printlogo


کد خبر: 12374تاریخ: 1396/6/22 18:49
تغییر در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای حمایت از تردد معلولان
تغییر در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای حمایت از تردد معلولان
معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور در نشست خبری خود از ایجاد تغییراتی در ایین نامه راهنمایی و رانندگی به نفع معلولان خبر داد و گفت: بند ها و تبصره های را به این قوانین افزودیم تا بتوانیم شرایط بهتری را برای تردد معلولان فراهم اوریم.

به گزارش ایران سپید حسین نحوی نژاد،  معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: « معلولان با حضور درجامعه از انزوا خارج شده و می توانند در عرصه های مختلفی همچون اجتماعی، فرهنگی و ورزشی حضور موثر داشته باشند.

متاسفانه مشکل معلولان در بحث مناسب سازی فقط موانع فیزیکی نیست ما مشکل فرهنگی و قوانین را هم داریم که برخی مواقع مقررات و قوانین هم دست و پاگیر است.

موانع محیطی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی اول ساختارهای محیطی است مثل ساختمان ها و وسایل حمل و نقل که همه می دانند درتهران و شهرهای کلان ما چه اتفاق های در بحث ساخت و سازهای غیر اصولی رخ می دهد.

 دوم  مسئله موانع بعدی موانع ارتباطی و اطلاعاتی است مثل زبان اشاره و خط بریل است که به عنوان مثال اگر در آسانسور شماره طبقات فقط اعداد باشد با برجستگی های بریل برای نابینایان قابل استفاده نباشد این خود یک نمونه از عدم مناسب سازی است که فرد دارای معلولیت بینایی را دچار مشکل می کند.

یا فرد ناشنوایی بخواهد در اداره یا بانک یا نهادهای که مراجعات مردمی در ان زیاد است فرد ناشنوا چگونه می تواند اطلاعات را دریافت و یا منظورش را برساند. دراین زمان نیازمند یک فرد برای ترجمه است که اکنون در نهاد های ما چنین رابطی وجود ندارد.

مسئله سوم مقررات و قوانین است که مسئله معلولان را از دیگر افراد جامعه تفکیک می کند همانند قوانین راهنمایی و رانندگی که موضوع نشست امروز ماست .»

وی ادامه داد:« وجود برخی قوانین و ضوابط باعث بسته شدن دست و پای معلول حتی در استخدام می شود که نمونه بارز ان را می توانید در ضوابطی که اموزش و پرورش برای استخدام معلم گذاشته است مشاهده کنید. این گونه ضوابط عملاً معلولان را از چرخه اشتغال حذف می کند.

بحث چهارم تغییر نگرش مردم و مسئولان است که تا بتوانیم فرهنگی را در جامعه ترویج کنید که حضور همه شهروندان در جامعه باید اتفاق افتند و فردی به واسطه محدودیت حرکتی که دارد نباید از کارهای خود در جامعه باز بماند.»

نحوی نژاد با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: « در ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان تاکید شده است همه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی باید مناسب سازی شود یا در ماده 4 ان امده است معلولان می توانند در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مثل« مترو، اتوبوس، هواپیما و قطار»، امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی از تسهیلات نیم بهاء استفاده کنند.

با پیگیری های انجمن های معلولان و سازمان بهزیستی در شهریور ماه سال 94 دولت مصوبه ای تکمیلی برای زیر مجموعه های خود صادر کرد در ماده 4 مصوبه دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است  سازو کار لازم جهت ارائه تسهیلات  برای مناسب سازی خودروهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را با رعایت قوانین و مقررات فراهم اورد.»

نحوی نژاد اظهار داشت: «در سال 87 ما به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوستیم ماده 9 این کنوانسیون به صورت اختصاصی به دسترس پذیری پرداخته است، ماده 19 ان برای زندگی مستقل و حضور در جامعه است همچین مواد 20 ، 24 ، 25، 26،27، 29،28 و 30 هم به نوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع تردد اشاره کرده است . این توجه ها در امر مناسب سازی و تردد افراد دارای معلولیت ضرورت این امر در جوامع بین المللی را نشان می دهد.»

وی با اشاره به اصلاحاتی که درقانون جامعه حمایت از حقوق معلولان ایجاد شده است عنوان کرد:« در ماده 2 این قانون اورده شده است شهرداری ها نباید پروانه ساخت به ساختمان های غیر اصولی از لحاظ مناسب سازی دهند  همچین در ماده 3 این قانون وزارتخانه ها و شهرداری ها مکلف شدند نسبت به مناسب سازی پایانه ها، ایستگاها و ارگان های درون و برون شهری اقدام نماید.

