کد خبر: 14642
"ایران سپید" چگونه چاپ می شود + فیلم
نخستین روزنامه به خط بریل در ایران و جهان به عنوان دومین روزنامه موسسه ایران از 28 آبان 1375 به طور پیوسته برای نابینایان چاپ شده است.

Page Generated in 0/0035 sec