شناسه خبر: 13877 منتشر شده در مورخ: 1397/5/11 ساعت: 11:14 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه پنجشنبه 11 مرداد 1397

روزنامه پنجشنبه 11 مرداد 1397

جهانگیری سخنگو میشود یا نمیشود؟ - کارت معلولیت یا بوروکراسی فرساینده اداری - شناخت فواید آنتی اکسیدانها برای سلامت - تنها «تکنولوژی» میتواند همپای دونده نابینا بدود - نتایج مسابقات تیمی و انفرادی پاورلیفتینگ بانوان - چاردیواری

روزنامه «ایران سپید»

پنجشنبه 11 مرداد 1397

19 ذی القعده 1439

2 آگوست 2018

سال بیست و دوم شماره 5915

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

جهانگیری سخنگو میشود یا نمیشود؟ 2

کارت معلولیت یا بوروکراسی فرساینده اداری 4

شناخت فواید آنتی اکسیدانها برای سلامت 10

تنها «تکنولوژی» میتواند همپای دونده نابینا بدود 12

نتایج مسابقات تیمی و انفرادی پاورلیفتینگ بانوان 15

چاردیواری 17

اطلاعرسانی

........سیاسی

* جهانگیری سخنگو میشود یا نمیشود؟ پس از کناره گیری "محمدباقر نوبخت" از سخنگویی دولت، به "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد شده است که با حفظ سمت، سخنگوی دولت شود. هنوز "اسحاق جهانگیری" قبول یا رد سمت سخنگویی دولت را به رئیس جمهوری اعلام نکرده است.

* حجت الاسلام ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران نباید ابتدا به ساکن پیشنهاد مذاکره رئیس جمهوری آمریکا را رد کند. لازم است این موضوع با تأمل و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد. نباید همین طوری این پیشنهاد را رد کنیم که بگویند ایران به دنبال خشونت و جنگ است و متهم نشویم؛ از این طرف هم ذوق زده نشویم. باید به عنوان یک موضوع از طریق مسئولان ذیربط مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد و بعد تصمیمگیری شود.

* شهیندخت مولاوردی، عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: قطعاً بسیاری از گشایشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر وضعیت اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاستهای دولت تأثیر میگذارد، اما همه اختیارات دست دولت نیست.

* عبد الرضا رحمانی فضلی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر عدم به کارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیریتی گفت: حدود ۱۵ تن از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور مأموریت داده شده تا نیروها و افراد با تجربه از مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان فعلی استانداران جهت تصدیگری پس از استاندار را معرفی کند.

* در روزهای گذشته معاون آدیداس در پاسخ به نامه فدراسیون فوتبال تلویحاً اعلام کرد که ادامه همکاری با ایران قابل پذیرش نیست و از فدراسیون فوتبال خواست تا آدیداس را درک کند. در ادامه  این نامه آمده است که آدیداس به دلیل اینکه در بورس آمریکا فعالیت میکند، نمیتواند به خاطر تحریمهای اعمال شده از سوی این کشور به همکاریش با ایران ادامه دهد.

