کد خبر: 34479
۸۰۰ پرونده توانبخشی در کمیسیون پزشکی بهزیستی زنجان بررسی شد
سرپرست توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال حدود ۸۰۰ پرونده توانبخشی در کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار گرفته که طبق ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تایید معلولیت افراد منوط به تشخیص کمیسیون پزشکی، تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است.

به گزارش ایران سپید به نقل از ایرنا، گل نساء آقامحمدی افزود: کمیسیون ICF تعیین شدت معلولیت توسط هر شهرستان مربوطه هریک ماه تشکیل نتایج ارزیابی در کمیسیون پزشکی شهرستانها با حضور حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر توسط کارشناس با نوع معلولیت مرتبط تشکیل می‌شود. وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون شامل فیزیوتراپ، کاردرمانگر، گفتار درمانگر، شنوایی شناس، روانشناس، روانپزشک و پزشک است و اعضا با توجه به نوع معلولیت در کمیسیون حضور پیدا می کنند.

این مسوول، با اشاره به اینکه معلولیت ها به ۶ گروه عمده و شایع از جمله اختلالات جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی گفتاری، اعصاب و روان و چند معلولیتی تقسیم بندی می شوند، ادامه داد: شدت معلولیت هر گروه در چهار سطح، خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید مشخص می‌شود.وی اظهار داشت: در حوزه توانبخشی تایید کمیسیون پزشکی در راستای صدور کارت معلولیت، تشکیل پرونده و ارائه خدمات مطلوب و بهینه، معافیت سربازی و در حوزه اجتماعی تعیین شدت از کارافتادگی و برقراری مستمری ماهیانه برای توانخواه تشکیل می شود.

به گفته آقا محمدی، به رغم بیماری کرونا کمیسیون های پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در سطح شهرستان ها و استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و نوبت دهی از قبل و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در استان بمنظور خدمت رسانی به موقع برگزار می شود.سرپرست توانبخشی بهزیستی استان زنجان ادامه داد: کمیسون پزشکی فرآیندی است که طی آن بررسی مستندات و مدارک پزشکی دال بر اختلالات و بیماری های منجر به معلولیت انجام گرفته و ارزیابی نوع و شدت معلولیت توسط متخصصین توانپزشکی در کمیسیون پزشکی توانبخشی انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته یک‌هزارو ۴۱۰ پرونده توانبخشی معلولین و مددجویان بهزیستی در کمیسیون پزشکی تحت بررسی قرار گرفته و ۴۵۱ کارت ویژه افراد دارای معلولیت صادر شده و ۱۳۱ نفر نیز از معافیت سربازی بهره مند شده اند.

Page Generated in 0/0038 sec