شناسه خبر: 11364 منتشر شده در مورخ: 1396/3/27 ساعت: 08:40 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 27 خرداد 1396

روزنامه شنبه 27 خرداد 1396

عناوین امروز: طبقی از سوره قدر "بخش چهارم"- نابینایان از تغییرات کابینه چه میخواهند؟ - هدف ما تغییر فرهنگهای اشتباه است - رمانهای زرد را بشناسیم (قسمت اول) - سرویس آیرا با استفاده از عینکهای هوشمند به کمک افراد نابینا میآید - جدول کلاسیک/ واقعیتهای جالب در مورد خوراکیهای گوناگون/ جملات رایج فارسی و انگلیسی

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 27 خرداد 1396

22 رمضان 1438

17 جون 2017

سال بیست و یکم شماره 5594

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

طبقی از سوره قدر "بخش چهارم" 2

نابینایان از تغییرات کابینه چه میخواهند؟ 6

هدف ما تغییر فرهنگهای اشتباه است 8

رمانهای زرد را بشناسیم (قسمت اول) 12

سرویس آیرا با استفاده از عینکهای هوشمند به کمک افراد نابینا میآید 15

جدول کلاسیک/ واقعیتهای جالب در مورد خوراکیهای گوناگون/ جملات رایج فارسی و انگلیسی 18

ضیافت

طبقی از سوره قدر "بخش چهارم"

با دیدی که در بخشهای پیش نسبت به لیله قدر مطرح شد، میتوان پی برد چرا لیله قدر بین شبهای مختلفی طرح میشود 19، 21، 23،  یا  احیاناً 27 رمضان. همان کسی که در همه اوامرش، اجر قرار میدهد تا به امید دریافت آن اجر، به اوامر و طاعات او روی آوریم. همان رحمان رحیمی که دوستدارانش را در همه عالم پراکند تا به امید دیدن دوستدارانش، همه عالم را ببینی و ارتباط با همه عالم را تجربه کنی. همان رحمان رحیم شبهای مختلف را برای انسانها بعنوان شب قدر مطرح میکند تا این وجود چندین و چند بار، دست به فجر خویش بزند. این وجود، مرتب به شخم زدن خودش مشغول شود، بذر ستار العیوب بودن بکارد، بذر رحمان بودن بکارد، تا از این دشتستان وجود، از بذرهای کاشته شده، میوه  متناسب رحمان رحیم درو کند. با این عشق، وجود را شخم زدن، عنایت است. زیبایی لیله قدر در این است که انسان تقدیر را در بطن وجود خود مییابد، لیله  قدر را متولد شده از وجود خود میبیند، علاوه بر این رحمان رحیم میگوید؛ در این شب من با شما ارتباطی خاص دارم. دستهای شیطان را میبندم. برای اینکه ما بفهمیم اگر داریم وجود را شخم میزنیم و میخواهیم بذرهای حقیقی بکاریم، دستمان باز است و شیطان بر سر راه ننشسته است. وجود را شخم بزن و بذرها را بکار که ابلیس دست و پا بسته است. انسان را ترغیب میکند، اگر میخواهی انفاق کنی و ترس از ریا داری، این شبها بذر انفاق را بکار، میوه ریا درو نخواهی کرد. چقدر عیوب دیگران را میپوشانی؟ بپوشان. در این شبها دست شیطان بسته است. اطعام مساکین کن! دستهای شیطان ریا هم بسته است. چقدر دوست داری اطعام کنی؟ آیا دلت نمیخواست شبهای بیشتری را قدر مینامیدند و تو به این امید که بذرهایی که میکاری، میوه های دیگر نمیدهند و با خلوص بیشتری مشغول میشدی. رسول الله (ص) تو گویی که ده شب آخر رمضان را شب قدر میدانست و  در این ده شب، رختخوابی پهن نمیکرد. اینکه انسان توفیقی پیدا کند که در آن شبهای خاص، وجودش را شخم بزند، همه وابسته به این است که قبلاً چه کار کرده است. نمیشود وجودت را رها کنی، یک دفعه در یک شب متوجه آن شوی. برای همین با ورود در ماه خدا (رجب)، باید شروع کرد به شخم زدن و بذر پاشیدن تا عادت کنی همه وجودت انفاق شود، نه دستی که انفاق میکند. دستی که انفاق میکند، هنوز مجزای از وجود است. باید همه وجود انفاق معنوی و انفاق مادی شود. وجود باید همه ستار العیوب باشد. "در آیه "ویل لِکلِ هُمَزَة لمزه" نقش اشارت لب و دهان در طعنه زدن بیان میشود. وای بر عیبجوی طعنه زننده، نه صرفاً با زبان که با قیافه، با خطوط چهره. باید از قبل شروع کرد تا همه وجود بشود ستار العیوب. آن موقع باید دید که ملائک جوانه های وجود را به ملکوت میبرند یا ملائک، روح میآورند.