.......گزارش ویژه

* کارت معلولیت یا بوروکراسی فرساینده اداری: روز گذشته بخش اول گزارش خبرنگار ایران سپید در مورد مسیر پر فراز و نشیب دریافت کارت معلولیت را خواندید. خبرنگار ما  تا آنجا پیش رفت که منتظر دریافت اطلاعاتی از پرونده گمشده اش بود و حال، مابقی ماجرا: مشغول وارد کردن کد ملی خودم و همسرم در سیستم مقابلش شد. به او گفتم شماره پرونده را تلفنی گرفته ام، اما میگویند معلوم نیست کجاست. اسم یک مرکز را هم دادند که دیگر اصلاً پرونده ای در آنجا نگهداری نمیشود، اما سیستم شما هنوز میگوید پرونده من آنجاست! در این اوضاع، مددکار دیگر هم از راه رسید.
مددکار اول از او پرسید دنبال پرونده شان آمده اند برای درخواست صدور کارت معلولیت. مددکار رو به من گفت: کارت زردت را بده. گفتم چندین سال است نیامده ام، کارتم را ندارم. گفت پس نمیتوانم کاری بکنم. گفتم شماره پرونده ام را دارم. گفت شاید اشتباه باشد. گفتم خبرنگارم و آمده ام در مورد سیر پیدا کردن پرونده های مددجویانی که مثل من پرونده شان گم شده که صد البته کم هم نیستند، گزارشی تهیه کنم و اینکه شماره پرونده ام هم درست است؛ چون تلفنی از همکارتان گرفته ام. لبخندی زد، انگار میخواست به من بفهماند هیچ فرقی ندارد و اینکه خبرنگاری هم به تو کمکی نمیکند. گفت حالا چند است؟ کد پرونده را که شنید، گفت پیش من که نیست، من پرونده هایم را میشناسم، من هزار و دویست پرونده فعال دارم، اگر کسی مراجعه نداشته باشد، پرونده اش بایگانی میشود. گفتم ببخشید شاید اطلاعات من کم است. بهزیستی چه خدماتی به کسانی مثل من میدهد که مجبور باشیم برایش مرتب مراجعه کنیم؛ من نه دانشجو هستم، نه مستمری بگیر، نه از عصای ایرانی استفاده میکنم و نه... گفت: فرقی نمی کند. سالی یکی دو بار باید بیایید سر بزنید. گفتم: یعنی باید مرخصی بگیرم بیایم سلام عرض کنم و بروم. خنده تلخی کرد، جوابم را نداد و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه ای گذشت، مددکار اول اتاق بایگانی را زیر و رو کرد، اثری از به اصطلاح لاشه پرونده من نبود. دنبال پرونده همسرم هم گشت، اما آن هم نبود. گفتم: مگر شما اطلاعات ما را روی سیستم ندارید؟ گفت: چرا! همه اطلاعات هست. پرسیدم پس چه نیازی به لاشه پرونده هست؟ گفت: البته به آن نیازی نیست، اما باید اینجا باشد. بگذریم اصلاً شما باید کمیسیون بروید و فرقی ندارد پرونده باشد یا نه باید آن را از اول تشکیل بدهید. اینجا بود که فهمیدم این یک سال را برای هیچ دنبال پرونده بودم. اتاقها و سالن از حضور مددجویان خلوت بود و گهگاهی صدایی از سالن میآمد که ببین آب سماور تمام نشه. تو صبحانه خوردی؟ مددکار اول گفت باید صبر کنی همکارم برگردد، رفته صبحانه بخورد. ساعت یک ربع به ده بود. پرسیدم ساعت کار واقعی از کی شروع میشود؟ من که گفتم خبرنگارم وضعم این است، وای به حال بقیه! چیزی نگفت. دانستم در دل به من حق میدهد. پدری وارد شد برای گرفتن کارت معلولیت فرزندش؛ برای چندمین بار آمده بود، اما این بار هم کارت آماده نبود. پسرش کمبینا و دانشجوی کامپیوتر بود و خب برای او کارت معلولیت میتوانست معنا داشته باشد؛ چون در دانشگاه مرتب به آن نیاز داشت. پرسیدم چند وقت است درخواست داده اید؟ گفت نزدیک دو سال است. گفتم مددکار که میگوید کارت شش ماهه آماده میشود! گفت مال ما که نشده و معلوم هم نیست کی آماده میشود و رفت تا بار دیگر که بیاید.
مددکار که ناراحت بود، گفت ما اینجا خیلی تحت فشاریم، از سویی عواطف انسانی داریم و میخواهیم کار مردم را راه بیندازیم و از سویی بوروکراسی اداری دست و پای ما را بسته؛ نمیتوانیم کاری کنیم، این است که مراجعین اغلب ناراضی از اینجا میروند. بالاخره صبحانه خوردن تمام شد و مددکار آمد و معرفینامه من را برای کمیسیون نوشت. باید برای معاینه چشم نزد دکتری خارج از مرکز میرفتم، اما کی؟ کجا؟ چه جوری؟ جواب همه پرسشها کاغذ کوچکی بود که به دستم دادند و گفتن زنگ بزن همه چیز را از آنجا بپرس. باید به اتاق مددکاری معلولان جسمی هم میرفتم تا برگه معرفی به کمیسیون همسرم را هم بگیرم. بگذریم که در سالن خالی مرکز چقدر آزمون و خطا کردم تا در باز اتاقی را پیدا کنم و سراغ مددکار مربوطه بروم. روی صندلی منتظر نشستم تا مددکار وقتش آزاد شود و جوابم را بدهد. با همکارش حرف میزد و از اینکه هر روز باید به تلفنها و مراجعین بگوید کارت آماده نشده و نمیداند چرا آماده نشده، گلایه میکرد. میگفت: «من در این زمینه مسئولیتی ندارم، اما مددجو فقط ما را میشناسد.» مددکار میگفت اعتبار این کارتها چهار ساله است و باید دوباره کمیسیون برگزار شود و درجه معلولیت اندازه گیری شود. با این احتساب، ظاهراً هنوز کارت معلولیت کمیسیون اول به دستت نرسیده، باید برای کمیسیون دوم اقدام کنی. کار من راحتتر بود؛ خودم باید نزد دکتر میرفتم، اما ظاهراً معلولان جسمی باید هم پیش دکتر خودشان میرفتند و معرفینامه میگرفتند و هم در نوبت میماندند تا روزی روزگاری با آنها تماس بگیرند و برای کمیسیون دعوتشان کنند. از اتاق بیرون آمدم، کسی نبود که در خروج را نشانم بدهد، جلوتر از اتاقی صدای چند نفر میآمد، ظاهراً مشغول بنایی بودند، به تنها اتاقی که با شنیدن صدا در آن را پیدا کرده بودم وارد شدم، کمک خواستم، اما جوابی نشنیدم، درخواستم را دو سه بار تکرار کردم، باز هم کسی پاسخی نداد، شاید... بیرون آمدم شانس با من بود، مددکاری از اتاق بیرون آمد و در خروج را نشانم داد، تازه شروع کار بود و تا خانه از این اتفاقات بسیار می افتاد. پس ناراحتی نداشت، باید روز دیگری برای معاینه میرفتم. روز دیگر جواب را اینجا میآوردم و چند ماه و شاید چند سال را هم پیگیری میکردم تا کارت معلولیتم را بگیرم و تازه اول کار است که ثابت کنم نابینا هستم. پایان (کباری)

