کد خبر: 16239
نظر مددکار ملاک پرداخت شهریه معلولان است
دبیر ستاد امور دانشجویان سازمان بهزیستی از پرداخت شهریه با نظر مددکاری خبر داد و گفت: طبق قانون معلولان نیازمند مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی میشوند و احراز نیازمندی افراد هم فقط بر عهده مددکاران است.

به گزارش ایران سپید هفته گذشته تماسهای مختلفی از سوی مخاطبانمان داشتیم با این عنوان که معلولانی که شاغل هستند، نمیتوانند از شهریه رایگان بهزیستی استفاده کنند. این مخاطبان معتقد بودند افراد دارای معلولیت بار هزینه های بیشتری را نسبت به دیگران بر دوش میکشند و حتی اگر شاغل باشند، نمیتوانند همه هزینه های زندگیشان را پرداخت کنند. این صحبتها سبب شد تا گفتگویی با علی همتی، دبیر ستاد امور دانشجویان سازمان بهزیستی ترتیب دهیم.

وی در پاسخ به این شکایتها گفت: «در قانون آمده است معلولان نیازمند مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی میشوند و احراز نیازمندی افراد هم بر عهده مددکاران است. به عنوان مثال مددکار با توجه به هزینه های زندگی و تحصیل فرد معلول شاغل و میزان درآمدش، هزینه ها را برآورد کرده و تشخیص میدهد این فرد نیازمند دریافت این خدمت است یا نه! اینکه گفته میشود فرد اگر شاغل باشد نمیتواند مشمول پرداخت شهریه شود، صحیح نیست؛ چرا که مددکار آگاهی کامل از شرایط زندگی مددجویش را دارد و اگر واقعاً فرد نیازمند باشد حتی شاغل، درخواستش را برای پرداخت شهریه از سوی بهزیستی میپذیرد.»

همتی در پاسخ به اینکه اگر مددکار در حق مددجویش اجحافی انجام دهد فرد معلول چگونه حقش را دریافت کند؟ گفت: «اگر مددجویان نسبت به نظر مددکارشان در هر زمینه ای شکوه دارند میتوانند آن را با مسئول بالا دست و معاونت توانبخشی استان در میان بگذارند. اما به طور کلی بهزیستی جایگزینی برای مددکار ندارد؛ چرا که مددکار است که در تمام مراحل زندگی فرد ورود پیدا کرده و از درآمدها، خدمات دریافتی و  نیازهایش آگاهی دارد و با توجه به همین اطلاعات است که  تصمیم میگیرد.

حالا اگر شکایت این افراد به من هم برسد، من چه آگاهی از شرایط زندگی، خرج و مخارج و هزینه درمانی فرد معلول دارم که بتوانم تصمیم منصفانه و درست را اتخاذ کنم.» دبیر ستاد امور دانشجویان سازمان بهزیستی ادامه داد: «نمونه هایی داشتیم که فرد معلولی به نظر مددکارش برای عدم پرداخت شهریه اعتراض کرده و گفته بود مددکار دیگری دوستش را با همین شرایط نیازمند دریافت شهریه دانسته است. چرا من دریافت نمیکنم؟ این اختلاف نظرها وجود دارد، اما راه حل آن حذف مددکار نیست؛ بلکه باید تشخیص را  ضابطه مند کنیم تا در حق هیچ مددجویی اجحاف نشود. اما به دلیل متنوع بودن مراجعه کننده ها و شرایطی که دارند، نمیتوانیم برای همه یک نسخه کلی در نظر بگیریم.»

همتی با اشاره به مشکلات تصمیم گیری از سوی مددکار بیان کرد: «بهزیستی این مشکلات را میداند؛ به همین منظور شیوه نامه اجرایی پرداخت هزینه تحصیلی افراد دارای معلولیت را نوشته است و ظرف دو ماه آینده به دست هیئت دولت خواهد رسید، اما در این شیوه نامه جدید هم تصمیم آخر بر نظر مددکار گذاشته شده است؛ چرا که برای او جایگزینی وجود ندارد.»

Page Generated in 0/0056 sec