* شعر: چون نامه جرم ما به هم پیچیدند، بردند به دیوان عمل سنجیدند؛ بیش از همگان گناه ما بود ولی، ما را به محبت علی بخشیدند. - چون شب قدر از همه مستور شد، لاجرم، از پای تا سر نور شد؛ اسم اعظم، چون که کس نشناسدش، سروری بر کل اسما باشدش؛ تا تو نیز از خلق پنهانی همی، لیلة القدری و اسم اعظمی؛ رو به عزلت آر، ای فرزانه مرد! وز جمیع ماسوی الله باش فرد. "شیخ بهایی، مثنوی نان و حلوا"

* عاشقان را از جمالش، روز بازار امشب است، لیلة القدری که میگویند پندار امشب است؛ حلقه ها، بین بسته، جانها، گرد رخسارش چو زلف، قدسیان را نیز گویی روز بازار، امشب است.

"سلمان ساوجی"

* تکیه کرده به خودش تا که چنان کوه شده، هر کجا کرده توکل پر کاهی به علی؛ شک ندارم وسط باغچه آدم بشود، متوسل بشود گر که گیاهی به علی؛ نه از او، از کَرَم قنبر او فهمیدم، میرسد در دو جهان منسب شاهی به علی؛ بادها! میل نجف دارم و دستم خالیست، گله ام را برسانید شفاهی به علی؛

بعد از آن ضربه و آن تشنگی طولانی، نگران گاه به اربابم و گاهی به علی. "مهدی رحیمی"

سخن هفته

نابینایان از تغییرات کابینه چه می خواهند

این روزها چنانکه معمول ایام بعد از انتخابات و دوران برزخی طی شدن زمان کار دولت فعلی و روی کار آمدن دولت آتی کشور است، سخن از میزان و چگونگی تغییر کابینه به منظور تحقق درخواستهای مردم از دولت جدید و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور آینده است. طبعاً شهروندان معلول و نابینایان جامعه نیز از این اصل کلی برکنار نیستند و گذشته از تفاوت سلایق و نیازهای خود، به شکل جمعی توقعاتی از دولت جدید دارند. به طور منطقی بخشی از خواسته های نابینایان همان درخواستهای اکثریت جامعه، به ویژه گروههای پر مشکلتر جامعه است؛ بهبود معیشت، کنترل تورم، امنیت اجتماعی، فضای مناسب فرهنگی برای خلاقیتهای هنری و.... اما به طور مشخص و با توجه به سیاستهای اختصاصی مربوط به شهروندان نابینا و کمبینا درخواستهایی میتواند به عنوان انتظارات اختصاصی این گروه از کابینه جدید مطرح باشد. طراحی و اجرای سیاستهای کلان حمایتی و رفاهی، به گونه ای که تضمین کننده رفع نیازهای اساسی نابینایان فاقد شغل و تحت پوشش حمایتهای اجتماعی باشد. به زبان ساده، تعیین سطح مستمریها منطبق با نیازهای واقعی مددجویان، روشن بودن  و قابل برنامه ریزی بودن زمان و چگونگی پرداخت این مستمریها، طراحی، اعلام و اجرای برنامه جامعی در زمینه اشتغال افراد  معلول، از جمله نابینایان به شکل برنامه 5 ساله و برنامه های کاربردی سالانه. قطعاً یکی از مهمترین درخواستهای نابینایان اجرای روشن و قابل اندازه گیری مناسب سازی محیطی و ایمن سازی تردد نابینایان است. تحول جدی در مدیریت امور نابینایان، به گونه ای که تشکیلات این امر چابکتر، کاراتر و با مشارکت مستقیم نابینایان به برنامه ریزی در این زمینه بپردازد. در یک کلام سیاست برنامه ای به جای مدیریت روزمره و با تضمین بهره گیری از ظرفیت تخصصی نابینایان و تشکلهای آنها. حذف کلیه تبعیضات حقوقی علیه همه نابینایان.

