کد خبر: 10569
جدول معافیت های حق انشعاب آب و فاضلاب - تخفیف آب بهاء برای گروه های خاص + pdf
بخشنامه معافیت معلولان و مددجویان بهزیستی از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و تخفیف آب بهاء

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

معافیت های حق انشعاب آب و فاضلاب تخفیف آب بهاء

در سال 1395

ردیف

عنوان

درصد معافیت حق انشعاب آب

معافیت حق انشعاب فاضلاب

معافیت اب بهاء

معافیت از فاضلاب بهاء

 

1

مددجویان بهزیستی برای یک واحد مسکونی و برای یک بار

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

2

مددجویان کمیته امداد برای یک واحد مسکونی و برای یک بار

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

3

جانبازان 25 درصد به بالا برای یک واحد مسکونی و برای یک بار تا یک صد متر مربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

4

خانواده های شهدا(همسر-فرزند- والدین) برای یک واحد مسکونی و برای یک بار تا یکصد متر مربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

5

آزادگان برای یک واحد مسکونی و برای یک بار تا یکصد متر مربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

6

خانواده جانبازان متوفی( موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 1380) برای یک واحد مسکونی و یک بار تا یکصد مترمربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

7

خانواده آزادگان متوفی( موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 1380) برای یک واحد مسکونی و یک بار تا یکصد مترمربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

8

فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر برای یک واحد مسکونی تا یکصد متر مربع بنای مفید

100 درصد

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

 

9

فضاهای اصلی مساجد(این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به انها نمی شود)

100 درصد

100 درصد

100 درصد

100 درصد

 

10

فضاهای اصلی حسینه ها موسسات قرانی، دارالقرآن ها و حوزه های علمیه، امامزاده ها، خانه های عالم روستا و اماکن مذهبی افلیتهای دینی مصرح درقانون اساسی

بر اساس تعرفه مصوب

بر اساس تعرفه مصوب

100 درصد

100 درصد

 

11

گلزارها و یادمان شهدا

100 درصد

بر اساس تعرفه مصوب

100 درصد

100 درصد

 

 
لینک دریافت فایل pdf

 

Page Generated in 0/0050 sec