printlogo


کد خبر: 11365تاریخ: 1396/3/27 09:38
قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی + صوت
قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی + صوت
از حدود دویست سال پیش تا امروز، بسیاری از قاریان برجسته مصری را میتوان نام برد که از نعمت بینایی محروم بوده اند. نامهای شناخته شده ای مثل شیخ محمد رفعت، علی محمود، محمود رمضان، محمد اکاشه، محمد عبد العزیز حصان، محمد عمران و سعید مُسَلِم که هر کدام از این نامها، یکی از ستونهای قرائت در مکتب مصر به حساب میآیند.

به گزارش ایران سپید اما چرا بسیاری از قاریان مصری نابینا بوده اند؟ شواهد زیادی دلالت بر این دارند که نابینایی کودکان مصری بیشتر در اثر بیماریها بوده و همین مسأله منجر به رشد جمعیت نابینایان در این کشور شده است. نبود امکان تحصیل و پرداختن به حوزه های دیگر در مصر باعث میشد این افراد بیشتر به حفظ و تلاوت قرآن کریم روی بیاورند و همین ماجرا هم باعث شده قاریان برجسته ای از میان این قشر از افراد ساکن در مصر، خود را در محافل تخصصی تلاوت مطرح کنند. دکتر احمد احمد نعینع، از قاریان شناخته شده مصری در این باره میگوید: «کودک که بودم در هر کدام از مجالس تلاوت که حاضر میشدم، قاری نابینا بود و من تا به آن زمان قاری که نابینا نباشد ندیده بودم. به همین دلیل، فکر میکردم اصولاً قاری قرآن باید نابینا باشد و ممکن نیست فرد غیر نابینا قرآن تلاوت کند؛تا این که در مجلس درس استاد مصطفی اسماعیل حاضر شدم. در آن زمان برایم عجیب و باور نکردنی بود که قاری غیر نابینا هم میتواند وجود داشته باشد.» آنچه مسلم است این است که قاریان و منشدین نابینای مصری، در عرصه تلاوت، نه تنها از دیگر قاریان پایینتر نبوده اند، بلکه در بسیاری مواقع توانمندتر هم بوده اند؛ به طوری که برخی از آنها سبک و مکتب خاص خود را هم در تلاوت به ثبت رسانده بودند و شاگردان و مقلدانی هم برای خود داشتند. حافظه توانا و روح لطیف این قاریان، آثار ماندگاری را در حوزه تلاوت برای آیندگان به یادگار گذاشته است. آثاری که به مدد اینترنت، بیشتر آنها امروز در اختیار مسلمانان جهان و دنبال کنندگان هنر تلاوت قرآن قرار دارد. از جمله معروفترین این آثار میان ایرانیان میتوان به تلاوت سوره تکویر از مرحوم استاد عنتر سعید مسلم «بدوی»، سوره انسان از امیر القرّاء، مرحوم استاد محمد رفعت و سوره مطففین از اکبر القراء، استاد محمود رمضان، اشاره کرد. محمد محمود رمضان تلاوت ماندگاری را هم در اولین سالگرد درگذشت استاد مصطفی اسماعیل انجام داده است. این تلاوت که به مدت بیست دقیقه است و در آن آیاتی از سوره های مبارکه احزاب، تین و علق خوانده شده از معروفترین و محبوبترین تلاوتهای قرن بیستم در میان مسلمانان به شمار میآید. شما میتوانید این تلاوت را از اینجا دانلود کرده و به گوش جان نیوش کنید. فرازهایی از تلاوتهای دیگر قاریان نابینا هم در قالب فایلی جداگانه بر روی وبسایت قرار گرفته که میتوانید آن را هم  از اینجا دانلود کنید.


لینک مطلب: http://iransepid.ir/News/11365.html
Page Generated in 0.0065 sec