کد خبر: 34286
آموزش کمکهای اولیه به نابینایان در هنگام خفگی
باز بودن راه هوایی یکی از مهمترین اولویتها در کمکهای اولیه است. راه هوایی از دهان و بینی و حلق و حنجره به نای و نایژه و ریه ها می رسد. بسته بودن در هر قسمت از این راه هوایی محتمل است

به گزارش ایران سپید اغلب تجربه گیر کردن لقمه در گلو یا پریدن آب و لقمه در گلو و احساس خفگی را داشته اند. در این حالت مکانیسم طبیعی سرفه به فرد کمک می کند تا جسم خارجی را از دهان خارج کند. سرفه موثرترین مکانیسم دفاعی بدن در این موارد است. اگر با کسی روبرو شدید که در حال سرفه کردن است باید او را تشویق کنید که به سرفه ادامه دهد. سرفه موجب پرت شدن لقمه یا جسم خارجی به بیرون می شود.

در حالت طبیعی هنگام خوردن و آشامیدن زبان کوچک یا اپیگلوت راه هوایی را می بندد ولی گاهی در این مکانیسم اختلال ایجاد می شود که باعث ورود اجسام خارجی به راه هوایی می شود. اگر جسم خارجی با سرفه خارج نشود با فردی مواجه می شویم که سرفه نمی کند، نمی تواند حرف بزند، تنفس خوبی ندارد، رنگ لبها و صورت به کبودی می زند و پوست سرد و مرطوب می شود، کم کم انتهای انگشتان گز گز می کند و اگر به موقع به او کمک نشود کم کم سطح هوشیاری کاهش می یابد و فرد به زمین می افتد. فردی که دچار خفگی شده است معمولا با دست به گلوی خود اشاره می کند تا دیگران متوجه شوند.

کسی که نابیناست با سوال کردن از این فرد می تواند متوجه خطر خفگی شود یعنی وقتی می بیند او حرف نمی زند می تواند به او بگوید اگر حالت خفگی دارد یا چیزی در گلویش گیر کرده به دست او بزند تا متوجه شود. . برای کمک به این فرد می توانیم او را بر روی یک دسته صندلی خم کنیم طوریکه بدن به سمت پایین متمایل شود و با دست محکم بین دو کتف او ضربه بزنیم اگر جسم خارجی از دهان خارج شد یا فرد شروع به سرفه کرد او را بلند می کنیم و به او اجازه می دهیم سرفه کند. روش دیگر این است که در حالتی که فرد ایستاده است پشت سرش قرار بگیریم در حالتی که یک پایمان جلوتر است و دستانمان را دور کمر او حلقه کنیم یک دست را مشت کرده در فاصله بین ناف و جناغ سینه قرار دهیم و دست دیگر را روی این دست گذاشته و با قدرت به سمت داخل شکم و رو به بالا فشار وارد کنیم.

در افراد چاق، اطفال و زنان باردار این فشار باید روی قفسه سینه وارد شود. اگر فرد هوشیاری نداشت و روی زمین افتاده بود در حالت خوابیده این کار را انجام می دهیم تا فرد به سرفه بیفتد. در این حالت کار را رها می کنیم. برای اطفال و شیرخواران می توانیم بچه را روی آرنج دستمان قرار دهیم ابتدا به شکم و با دست دیگر بین دو کتف او ضربه بزنیم ولی اگر سرفه شروع نشد او را برمی گردانیم و با دست روی قفسه سینه را فشار می دهیم. بعد از خروج جسم خارجی در صورت نیاز می توانیم کار احیای قلبی تنفسی را شروع کنیم. ولی اگر مصدوم هوشیار بود او را به پهلو قرار می دهیم دقت کنید اگر لقمه یا جسم خارجی وارد مسیر گوارش شده باشد نیازی به انجام کاری نیست و حتی فرد را وادار به استفراغ هم نمی کنیم و تنها به اورژانس اطلاع می دهیم. خفگی می تواند در اثر گزیدن حفره دهان توسط حشره نیز ایجاد شود که به دنبال آن در اثر التهاب مسیر تنفسی بسته می شود. استنشاق گازهای سمی و مسمومیتها هم می تواند این حالت را ایجاد کند.

Page Generated in 0/0051 sec