کد خبر: 11369
اختصاص سبد امنیت غذایی به تمام معلولان مستمری بگیر سازمان بهزیستی
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام معلولان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور سبد امنیت غذایی دریافت می‌کنند.

به گزارش ایران سپید حسین نحوی نژاد با تکذیب خبر عدم اختصاص بسته امنیت غذایی به معلولان و محرومیت ۴۰۰ هزار معلول از دریافت سبد کالا به ایسنا گفت: تمامی معلولان مستمری بگیر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور سبد امنیت غذایی دریافت می‌کنند و هیچ یک از معلولان تحت پوشش بهزیستی از این لیست حذف نشده‌اند.

نحوی نژاد ادامه داد: آمارهایی که برخی ارائه کرده و مدعی می‌شوند تعدادی از معلولان از دریافت سبد امنیت غذایی محروم شده‌اند کذب است و ما نمی‌دانیم این افراد این آمارها را بر چه اساسی و با چه استنادی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند.
 وی افزود: ۳۲۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در معاونت توانبخشی این سازمان (معلولان) که ۹۰ درصد آنها تک نفره هستند همگی به موقع سبد امنیت غذایی خود را دریافت کرده‌اند، این در حالیست که همگی آنان مشمول افزایش رقم مستمری نیز شده‌اند. 
 
 منبع روزنامه کیهان
 
Page Generated in 0.0041 sec