کد خبر: 17332
تجربه حضور در یک پروژه درمانی بیماران آر پی
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، در بخشهای مختلف پزشکی از جمله بیماریهای چشم کارهای تحقیقی در حال انجام است. از آن جمله تحقیقی بود که چند سال پیش در یکی از بیمارستانهای تهران بر روی سه بیمار مبتلا به آرپی انجام شد.

به گزارش ایران سپید در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، در بخشهای مختلف پزشکی از جمله بیماریهای چشم کارهای تحقیقی در حال انجام است . از آن جمله تحقیقی بود که چند سال پیش در یکی از بیمارستانهای تهران بر روی سه بیمار مبتلا به آرپی انجام شد . به طور کلی کسانی که در امور تحقیقی و به طور داوطلبانه شرکت می کنند به این واقفند که ممکن است تحقیقات به نتیجه دلخاه نرسد و به اصطلاح شکست بخورد و یا برعکس نتیجه مورد نظ به دست آید و آنها اولین کسانی باشند که به صورت رایگان نتایج درمانی آن را می بینند. فاز بالینی این تحقیقات در ابتدا بر روی نمونه حیوانی "فاز حیوانی" انجام میشود و بعد از به دست آمدن نتیجه مطلوب در حیوان افرادی برای نمونه انتخاب و به اصطلاح کار پژوهش، وارد فاز انسانی میشود.

در تحقیق گفته شده نیز بعد از به دتس آمدن نتایج مطلوب حیوانی همپای برخی کشورها کار بر روی نمونه انسانی آغاز شد. اسدالله چیتسازیان از ورامین یکی از سه نفری بود که برای این کار انتخاب شد . او در آن زمان 55 ساله و دیدی در حد تشخیص نور داشته است. او به همراه دو نابینای دیگر از همدان و اصفهان وارد این پروژه تحقیقاتی میشوند . چیتسازیان میگوید ما حدود یک سالی تحت کنترل بودیم تا برای به دست آوردن سلولهای بنیادی از مغز استخوان به پژوهشگاه رویان فرستاده شدیم و در آنجا به ما گفته شد این کار ممکن است موفق شود یا به شکست بینجامد و ما با علم به این قضیه آن را پذیرفتیم بعد از کشت سلولهای بنیادی ؛ کار تزریق سلولهای بنیادی آن به داخل چشم انجام شد و پزشکان معالج ما را مرتب معاینه میکردند و از ما خواسته بودند با هر مشکلی که پیدا میکنیم به ویژه افزایش فشار چشم به درمانگاه مراجعه کنیم که بعد از دو سه ماه فشار چشم من بالا رفت و تا حدود 43 رسید که به درمانگاه مراجعه و تحت درمان قرار گرفتم . از او می پرسم از دوستان دیگر هم خبری داشتید

آنها با فشار چشم روبرو نشدند حتی دوستی که در همدان بود تا حدی بهبودی یافت ما با هم در ارتباط بودیم و هر دو احساس میکردیم مقداری دید پیدا کرده ایم حتی دوس سوم اینقدر به این موضوع مطمئن شده بود که گاه دچار اشتباه می شد و حتی یک بار با گمان ایکه نرده های نیسان را میبیند با آن تصادف کرد. اما با بروز مشکل در چشم من پروژه متوقف شد و بعدا از پزشکان گروه شنیدم که در کشورهای دیگر هم به نتیجه ای نرسیده اند و کار را برای انجام مطالعات بیشتر متوقف کرده اند .

چیتسازیان ادامه میدهدم من از اینکه وراد این پروژه شدم ناراحت نیستم هر چند چشمی که تزریق روی آن انجام شد به طور کل از بین رفت و دیگر درک نور هم ندارم بالاخره این چیزی بود که ما پذیرفته بودیم و برای بالا بردن سطح علمی کشورمان دست به این کار زده بودیم البته بعدها هر وقت مشکلی پیدا کردم چه تلفنی و چه حضوری در درمانگاه به خوبی من را می پذیرفتند اما انتظار داشتم و دارم که ما نیز در جریان کارهای دیگری که در کشور انجام میشود قرار بگیریم و برای فداکاری که کرده ایم ارزش بیشتری قائل شوند که به نظرم اینطور نیست. دوست دارم ما هم در جریان اخبار باشیم تا حتی اگر باز لازم شد چشم دیگرم را نیز برای انجام کارهای تحقیقی پزشکان کشورم بگذارم

 

Page Generated in 0/0054 sec