کد خبر: 34984
مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه غیرحضوری آغاز شد
معاون تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از آغاز بیست و یکمین دوره مسابقات دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور در ۱۸ رشته، گروه و جنسیت به میزبانی پنج استان و به صورت غیرحضوری خبر داد.

به گزارش ایران سپید محمد حسن عظیم عراقی افزود: با توجه به کارکردهای مختلف مسابقات ورزشی در ایجاد شادابی، نشاط و انگیزه و ترغیب افراد به ورزش، مسابقات ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های سازمان، همواره مورد توجّه ویژه قرار داشته است.

وی با بیان اینکه  در ۲ سال گذشته به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری فراهم نشده است، خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی امسال تصمیم گرفته شد این مسابقات به صورت  غیرحضوری برگزار شود و بر این مبنا تعدادی از خرده مهارت ها در رشته های مختلف ورزشی انتخاب و آیین نامه آن ها تدوین شد.

معاون تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی یادآور شد: فیلم های آموزشی هم به کمک مسوولان فنی مسابقات در استان های میزبان، تهیه و در پورتال سازمان قرار گرفته است. دستورالعمل مسابقات در تیرماه به استان ها ابلاغ شد اما به دلیل شرایط کرونایی کشور، با دوبار تعویق به این بازۀ زمانی انتقال یافت.

عظیم عراقی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات گفت: در این مسابقات دانش آموزان شرکت کننده در هر استان با توجه به برنامه اعلامی میزبان و براساس فیلم های آموزشی در فعالیت مربوطه شرکت می کند و فیلم آن را به استان میزبان ارسال می کند و از زمان اعلام استان میزبان، شرکت کنندگان تا یک ساعت برای ارسال فیلم زمان خواهند داشت.

وی با یادآوری رونمایی از سامانه مسابقات ورزشی در هفته گذشته تصریح کرد: فرآیند پذیرش شرکت کنندگان از طریق این سامانه است و ادارات آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی، فارس، اصفهان، شهرتهران و البرز میزبان مسابقات خواهند بود.

Page Generated in 0/0038 sec