کد خبر: 35112
اپلیکیشن فرهنگ واژگان به زبان اشاره تولید شد
سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای آموزش برخی از کلمات کتب درسی به زبان اشاره، اپلیکیشن فرهنگ واژگان را تهیه و تولید کرد.

به گزارش ایران سپید در راستای سیاست‌های اجرایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در زمینه توسعه و تقویت فرصت­ های برابر آموزشی و با توجه به شرایط و ویژگی‌های دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، گروه برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانش ­آموزان با آسیب شنوایی برای اولین بار فرهنگ واژگان به زبان اشاره را برای آموزش برخی از کلمات کتب درسی به زبان اشاره تهیه و تولید کرده است.

این نرم‌افزار با هدف به رسمیت شناختن حقوق دانش­ آموزان با نیاز‌های ویژه و در راستای توسعه مناسب‌سازی محتوای آموزشی، تهیه و به‌صورت رایگان در اختیار معلمان، والدین و دانشجویان قرار گرفته است.

گفتنی است نسخه مذکور به‌گونه‌ای طراحی شده است که کاربران امکان مشاهده آخرین تغییرات در زمان بازنگری و توسعه نرم‌افزار را دارند و واژگان منتخب از پرکاربردترین کلمات کتب درسی در دوره ابتدایی هستند.

برای آموزش صحیح تلفظ واژه و افزایش مهارت لب‌خوانی در این نرم‌افزار، به همراه نمایش اشاره از لب‌خوانی نیز استفاده شده و برخی از واژگان دارای چندین اشاره هستند که در این نرم‌افزار، به برخی از آن‌ها پرداخته شده است.

Page Generated in 0/0055 sec