کد خبر: 19459
قانون حمایت از حقوق معلولان به نتیجه نرسیده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان به علت بار مالی به نتیجه نرسیده است.

به گزارش ایران سپید ناهید تاج الدین با اشاره به روز جهانی معلولان اظهار داشت: همواره باید با نگاه مثبت به افراد دارای معلولیت به دنبال شهر زیست پذیر برای تمام افراد جامعه باشیم. 

وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: در سال گذشته با تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی گام جدی در تحقق خواسته های این افراد برداشته شد.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اگرچه ۳۴ مفاد این قانون الزام آور شده است اما به علت مسائل مالی اجرا نمی شود.

وی افزود: بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی قانون ۳ درصد اشتغال افراد دارای معلولیت را اجرا می کنند ولی پله اول حل مشکلات افراد دارای معلولیت تصویب قوانین است که در قانون حمایت از حقوق معلولان تجلی یافته است. امیدواریم با عبور از بحران های مالی بتوانیم به تمام مفاد این قانون جامه عمل بپوشانیم.

Page Generated in 0/0037 sec