و می‌گفت اگر در تهران زندگی کنیم آینده فرزندمان بهتر می‌شود.

شهرستان کار پیدا کرده بودی؟

نه، من و همسرم هر دو شهرستانی بودیم و ۱۵‌سال قبل در شهرستان با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. پس از ازدواج به امید زندگی بهتر راهی تهران شدیم، اما هر سال که می‌گذشت احساس می‌کردم از آرزوهایم بیشتر فاصله می‌گیرم و از سوی دیگر هم در تهران درآمد خوبی نداشتم.

در تهران به چه کاری مشغول بودی؟

نگهبان پارکینگ خودروهای توقیفی بودم و از ساعت‌۷ صبح از خانه بیرون می‌آمدم و تا ۸‌شب کار می‌کردم و در پایان ماه هم یک و نیم‌میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که ۴۵۰‌هزار تومان ماهانه اجاره می‌دادم و بقیه‌اش خرج زندگی می‌کردم، اما هرماه به خاطرهزینه‌های بالای زندگی با مشکل مالی روبه‌رو بودم.

با قتل همسرت مشکل شما حل شد؟

نه فقط بدبخت شدم و فرزندم را بی‌مادر و بی‌پدر کردم. فرزندی که ۱۴ سال در انتظارش بودم و در نهایت پس از هزینه‌های درمانی زیاد، خداوند او را به ما داد الان نه مادر دارد و نه پدر.

درباره شب حادثه توضیح بده؟

ما هر شب به خاطر رفتن به شهرستان با هم دعوا داشتیم تا اینکه شب حادثه دوباره با هم درگیر شدیم. آنقدر عصبانی شدم که نقشه قتل او را طراحی کردم و وقتی خوابید نقشه‌ام را عملی کردم.

چرا همان ابتدا به قتل همسرت اعتراف نکردی؟

خیلی ترسیده بودم و فکر می‌کردم با این داستان‌سرایی می‌توانم مأموران را فریب دهم.

 

آهنگ لیلون
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *