کد خبر: 4674
درج شماره بخشنامه
شرح کامل تخفیفات ویژه مجموعه های ورزشی / بخشنامه
نسبت به سهولت شما خوانندگان روزنامه ایران سپید برای دستیابی آسان تر به خدمات ارائه شده به این قشر، بخشنامه سازمان ورزش و شهرداری تهران با شماره 173179/970 که در تاریخ 22/02/93 به امضای سید محمد حاج آقامیر، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران رسیده در سایت ایران سپید درج شده است.

به گزارش ایران سپید نسبت به سهولت شما خوانندگان روزنامه ایران سپید برای دستیابی آسان تر به خدمات ارائه شده به این قشر، بخشنامه سازمان ورزش و شهرداری تهران با شماره 173179/970 که در تاریخ 22/02/93 به امضای سید محمد حاج آقامیر، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران رسیده در سایت ایران سپید درج شده است. متن بخشنامه به این شرح است؛ به اطلاع می رساند به جهت تکریم و ارائه خدمات ورزشی مناسب به خانواده های معظم شهداء، جانبازان، ایثارگران و معلولین، به پیوست جدول سطح استفاده از خدمات ارائه شده در مجموعه های تخت پوشش سازمان ورزش ارسال میگردد. مقتضی است برابر موارد ابلاغی نسبت به اطلاع رسانی و ارائه خدمات مناسب به این عزیزان اقدام گردد. امضاء، سید محمد حاج آقامیر. تخفیفات ویژه استفاده ایثارگران و معلولین ازمجموعه های تابعه سازمان ورزش شهرداری تهران به این شرح است، جانبازان بالای 70درصد و معلولین خیلی شدید به همراه یک نفر " تفریحی: رایگان، آموزشی: خودجانباز و معلول رایگان خانواده با 50درصد تخفیف در یک رشته" جانبازان 50 تا 70 درصد و معلولین شدید به همراه یک نفر" تفریحی رایگان، آموزشی: خود جانباز یا معلول رایگان، خانواده با 50 درصد تخفیف در یک رشته" جانبازان بین 25 تا 50 درصد و معلولین متوسط فقط خودشان" تفریحی : 50درصد تخفیف، آموزشی: فقط خود جانباز و معلول 50درصد تخفیف در یک رشته. تمامی این خدمات فقط با ارائه کارت جانبازی یا معلولیت قابل دریافت است. در ادامه تخفیفات درنظرگرفته شده برای معلولین و جانبازان در مجموعه ورزشی قمربنی هاشم (ع) به این شرح است: جانبازان بالای 70درصد و معلولین خیلی شدید به همراه دونفر " تفریحی رایگان، آموزشی خود جانباز و معلول رایگان خانواده با 50درصد تخفیف دریک رشته" جانبازان 50 تا 70 و معلولین شدید درصد به همراه یک نفر ، تفریحی رایگان، آموزشی جانباز و معلول رایگان خانواده با 50درصد تخفیف در یک رشته" جانبازان 25 تا 50 درصد و معلولین متوسط فقط خودشان " تفریحی رایگان، آموزشی فقط خود جانباز و معلول 50 درصد تخفیف در یک رشته" لازم به ذکر است برای استفاده از تسهیلات اماکن ورزش حضور خود جانباز یا معلول با ارائه کارت شناسایی برای استفاده خانواده ضروری است.

Page Generated in 0/0055 sec