در کمیسیون مجلس  ماده ای به این قانون تحت عنوان تشکیل ستاده هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور افزوده شد امیدواریم با تلاشهای فراوان بتوانیم این اصلاحیه قانون را به صحن علنی مجلس برسانیم.»

نحوی نژاد درخصوص اقدامات سازمان بهزیستی در بحث مناسب سازی گفت: بهزیستی  فعالیت های همچون تشکیل دبیرخانه ستاد مناسب سازی، بررسی مناسب سازی های صورت گرفته در ادارات و نهادها، تشکیل جلسات با نهادهای مربوطه برای بهبود شرایط مناسب سازی و ایجاد سامانه پیامکی معبر را درامر مناسب سازی برای جامعه هدف خود انجام داده است. »

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایران سپید در خصوص برنامه های سازمان برای مناسب سازی منازل معلولان گفت: «سازمان بهزیستی برنامه های را هم برای مناسب سازی منازل و خودروهای معلولان دارد در سال95 هشت میلیارد تومان بودجه برای این بخش هزینه کردیم که توانستیم به 4 هزار نفر از معلولان خدمات ارائه دهیم در سال 96 این بودجه را به 23 میلیارد تومان رساندیم که به 11 هزار و 500 نفر از معلولان در مناسب سازی منازل و خودروها کمک خواهد شد و خدمت از دسته فعالیت های است که با توجه به جواب دهی خوب ان نیازمند توجه سازمان برنامه و بودجه در امر رشد منابع مالی ان است.

در سال 95 برای ایاب وذهاب معلولان  بودجه ای معادل 8 میلیارد تومان برای 12 هزار نفر در نظرگرفته بودیم تا بتوانیم به افراد کمک کنیم تا به مکان های اموزشی و درمانی تردد کنند در سال 96 متاسفانه رشدی در بودجه ان وجود نداشته است و امیدواریم در سال 97 بتوانیم این برنامه را برای حمایت از 70 هزار نفر افزایش دهیم.»

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به مهمترین بحث این نشست اظهار داشت: «یکی از مهم ترین نکات  که بحث اصلی این گفتگو است تغییر در آخرین آیین نامه راهنمایی و رانندگی که تصویب نامه  مورخ 8/4/84 هیئت دولت است که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری های دکتر محسنی بندپی تغییراتی بر روی ان اعمال شده است که درجلسه 11/5/96 هیئت وزیران تصویب شد.

در ایین نامه راهنمایی ورانندگی ویلچر به عنوان فرد پیاده محسوب نمی شد که این امر در بند 18 ماده یک اصلاح شد. بر اساس تعریف جدید پیاده شخصی غیر سوار است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری حرکت می کند یا فردی که از صندلی چرخدار یا ویلچر استفده نموده یا مبادرت به جابه جایی چرخ دستی، جامدان، سبد های چرخ دار و مانند ان می نماید.

بند 109 ان نیز به ماده یک الحاق شده است با این منظور که صندلی چرخ دار یا ویلچر را تعریف نموده است. وسیله ای است چرخ دار با ظرفیت یک نفر برای جابه جایی فرد معلول، ناتوان و کم توان که دارای وسایل، تجهیزات کنترلی، ترمز مناسب است و نیروی محرکه است که می تواند برق یا همان دستان فرد معلول باشد.

بحث دیگر آن هم که به عنوان تبصره به ماده 129 ایین نامه افزوده شده است که رانندگان موظف هستند هنگام نزدیک شدن به افرادی که استفاده کنند از صندلی چرخ دار یا ویلچر یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند.

دراین بخش تضمینی برای معلولان به خصوص نابینایان و معلولان جسمی – حرکتی ایجاد کرده است. »

وی ادامه داد:«تبصره دیگری را هم به ماده 130 الحاق کرده است که رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن به فرد استفاده کننده از عصای سفید که عصای خود را به حالت ایست درحالت افقی به رانندگان نشان می دهند توقف نموده و پس از عبور فرد معلول به حرکت ادامه دهد.

آخرین موضوع آن هم متنی است با عنوان «ش» که به  ماده 163 الحاق شده است که در محل های توقف خودروی معلولان و جانبازان افراد عادی حق پارک خودرو را ندارند در گذشته این بند نگاه محکمی نداشت که با افزود شدن این تبصره «ش» عوامل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی موظف هستند با این گونه رانندگان برخورد کنند و جریمه سنگینی را به فرد راننده تحویل دهند.»

نحوی نژاد در پایان صحبت هایش گفت:«این مباحث ذکر شده می توند در مجامع جهانی بسیار حائز اهمیت باشد و امیدواریم در سایر مسائل معلولان شرایطی ایجاد شود که روز به روز وضعیت انها بهبود پیدا کند. »


لینک مطلب: http://iransepid.ir/News/12374.html
Page Generated in 0/0053 sec