گزارش ویژه

هدف ما تغییر فرهنگهای اشتباه است

مدیر عامل انجمن نگاه سفید با برقراری ارتباط با دفتر روزنامه از دریافت مجوز برای این انجمن خبر داد. ما نیز بر آن شدیم از فعالیتها و برنامه های این انجمن تازه تأسیس گزارشی برای شما مخاطبان تهیه کنیم. فاطمه اسفدزاده، مدیر عامل انجمن نگاه سفید شهرستان امیدیه که از توابع استان خوزستان است، برایمان از چگونگی آغاز فعالیت این انجمن میگوید: «پایه های اولیه این انجمن از سال 88 در شهرستان امیدیه ریخته شد و در قالب جامعه معلولین شکل گرفت؛ کلاسهای محدودی را هم  برای اعضا برگزار کردیم که  شامل آموزش خط بریل و برگزاری کلاسهای سوادآموزی بود، ولی فعالیت رسمی نداشتیم تا اینکه در سال 91 از انجمن نابینایان و کمبینایان استان خوزستان مجوز گرفتیم و به عنوان شعبه ای از این انجمن در شهر خودمان فعالیتهایمان را از سر گرفتیم. کلاسها و برنامه های انجمن را گسترش دادیم و به غیر از آموزش خط بریل،  کلاسهای آموزش قرآن، کامپیوتر، اینترنت، زبان انگلیسی، کارگاههای روانشناسی، اردوهای مختلف سیاحتی و زیارتی را نیز برگزار کردیم. تعداد اعضای انجمن بالای 100 نفر است که در میان این افراد، نابینایان و کم بینایان با استعدادی وجود دارند که کلاسهای آموزشی را در انجمن برای دیگر نابینایان برگزار میکنند. در تاریخ 23/2/96 از زیر مجموعه انجمن نابینایان خارج شدیم و به طور مستقل مجوز یک انجمن را از فرمانداری با نام انجمن نابینایان و کمبینایان نگاه سفید شهرستان امیدیه دریافت کردیم. تعداد هیئت مدیره انجمن 5 نفر است و یک نفر هم به عنوان بازرس در انجمن فعالیت میکند. برنامه ها و کلاسهای انجمن که قبلاً ذکر کردم، اکنون به صورت گسترده تر و با تعداد بیشتری از اعضا برگزار میشود.» این بانوی نابینای خوزستانی از اهدافی که در اساسنامه انجمن تعریف شده میگوید و می افزاید: «شناسایی و حمایت از نابینایان شهرستان، شناسایی استعدادهای نابینایان و کمبینایان، افزایش سطح  فرهنگی جامعه، استفاده از ظرفیتهای نابینایان در انجمن و ارتقاء سطح کیفی آن، پیوند میان نابینایان و افراد عادی و فرهنگ سازی برای آنها تا نگاهشان را نسبت به معلولان از کم توان به توانمند تغییر دهند و... از اهدافی است که ما برای انجمن تعیین کردیم. در نظر داریم کلاسهای ورزشی را برای ارتقاء روحیه نابینایان برگزار کنیم؛ همچنین آموزش آشپزی، کلاسهای مهارتهای زندگی و ارتباطی و کمکهای اولیه را برای اعضای انجمن و علاقمندان به آموزش و یادگیری برگزار کنیم. بودجه این انجمن هم همچون سازمانهای مردمنهاد دیگر از طریق خیرین تامین میشود.» اسفدزاده میگوید: «هدف ما از تأسیس این انجمن، شناساندن توانمندی معلولان، به ویژه نابینایان و کمبینایان به مردم است و اینکه به آنها بگوییم ما قشر نیازمند نیستیم که فقط دنبال خدمت و کمک از سازمانهای حمایتی باشیم. اگر بسترهای تحصیل و کار برایمان فراهم شود، میتوانیم همچون دیگران یا حتی بهتر از آنها در جامعه حضور پیدا کنیم و خود را به عنوان یک شهروند تأثیر گذار به جامعه و مردم نشان دهیم. در بین نابینایان استعدادهای درخشان بسیاری یافت میشود که با وجود فقر مالی و فرهنگی  خانواده هایشان هیچ وقت آشکار و شناسایی نشده اند. فقر مالی توجیه دارد، اما فقر فرهنگی نه تنها میان برخی خانواده ها، بلکه در میان سازمانهای متولی معلولان هم وجود دارد.» وی در پایان این گفتگو بیان میکند: «ما با نهادهای متولی معلولان هنوز مشکل داریم؛ مثلاً نابینایان برای شرکت در امتحان نیازمند منشی آگاه هستند که حد اقل بتوانند سؤالها را برایشان درست بخوانند، اما متأسفانه هیچ وقت این اتفاق نمی افتد و بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان به خاطر این موضوع ضربه های شدید خوردند. نمره هایی که باید 18 و 19 باشند، تبدیل میشوند به 13 و 14، چرا که منشیها نمیتوانند سؤالهای درسهایی مثل عربی، زبان یا دروس تخصصی را درست بخوانند. (جعفری)