* گلواژه: پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: نشان منافق سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید. 2- از وعده تخلف کند. 3- در امانت خیانت نماید.

* گلواژه: از شهرت و ریاست طلبی بپرهیز که این دو، سر انجام انسان را به هلاکت میرسانند. امام حسن عسکری (ع)

 

.......بهداشت و سلامت

* شناخت فواید آنتی اکسیدانها برای سلامت: آنتی اکسیدانها مواد موجود در مواد خوراکی هستند که از بروز برخی انواع آسیب سلولی پیشگیری کرده یا آن را به تعویق می اندازند. میوه و سبزیجات از منابع اصلی آنتی اکسیدانها هستند که شامل ویتامین C، سلنیوم و بتاکاروتن هستند. محققان توصیه میکنند مقادیر زیادی میوه و سبزیجات مصرف کنید، اما از مکملهای آنتی اکسیدان به عنوان جایگزینی برای رژیم غذایی سالم استفاده نکنید.

* مواد خوراکی دوستدار سلامت قلب را بشناسید. بررسیهای جدید نشان میدهد رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، لوبیا و دانه ها همچنان بهترین شیوه حفظ سلامت قلب هستند. یافته ها نشان میدهد چربیهای اُمگا۳ و حبوباتی نظیر لوبیا، عدس و نخود از مواد خوراکی بسیار پرفایده برای قلب هستند. چای و قهوه هم گزینه های خوبی هستند؛ اگرچه باید بدون قند و خامه مصرف شوند. اسیدهای چرب اُمگا۳ حاصل از ماهی یا منابع گیاهی آن نظیر دانه کتان و مغزیجات آجیلی میتوانند به کاهش ریسک بیماری قلبی کمک کنند. نوشابه های انرژیزا حاوی دوز بالا کافئین و ترکیبات کافئیندار هستند.

* افزایش ریسک ابتلا به سرطان پوست در بیماران پیوند عضو. متخصصان پوست هشدار میدهند دریافت کنندگان پیوند عضو در معرض ریسک بالای سرطان پوست قرار دارند و باید از خود در مقابل نور خورشید محافظت بیشتری نمایند. بیماران پیوندی با بالاترین میزان ریسک سرطان پوست شامل افراد دارای پوست روشنتر، مردان و هر فرد دارای سابقه سرطان پوست قبل از پیوند هستند. افرادی هم که عضو جدید را در سن ۵۰ سال به بالا دریافت کرده یا دارای پیوند ریه یا قلب بوده اند، در معرض ریسک بالاتر قرار دارند. همچنین محققان توصیه میکنند این گروه از بیماران همواره تحت نظر متخصص پوست باشند تا فاکتورهای پرخطر سرطان پوست را در آنها ارزیابی نماید.

.......از شش نقطه جهان

* تنها «تکنولوژی» میتواند همپای دونده نابینا بدود: دویدن، آن هم در مسیرهای طولانی کاری است که هر کس از عهده اش بر نمیآید. باید ورزشکار باشی، آن هم از آن بلند همتهایش که بتوانی بیش از 42 کیلومتر را بدون توقف بدوی. اما هستند آدمهایی که همین دو ماراتن هم ارضایشان نمیکند. پا در مسیرهایی میگذارند که ممکن است 60 70 یا بیش از 100 کیلومتر باشد. تصور دویدن یک انسان در مسیری چنین طولانی سخت است، اما تصور این اتفاق زمانی سختتر میشود که بشنوی یک نابینا اقدام به این کار کرده است! آن هم بدون همراه! «Simon Wheatcroft» نامی است که چندین بار به خاطر شرکت در مسابقات اولترا-ماراتن بر روی جلد نشریات معتبر دنیا نقش بسته. او با بیماری آرپی متولد شده. درست مثل بیشتر مبتلایان به آرپی، والدینش تا سالها از ابتلایش به این بیماری بی اطلاع بودند. در 13 سالگی پزشکان بیماری را تشخیص میدهند و خانواده را از مرگ تدریجی بینایی او آگاه میکنند. 17 ساله است که تقریباً دیگر مقدار بینایی باقی مانده اش برای گذران زندگی کمکی به او نمیکند. او خیلی زود خود را با شرایط تطبیق داده و پا در دنیای نابینایی مینهد. ورزش و تکنولوژی دو حوزه ای هستند که سایمون بیشترین علاقه اش در زندگی معطوف آنهاست. همین علاقه دوگانه باعث شده سایمون بتواند این دو عرصه را به شکل اعجابآوری به هم پیوند زند. او که تا 28 سالگی از عصا به عنوان ابزار مسیریابی استفاده میکرده، با رشد روز افزون تکنولوژیهای همراه، توانسته بخش زیادی از امور رفت و آمدش را به چنین تکنولوژیهایی بسپارد. او دویدن را به کمک «Run Keeper» آغاز کرده. برنامه ای که بر روی گوشیهای Iphone نصب میشود و سرعت و مسافت را به شکل صوتی به دونده اطلاع میدهد. سایمون به کمک این نرم افزار دویدن را از مسیرهای کوچک شروع کرده است. به طوری که به گفته خودش اولین مسیری که توانست به کمک این نرم افزار بدود، چیزی در حدود یک کیلومتر بود و او این مسیر را ظرف مدت شش دقیقه میدوید. کم کم با تسلط به این اپلیکیشن، کارش به جایی رسید که حالا مسیرهای بیش از 100 کیلومتر را میدود. کاری که سایمون از عهده انجامش برمیآید، حتی برای خود نابینایان هم خارق العاده به نظر میرسد. همین امر باعث شده او بتواند در پروژه های تبلیغاتی مختلف توجه سازندگان فیلمهای تبلیغاتی را به خود جلب کرده و در چنین فیلمهایی شرکت کند و منبع درآمد بسیار مناسبی را برای خود به دست آورد. او همچنین به این واسطه بارها مورد توجه نشریات مختلف قرار گرفته و عکسش دهها بار روی جلد معتبرترین نشریات چاپ شده است. سایمون همچنین وبلاگی را راه اندازی کرده که در آن میکوشد نابینایان و سایر مخاطبانش را با روش صحیح انجام تمرینات ورزشی و دیگر علاقه اش، یعنی تکنولوژیهای تازه دنیای نابینایان آشنا کند.

