کد خبر: 35133
طرح پژوهشی «تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی»
با حضور دکتر اسماعیل زارعی زوارکی استاد تمام گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی طرح پژوهشی «تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی» در محل سالن کنفرانس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشریح شد.

به گزارش ایران سپید از سازمان  آموزش  و پرورش استثنایی، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی در این نشست  با بیان اینکه در سیستم های آموزشی دنیا میل مشترکی برای شناسایی ویژگی های معلمان خوب و گسترش آن وجود دارد، گفت: پژوهش های بسیاری از اثر مستقیم صلاحیت های حرفه ای معلمان بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همچنین بهبود سطح یادگیری دانش آموزان حکایت دارد.

وی گفت: در پژوهش حاضر از طریق بررسی مبانی نظری، مرور نظام مند پیشینه پژوهشی، مطالعه اسناد بالادستی آموزش و پرورش استثنایی کشور، بررسی نظر صاحب نظران و متخصصان آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، ابتدا صلاحیت های مورد انتظار معلمان آموزش و پرورش استثنایی شناسایی شده و با کشف مولفه های الگوی مفهومی و روندی، الگوی مربوطه طراحی و اعتباریابی شده است.
وی افزود: در این طرح همچنین شاخص های صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی شناسایی شده و ابزار سنجش برای سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی طراحی شده است.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه برای مواجه شدن با مشکلات پیش بینی نشده و تنوع نیازهای دانش آموزان به مهارت های کاملا تخصصی نیاز دارند، گفت: یکی از مهمترین چالش ها در زمینه آموزش این دانش آموزان، فراهم کردن محیط های کاری است که مشارکت و تعهد معلمان را حفظ کند و این معلمان به سبب دشواری های محیط کار خود، بیشتر در معرض فرسودگی هستند.
وی تصریح کرد: برای کارآمد بودن آموزش معلمان لازم است صلاحیت های اساسی، عملکردی و حرفه ای مورد نیاز معلمان با توجه به رویکردهای نوین، شناسایی و در قالب الگویی ارائه گردد.
این استاد دانشگاه در ادامه با تشریح روند پژوهش به ارائه یافته های حاصل از این پژوهش پرداخت و گفت بر اساس نتایج بدست آمده، مولفه های اصلی صلاحیت های معلمان آموزش و ‏پرورش استثنایی شامل صلاحیت های فردی،  شغلی، آموزشی و سازمانی است.
‏وی افزود: از آنجایی که معلمان آموزش و پرورش استثنایی در شغل خود علاوه بر مهارت های معمول معلمی نیازمند مهارت ویژه ای برای کار تخصصی با دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند، باید تمرکز بیشتر بر توسعه ی حوزه های صلاحیت ‌های مورد نیاز آن ها مطابق با تحولات حوزه آموزش و یادگیری صورت گیرد.
 استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت بویژه آشنایی معلمان با آموزش های مجازی و بازنگری دروس دانشگاه فرهنگیان متناسب با نیازهای دانش آموزان از جمله ضروریات است.

Page Generated in 0/0044 sec