چوب الف

 رمانهای زرد را بشناسیم (قسمت اول)

چنانکه در شماره های قبلی وعده کردیم, در این شماره به اختصار به بعضی از مهمترین مشخصات مشترک رمانهای زرد یا کم ارزش اشاره میکنیم تا تشخیص آن برای دوستان اهل مطالعه آسانتر شود. در این خصوص محمدرضا گودرزی، نویسنده و منتقد همعصرمان در یک نشست منتقدانه نقطه نظرات بسیار ارزشمندی را مطرح کرده که طی دو شماره از ستون حاضر بخشی از این گفتار روشنگر و هوشمندانه را باهم مرور میکنیم تا به ویژه دوستان جوانمان به سادگی بتوانند رمانهای ارزشمند را از آنهایی که کم ارزشتر هستند، تشخیص دهند. 1- وقوع حادثه ای چشم گیر مثل عشقی پرشور یا آمیخته با سوء تفاهم که به موانع سخت بر میخورد یا به مرگی مشکوک می انجامد. یعنی داستان با یک حادثه مهم شروع میشود؛ عشقی شکل میگیرد که در ادامه به سوء تفاهم می انجامد و مشکلی در راه ازدواج به وجود میآید. این باعث تعلیق میشود که خواننده در ادامه مشتاق شود ببیند این مانع چطور رفع میشود. 2- تحریک احساسات و عواطف خواننده به کمک ترحم یا دلسوزی او نسبت به شخصیت اصلی و علاقه مند کردن او به رخدادهای زندگی از طریق اشاره مستقیم به حالت روانی شخصیت. در واقع از طریق تعابیر کاملاً آشکار، در ذهن مخاطب قضاوت ایجاد میکنند. مثلاً تعابیری نظیر «با بی رحمی»، «در عین این که حق با او بود» یا «چطور می توانست این ظلم را تحمل کند؟». نظیر اینها در رمانهای عامه پسند زیاد است. 3- اکثر این داستانها حول روابط عاشقانه شکل میگیرند که با سوز و گداز و رنج وصال همراه است، در عین حال به نیازهای جوانان برای کسب ثروت، قهرمانگرایی فردی، افتخار و رشد تکیه دارد. 4- شخصیت پردازی در این رمانها به دو نوع ایستای خوب و بد محدود هستند؛ بی رحمی و خشونت شخصیتهای منفی و مهربانی و عشق والای شخصیتهای مثبت. 5- اغلب راویهای این نوع رمانها «دانای کل» هستند. راوی دانای کلی که همه چیز را میداند و همه چیز را توضیح میدهد. 6- استفاده از روانشناسی عامیانه و همه فهم برای توصیف حالتهای عمومی شخصیتها تا خواننده با آنها همسان پنداری کند و حس همدلی او تحریک شود. 7- پایان خوش. اغلب این رمانها برای جبران ناتوانیهای روانی خواننده، به پایان خوش رو میآورند. این را در تحلیل روانی قصه ها و افسانه ها هم گفته اند. افسانه ها عموماً پایان خوش دارند، برای اینکه نوعی احساس آرامش به مخاطب بدهند. در افسانه ها آدمهای بدبختی که نمیتوانند به قدرت نزدیک شوند و در طول زندگی شکست خوردگان دائمی هستند، سر آخر طی یک اتفاق به جاه و جلال و تخت پادشاهی میرسند تا خواننده از طریق شنیدنشان به احساس آرامش برسد و به لحاظ روانی نوعی جبران مابه ازای زندگی واقعی را به همراه داشته باشد. "ادامه دارد"