 

 

.........ورزشی

* نتایج مسابقات تیمی و انفرادی پاورلیفتینگ بانوان: به گزارش ایران سپید: در اولین دوره رقابتهای پاورلیفتینگ بانوان که در مجموعه ورزشی هرندی تهران برگزار شد، در بخش تیمی اصفهان در جایگاه نخست قرار گرفت، تهران دوم شد و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم ایستاد. نتایج بخش انفرادی نیز به شرح زیر است: دسته 52 کیلوگرم: مریم شیروانی از اصفهان با رکورد 127.5 کیلوگرم اول. دسته 60 کیلوگرم: راضیه امیرخانی از اصفهان با رکورد 175  کیلوگرم اول، پریا حسنی از تهران با رکورد 125 کیلوگرم دوم، الهام برزگر از آذربایجان شرقی با رکورد 115 کیلوگرم سوم. دسته 67.5 کیلوگرم: مریم پور قیصری از اصفهان با رکورد 187.5 اول، سمیه عطایی از اصفهان با رکورد 180 دوم، فاطمه سنگانه از تهران، با رکورد 120 سوم. دسته 75 کیلوگرم: خدیجه عبدی از تهران با رکورد 140 اول، فاطمه فاضلی از آذربایجان شرقی با رکورد 125 دوم. دسته 82.5 کیلوگرم: فایزه کریمی از خراسان رضوی با رکورد 275 اول، معصومه علیرضایی از اصفهان با رکورد 232.5 دوم. دسته +90 کیلوگرم: فاطمه صفاری از اصفهان با رکورد 245 اول، هاجر تکتاز از تهران با رکورد 230 دوم، لیلا حسنزاده از آذربایجان شرقی با رکورد 145 سوم.

* توصیف عمارت رونالدو در تورین: کریستیانو رونالدو خانه بزرگی را در تورین برای اقامت خود انتخاب کرده است. خانه جدید رونالدو در حقیقت 2 خانه متصل به هم با ورودیهای جداگانه، باغهای بزرگ، استخر شنا و سالن ورزشی است که دور تا دور آن از پوشش گیاهی و سرسبز وسیعی پوشیده شده تا از این طریق علاوه بر زیبایی خانه، او و خانواده اش از دست پاپاراتزیهای سمج ایتالیایی و تصاویر احتمالی قابل انتشار از زندگی شخصی در امان باشند. منزل جدید رونالدو از یک طرف نمای جنگل و از طرف دیگر نمای رودخانه دارد و در نزدیکی کلیسای مادر بزرگ، یکی از زیباترین آثار توریستی در شهر تورین بنا شده است.

......چاردیواری

* با سلام و آرزوی داشتن برق و آب، به ویژه در مناطق گرمسیر کشور که متأسفانه یواش یواش داشتن این ملزومات به آرزوی گروههایی از هموطنان تبدیل میشود. امید است این روزهای سخت و دشوار، دشوار را از جنبه های مختلف اقتصادی، رفاهی، زیست محیطی با مدیریت پشت سر بگذاریم. همین جا، جا دارد از میهمان نوازی انجمنهای نابینایان دیار کردستان برای میزبانی جلسه شبکه چاووش تشکر کنم. اما تماسها و پیامکهای شما عزیزان: آقای ملیحی از همدان طی شرح گلایه ای به دفتر روزنامه، از ضرورت جراحی همسرشان سخن گفتند و از قرار، عدم همکاری سازمان بهزیستی آن شهر که به ایشان و همسرشان نامه کمک درمانی ندادند. دوست عزیز! حد اقل شرحی که به من رسید، واضح نبود و نفهمیدم کوتاهی بهزیستی چه بوده است، اما این را میدانم که دوستان معلول برای درمان یا باید از امکانات دولتی استفاده کنند یا اگر نیاز به درمان در بخش خصوصی باشد، سازمان کمک محدودی به خود فرد معلول میکند و نه اعضای خانواده غیر معلولش. آقای مجتهدی از تهران گلایه هایی داشتند که طبق تماسشان، ایشان خواهان دریافت وجه نقد حقوقشان به جای ریختن آن وجه به کارت بانکیشان هستند. به هر حال پرداخت الکترونیکی برای اکثر کاربران یک امکان آسانتر دریافت و پرداخت پول است، اما حق ایشان نیز هست که با مراجعه به بانک پول نقد دریافت کنند. اما گلایه شان را درباره اینکه چرا برخی نابینایان خودروی با پلاک ویژه دارند و بقیه ندارند متوجه نشدم. آقای امیر امینی از تهران خواهان انتشار فهرست کتب گویای تولیدی از همه ایران و معرفی کتابخانه های نابینایان شده اند که از ماه آینده صورت خواهد پذیرفت. آقای حسین نودهی ضمن تشکر از گزارش مسکن روزنامه، از اسکان نابینایان در طرحهای مسکن مهر خارج از شهرها که امکانات تردد ندارند شکوه کردند که شکایت واردی است و بسیاری از شهرکهای مسکن مهر به همین دلیل برای مردم، حتی نیازمندان به مسکن جذاب نبوده اند. آقای رحمتی از گزارش بخش سلامت در خصوص داروی مورد مناقشه درمان دیابت تشکر کرده اند. آقای چراغی از قم از احتمال گیر و گورهای آموزش و پرورش در جذب نابینایان شرکت کننده در آزمون استخدامی اظهار نگرانی کردند. قطعاً این از مسائل قابل پیگیریست؛ چه از طریق روزنامه و چه از طریق تشکلها این پیگیری در حال انجام است. آقای اکبرنسب ضمن شکایت از قطع مستمریشان پس از جا به جای از هشتگرد به تهران که شکایت واردیست و شامل حال همه مددجویان مشابه است، خواهان گزارش بخش فناوری در مورد نرم افزار NVDA شدند که اگر کمی صبر کنند، شنبه آن را خواهند خواند. آقای لبافی از کمی مستمری و عدم افزایش آن معادل حد اقل قانون کار شکایت کردند که قطعاً حق دارند، اما این مهم امسال تحقق پذیر نیست و منوط به درج در بودجه سال 98 است. با تشکر، شما عزیزان را در دیدار آینده چشم انتظارم. روزگارتان شاد باد.

........اطلاعرسانی

* انجمن علمی-فرهنگی موج نور اصفهان مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور انتخاب هیأت مدیره، بازرسین، استماع گزارشها و اجرای برنامه های جنبی دیگر. زمان: پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 16:30

مکان: اصفهان، خیابان سعادتآباد، رو به روی مقبره بانو امین، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان. برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه اطلاعرسانی انجمن به شماره تلفن 03136688000 تماس  حاصل فرمایید.

* آموزش آواز سنتی، صدا سازی، ویولن، سه تار، سنتور و فلوت ریکوردر با 50 درصد تخفیف. آقای حسینی: 09127057546 (زمان پاسخگویی از ساعت 10 الی 14)

* گلواژه: چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند! زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند! گوته

 

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *