کد خبر: 6730
لیست کتاب های صوتی تولید شده در کتابخانه حسینیه ارشاد
تازه های خرداد ماه 1394

  تازه های خرداد ماه 1394
تولید شده در کتابخانه حسینیه ارشاد
 
  تصمیم گیری سریع (کودکان)
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مترجم : روژین شاملو
موضوع:  1- تصمیم گیری.  2- دختران – روانشناسی.  3- دختران – راه و رسم زندگی.
 
  شاخه ی زرین : پژوهشی در جادو و دین
نویسنده : جیمز جورج فریزر
مترجم : کاظم فیروزمند
موضوع:  1- اساطیر.  2- ادیان.  3- جادوگری.
 
  محمد (ص) و آیات خدا : قرآن و آینده اسلام
نویسنده : نصر حامد ابوزید
مترجم : فریده فرنودفر
موضوع:  1- محمد(ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت – 11ق.  2- قرآن –
بررسی و شناخت.  3- اسلام – بررسی و شناخت.
 
  پوشاک ایرانیان (از مجموعه از ایران چه می دانم)
نویسنده : پیمان متین
موضوع:  1- پوشاک – ایران – تاریخ.    2- پوشاک ایرانی – تاریخ.
 
  سفر بر گذشتنی : پا به پای ناصر خسرو در جاده ابریشم در هزارمین زادروز
او (جلد 2)
نویسنده : محمدرضا توکلی صابری
موضوع:  1- عربستان سعودی سیر و سیاحت – قرن 20 م.  2- توکلی صابری،
محمدرضا،1325 - - سفرنامه ها.  3- سفرنامه های ایرانی – قرن 14.
 
  سه بر خوانی : اژدهاک، آرش، کارنامه بندار بیدخش
نویسنده : بهرام بیضایی
موضوع : نمایشنامه های فارسی – قرن 14.
 
  زندگی فضیلت مند در عصر سکولار
نویسنده : چارلز تیلور
مترجم : فرهنگ رجایی
موضوع :  1- دنیاگرایی.  2- زندگی معنوی.
 
  قطار بموقع رسید
نویسنده : هاینریش بول
مترجم : کیکاووس جهانداری
موضوع :  داستانهای آلمانی – قرن 20م.
 
  هنر و قلمرو اخلاق
نویسنده : نوئل کارول
مترجم : محسن کرمی
موضوع :  1- هنر و اخلاق.  2- زیبایی شناسی – اخلاق.
 
  درباره خدا
نویسنده : مایکل پامر
مترجم : نعیمه پور محمدی
موضوع : خدا – اثبات.
 
  درفش ایرانیان (از مجموعه از ایران چه می دانم)
نویسنده : پیمان متین
موضوع :  پرچم – ایران – تاریخ.
 
  واسازی هگل
نویسنده : ژاک دریدا و دیگران
مترجم : محمد مهدی اردبیلی و مهدی پارسا
موضوع :  هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، 1770 – 1831- نقد و تفسیر.
 
  خوردن، نیایش، مهرورزی
نویسنده : الیزابت گیلبرت
مترجم : اصغر اندرودی
موضوع :  1- داستانهای آمریکایی – قرن 20م.  2- گیلبرت، الیزابت، 1969 –
م. – سرگذشتنامه.
 
  هنر قلمزنی در ایران
نویسنده : منوچهر حمزه لو
موضوع:  حکاکی – ایران.
 
  عدالت، عشق، زیبایی
نویسنده : ژان لوک نانسی
مترجم : افشین حفیظی
موضوع :  فلسفه فرانسوی – قرن 20م.
 
 
 
کتاب های تولید شده در مراکز دیگر
 
  پرنده سبز
نویسنده : بنو بسون
مترجم : محمود عزیزی
موضوع:  نمایشنامه آلمانی – قرن 20م.
 
  دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده
نویسنده: ناصر کاتوزیان
موضوع:  1- حقوق خانواده – ایران.  2- حقوق مدنی.
 
  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
نویسنده : زین الدین بن علی شهید ثانی
موضوع:  فقه جعفری
 
  بی بی پیک و چند داستان دیگر
نویسنده : گروه نویسندگان
برگردان: محمد اسماعیل فلزی
موضوع:  داستانهای کوتاه – مجموعه ها .
 
داستان بر دار کردن حسنک وزیر از تاریخ بیهقی
نویسنده : محمد بن حسین بیهقی
موضوع :  1- ایران – تاریخ- غزنویان،351 – 582ق.  2- نثر فارسی- قرن 5ق.
 
  مبانی ارتباطات جمعی
نویسنده : محمد دادگر
موضوع :  1- ارتباط.  2- رسانه های گروهی.
 
 
--
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان
 
نشانی: تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، بالاتر از سه راه ضرابخانه،
حسینیه ی ارشاد، کتابخانه ی عمومی،بخش نابینایان.

تلفن: 22894004 الی 7

 

Page Generated in 0/0040 sec