* حدیث: پیامبر صلى الله علیه  و آله: مؤمن کم خوراک است و منافق پر خور. وسائل الشیعه ج 24، ص 241

 

فناوریهای امید بخش

 سرویس آیرا با استفاده از عینکهای هوشمند به کمک افراد نابینا میآید

یکی از تحولاتی که در حوزه ناوبری افراد نابینا و کمبینا در حال وقوع است، به کارگیری امکانات ارتباطات ویدئویی برای مسیر یابی است. امروزه در جوامع پیشرفته اینترنت آن قدر با کیفیت و سهل الوصول شده که ایده پردازانی به فکر استفاده از این ابزار برای کمک به افراد نابینا افتاده اند. در حوزه مسیر یابی تا کنون چندین طرح مختلف عملیاتی شده است. معروفترینش شاید عینکهایی باشد که گوگل عرضه شان میکند. طرحی که در این نوشتار به آن پرداخته ایم، اما چند قدم از سایر طرحهایی که تا به حال در خبرها دیده ایم، جلوتر قرار گرفته است. این سرویس افزون بر مسیر یابی، این امکان را به کاربر میدهد که در مورد هر آنچه که دور و برش مشاهده میشود، کسب اطلاع کند. از تابلوهای نصب شده بر سردر ساختمانها گرفته تا محتویات ویترینها و از مختصات طبیعی و پوشش گیاهی مکانی که فرد نابینا در آن قرار گرفته تا محصولاتی که در قفسه ای در یک فروشگاه چیده شده است. در واقع کاربر نابینا با استفاده از این تکنولوژی این امکان را خواهد یافت که تقریباً از هر آنچه که یک بینا در خیابان میبیند، کسب اطلاع کند.

سرویس «آیرا» طراحی شده تا به میزان کمی مشکلات انسانهای نابینا در مسیر یابی را رفع کند. در واقع دستیاران «آیرا» قادر هستند با استفاده از تصاویر زنده ارسالی توسط عینکهای هوشمند یا دوربین موبایلهای افراد نابینا، محیط اطراف را ببینند و با او در مورد موقعیتی که در آن قرار گرفته و راه حلهای پیش رو صحبت کنند. سرویس مذکور وعده داده تا در تمام فعالیتهای روزمره مانند خرید از فروشگاه، تماس گرفتن با اوبر و یا مسافرت به افراد نابینای سرتاسر جهان کمک کند. آن طور که به نظر میرسد، این سرویس جایگزینی برای سیستمهای همیاری کنونی نخواهد بود، بلکه در واقع به بهبود آنها کمک میکند. افراد نابینا کماکان از ابزارهای مرسوم مانند عصای سفید یا سگ راهنما استفاده خواهند کرد و تنها در مواقع لزوم با سرویس معرفی شده تماس خواهند گرفت. زمانی که ارتباط با «آیرا» برقرار شد، دستیار مربوطه میتواند یک ویدیوی زنده از شخص تماس گیرنده و موقعیت آن روی نقشه را در کنار اطلاعات بیوگرافی او مشاهده کند. ظاهراً کیفیت تصاویر ویدیویی زنده به اندازه ای خوب است که دستیار آیرا بتواند علائم و جزئیات ریز را هم بخواند. به کمک این سرویسِ پیشرو، خلأ اطلاعاتی نابینایان در مورد محیط اطرافشان به میزان قابل توجهی پر خواهد شد. این سرویس هم اکنون در دسترس بوده و در سه پکیج آماده ارائه است: 300 دلار برای 750 دقیقه، 1000 دلار برای 3000 دقیقه و 2500 دلار برای 10000 دقیقه که اعتبار آنها به ترتیب 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه خواهد بود. البته مشتریان این امکان را خواهند داشت که در هر زمان از قرارداد، آن را تغییر داده یا فسخ کنند.

کشکول

 جدول کلاسیک

برای پیدا کردن رمز 19 حرفی ما باید به 19 سؤال پاسخ دهید و حروف اول پاسخها را پشت هم بچینید. سؤالات: 1. قسمت جلوی زین است (سه) 2. بختآزمایی (شش) 3. رت (پنج) 4. قله بلند اروپا (هفت) 5. نژاد پرستی (هشت) 6. فراوانترین کانی آهن (شش) 7. همسر یعقوب نبی (پنج) 8. شهر بندری ایتالیا (پنج) 9. تکانه (پنج) 10. جوهر شوره (نه) 11. پایتخت نیجر (پنج) 12. انباز (چهار) 13. پرتو و روشنی (پنج) 14. تورنگ (شش) 15. جامه درویشی (سه) 16. دستگاهی برای حفاری (پنج) 17. نام عمومی قبایل رژمن (نه) 18. از صنایع ادبی (سه) 19. کیار (پنج). شما فرصت دارید جواب را تا چهارشنبه هفته جاری با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: فاطمه معتمدآریا، دختر شیرینی فروش. برنده این هفته جدول آقای بهروز باقری از تهران است.

* واقعیتهای جالب در مورد خوراکیهای گوناگون: از آب نارگیل میتوان در مواقع ضروری به عنوان جایگزینی برای پلاسمای خون استفاده کرد. - غذاهایی که در هواپیما سرو میشوند، اصولاً بیمزه به نظر میرسند، زیرا حس بویایی و چشایی انسان درون کابین هواپیما در ارتفاع زیاد تا ۳۰ درصد کاهش مییابد. - پنیر یکی از خوراکیهایی است که بیشتر آمار دزدیده شدن را به خود اختصاص داده است. به طوری که گفته میشود، هر سال حدود ۴ درصد از پنیرهای جهان به سرقت رفته و گم میشوند. - سیب زمینی قادر است سیگنالهای وای فای را جذب کرده و آنها را منعکس کند. - در دهه ۱۸۰۰ میلادی، سس کچاپ به قرصهای فشرده تبدیل شده و به عنوان دارویی برای درمان حالت تهوع فروخته میشد.

* جملات رایج فارسی در انگلیسی: make sense،  منطقی به نظر میرسد - what a chick, بچه پر رو - You blew it، خیت کاشتی - Go fly a kite, برو پی کارت - rest assured, خیالت راحت باشه، مطمن باش - as God is my witness, خدا شاهد - Beyond of all doubt, تردیدی نیست - nation of Zombies! ملت بی خیال

* پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: گروه اول: (1. فرهاد 2. راده 3. اره) دوم: (1. اخراج 2. خراج 3. جار) سوم: (1. طراوت 2. تروا 3. روا) چهارم: (1. مارسی 2. ارسی 3. سیا) پنجم: (1. شهرام 2. مارش 3. رام) ششم: (1. میزان 2. نازی 3. زنا) هفتم: (1. عریان 2. ریان 3. نای) هشتم: (1. ماتیک 2. میکا 3. کام) نهم: (1. منادم 2. دامن 3. ماد) دهم: (1. دیوان 2. یوان 3. ناو) یازدهم: (1. اعراف 2. عارف 3. عار) دوازدهم: (1. اسرار 2. ارسا 3. آسا) سیزدهم: (1. تیمور 2. مروت 3. تمر) چهاردهم: (1. آشکار 2. شکار 3. کار).

* حدیث: امام على علیه السلام: سزاوار است که عاقل، از مستى ثروت، قدرت، دانش، ستایش و مستى جوانى بپرهیزد، چرا که هر یک را بادهاى پلیدى است که عقل را نابود میکند و وقار و هیبت را کم مینماید.

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *