شناسه خبر: 11362 منتشر شده در مورخ: 1396/3/25 ساعت: 09:29 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  

روزنامه پنجشنبه 25 خرداد 1396

طبقی از سوره قدر "بخش سوم" - به پایان حیات گروههای تروریستی نزدیک میشویم - دورهمی ساده و صمیمی در ضیافت ماه مهربان - افزایش فشار روحی با دیجیتالیزه شدن - قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی - آغاز سومین اردوی تیم گلبال جوانان - قاتل زن دوم بخشیده شد - چاردیواری

روزنامه «ایران سپید»

پنجشنبه 25 خرداد 1396

20 رمضان 1438

15 جون 2017

سال بیست و یکم شماره 5593

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

ایام سوگواری خورشید عدالت تسلیت باد

.........عناوین این شماره.......

طبقی از سوره قدر "بخش سوم" 2

به پایان حیات گروههای تروریستی نزدیک میشویم 6

دورهمی ساده و صمیمی در ضیافت ماه مهربان 8

افزایش فشار روحی با دیجیتالیزه شدن 12

قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی 13

آغاز سومین اردوی تیم گلبال جوانان 16

قاتل زن دوم بخشیده شد

چاردیواری 19

صئ.......ضیافت

* طبقی از سوره قدر "بخش سوم": یک مثال در مورد قدر میتواند رشد دانه باشد. اگر دانه از این زمان تا آن زمان تغییر میکند، منشأ این تغییر در کجاست؟ تقدیر دانه کجاست؟ آیا تقدیر دانه، خارج از دانه رخ میدهد؟ تقدیر دانه در بطن دانه قرار دارد. میگوییم تقدیر وجود در بطن عالم ماده است. برای همین، شب قدر که به عنوان زمان مطرح میگردد، در بطن وجود انسان قرار دارد. در متن وجود همه  خلقت است. شب قدر، از وجود انسان جدا نیست. شب قدر را در جایی جدا از وجود انسان تصور کردن، اینکه انسان نشسته است تا از عالم بالا، نامه ای بنویسند که سرنوشت انسان تا سال بعد بدین گونه است، تصوری عامیانه است. تصوری است که برای انسان، ایجاد حرکت نمیکند. لیله  قدر در وجود انسان است. اصلاً زمان مجزای از موجود، معنا ندارد. ما عادت داریم که زمان را مجزای از عالم هستی ببینیم، و برای همین لیله قدر به عنوان زمان در بطن عالم هستی است. برای همین در شب قدر، به جای آنکه چشم به جایی مجزای از وجود داشته باشیم، باید چشم بر وجود خود بدوزیم که چه کرده ایم و این وجود چگونه سرنوشت خود را رقم میزند. تقدیر دانه در بطن دانه است، نه در خارج دانه. زمان از کل عالم متولد میشود. شبهای قدر میآیند و میروند و ما آن را درک نمیکنیم، چون حقیقتش را نمیفهمیم. به هر حال برای درک حقیقت باید بر وجود فشار آورد. تکامل معبری غیر از فشار ندارد. "أِنا خلقنا الانسان فی کبد" وقتی میگوییم زمان از بطن عالم متولد میشود، یعنی لیله قدر هر کسی از وجودش متولد میشود. باید دعاها را دوباره بخوانیم. جوشن کبیر ترسیم وجود ماست. باید برگشت، دوباره خواند که آیا غفور هستیم؟ رحیم هستیم؟ ودود هستیم؟ ستار هستیم؟ تا بگوییم آن ستار غفور ودود رحیم رحمان برایمان چه چیزی را میپسندد. آخر مگر غفار میتواند برای انسان کینه توز، برنامه بریزد؟ بر مبنای غفاریت خود؟ آیا در عین جود و کرم میتواند برای انسان بخلپیشه، برنامه بدهد و سرنوشتی جدای از وجود بخلپیشه اش رقم بزند؟ این با مشیت الهی سازگار است؟ هر شب قدر که میآید، باید وجود را خانه تکانی کرد تا تقدیر را در وجود یافت که تغییر در بطن وجود است. وقتی زهرا "س" و علی "ع" را صدا میکنیم تا با آنها سنخیت وجودی پیدا نکرده باشیم، متحول نمیشویم. باید در مدار زهرا شدن واقع شویم تا زهرا تقدیرمان را بریزد. وگرنه صدا کردن او و خواندن جوشن کبیر به تنهایی فایده ای برای وجود ندارد. در اجتماع بشری شاهد لیله قدر انسانهایی بوده ایم که وقتی وجودشان متحول شد، منشأ تحول میشدند و وجودهای مستعد و آماده را در سرای لیلة القدر خویش، دعوت میکردند. اما ما وارد شب قدر میشویم، از آن گذر میکنیم و دعاهایمان با این شب تماس پیدا میکند، غافل از اینکه این دیدگاه غلط نمیتواند لیله قدر را برای ما مؤثر کند.

* شعر: شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود، فریاد بی صدا، غم دل بود و آه بود؛ دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او، صبح سفید همچو دل شب سیاه بود؛ دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود؛ خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود؛ یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به غربت روزش گواه بود؛ دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود؛ همصحبتی نداشت که در نیمه های شب، حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود؛ مولا پس از شهادت زهرا غریب شد، زهرا نه یار او، که بر او یک سپاه بود. غلامرضا سازگار

* من کویرم لب من تشنه باران علیست، این لب تشنه پر شور، غزلخوان علیست؛ اینکه گسترده تر از وسعت آفاق شده است، به یقین سفره گسترده دامان علیست؛ آتش اشکی اگر در غزلم شعله ور است، بی گمان قطره ای از درد فراوان علیست؛ لحظه ای پرتو حسنش ز تجلی دم زد، که جهان، آینه در آینه حیران علیست؛ کعبه یک بار دهان را به سخن وا کرده است، تا بدانیم کلید در این خانه علیست؛ از دم صبح ازل نام علی را میخواند، دل که تا شام ابد دست به دامان علیست. حسین صفاریان

صئ.......سیاسی

* به پایان حیات گروههای تروریستی نزدیک میشویم. دکتر روحانی، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر گونه تحرک تروریستی با برخورد قاطع و متقابل مواجه خواهد شد، با تشدید برخورد ملتهای منطقه، به پایان حیات گروهکهای تروریستی نزدیک میشویم.

* انتخاب نوشت: یکی از کسانی که در روز حادثه تروریستی مجلس جان سالم به در برده توضیحاتی را درباره فیلم منتشر شده داعش از داخل ساختمان مجلس بیان کرده است. علی اکبر رضایی، مشاور حقوقی نماینده شاهینشهر، مردی که از اتاق مرگ زنده بیرون آمد گفت: زمانی که تروریستها در اتاق را باز کردند، من به طور طبیعی پشت در قرار گرفتم و تروریستها متوجه حضور من نشدند و شروع به تیر اندازی به سمت شهیدان زارع و تقوی کردند. آنان پس از تیر اندازی از اتاق خارج شدند و نزدیک به ۱۲ یا ۱۳ ثانیه بعد برگشتند و دوباره اتاق را به رگبار گلوله بستند و شروع به فیلمبرداری از اتاق کردند. 

* جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض میشود که لازم است گلوگاههای آن شناسایی و مسدود شود.

* ظریف، وزیر امور خارجه گفت: در شرایط حاضر برای ما خیلی مهم است که تنش جدید بین قطر و عربستان را از طریق گفتگو حل کنیم.

* نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این که رئیس جمهوری به طور قطع از تجربه چهار سال گذشته در تشکیل دولت آینده استفاده خواهد کرد، گفت: دولت دوازدهم کارآمدتر، با نشاطتر و هماهنگتر خواهد بود.

* روزنامه لاستمپا در گزارشی نوشت: ایران با ایجاد یک پل هوایی به صورت روزانه مواد خوراکی مورد نیاز قطر را برای آن کشور ارسال میکند. بزرگترین آزاد راه قطر، این کشور را به عربستان متصل میکند که در پی بروز بحران اخیر با ریاض، مسدود شده است.

صئ.......گزارش ویژه

* دورهمی ساده و صمیمی در ضیافت ماه مهربان. عصر بود، قدم به نمایشگاه بین المللی قرآن میگذارم؛ نمایشگاهی که امسال بیست و پنجمین دوره خود را برگزار میکند. نزدیک افطار است، فضای مصلای بزرگ امام خمینی «ره» به عنوان محل برگزاری نمایشگاه، معطر است از نوای دل انگیز آیات وحی که از گوشه کنار محوطه باز به گوش میرسد. به کمیته بانوان که در کنار نماز خانه شبستان واقع است، میرسم. نکته قابل توجه برای من در این غرفه، اجتماع جمعی از نابینایان است چند قدم جلوتر و درست در انتهای غرفه، به غرفه علمی-پژوهشی-فرهنگی-هنری نابینایان که محل اجتماع این افراد است، میرسم. یکی از بانوان نابینا که هم دبیر است و هم شاعر، میکروفون به دست مشغول سخنرانی پیرامون تفاوتهای رحمانیت و رحیمیت خداوند است. در سمت چپ غرفه، چند قفسه حاوی کتابهای بریل و لوحهای فشرده خودنمایی میکند. هیاهوی عجیبی برپاست؛ تمام صدا ها در هم آمیخته و این اختلاط اصوات، گهگاه با صدای گوینده بخش اطلاع رسانی نمایشگاه که از بلندگوهای بزرگ پخش میشود، امتزاج آشفته ای درست میکند. در جمعشان حاضر میشوم. بعد از صحبتهای خانم مهین زورقی، دبیر و شاعر نابینا و قرائت شعر طنز توسط علیرضا محمدبیگینیا، مجری برنامه، نجله خندق که مدیر غرفه نابینایان هم هست، از حاضران میخواهد تا در صورت تمایل، درباره مسائل و دغدغه های جامعه نابینایان صحبت کنند. یکی از اشتغال میگوید و از مشکلاتی که در راه به دست آوردن شغلی مناسب با آنها رو بروست، شکایت میکند. یکی دیگر از حضار، سر درد دلش را میگشاید و از سازمان بهزیستی گلایه میکند و حمایتهای آن نهاد متولی معلولان را ضعیف میداند. دیگری ضمن تأیید صحبتهای همنوعان خود، با نگاهی متفاوت، از تلاش خودجوش نابینایان سخن میگوید و همه را دعوت به فعالیتهای مستقل، بی توجه به حمایتهای به قول دوستانش، ضعیف سازمان بهزیستی دعوت میکند. بعد از قرائت اذان که توسط یکی از نابینایان حاضر انجام میشود، فرصتی پیدا می کنم تا با نجله خندق، مدیر غرفه علمی-پژوهشی-فرهنگی-هنری  نابینایان گفتگو کنم. خندق رویکرد خود از برپایی این غرفه را در هم سویی با رویکرد نمایشگاه امسال میداند: «امسال چهارمین سالیست که ما در نمایشگاه شرکت میکنیم. رویکرد ما هم مبتنی بر رویکرد نمایشگاه امسال، یعنی قرآن، اخلاق و زندگیست.» مدیر غرفه نابینایان در بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن، برنامه هایی که در این غرفه اجرا میشوند را متنوع دانسته و اظهار میکند: «برگزاری جلسات مختلف با موضوعات مربوط به معلولان و خاصه نابینایان با حضور کارشناسان معلول و نابینا، برگزاری سخنرانی با حضور ادبا و سخنرانان نابینا، برگزاری مسابقه، ارائه قرآن و ادعیه در قالب لوحهای فشرده و کتب بریل، آموزش نرم افزارها و اپلیکیشنهای موبایل ویژه نابینایان، از جمله برنامه های ما در این دوره از نمایشگاه است که هر شب برگزار میشوند.» نجله خندق در پاسخ به سؤالم پیرامون میزان تلاشهای این غرفه در بحث آشنا ساختن جامعه نسبت به حقوق شهروندی نابینایان اظهار میکند: «نمیتوانم بگویم در حوزه عمل تا کجا پیش رفته ایم، اما ما هر شب جلساتی با موضوعات فرصتهای برابر برای نابینایان و فرهنگ سازی جامعه در مواجهه با یک فرد نابینا برگزار میکنیم.» خندق حضور غرفه نابینایان در نمایشگاه و مشارکت افراد نابینا در برنامه های این غرفه را هر سال پر رنگتر از قبل میداند: «ما هر سال شاهد حضور پر رنگ نابینایان و بازخورد این حضور نسبت به سالهای قبل هستیم. بعضی از شرکت کننده ها به صورت گروههای کوچک حضور پیدا میکنند و بعضی دیگر، از طریق مینیبوسهایی که در دو مبدأ میدان امام حسین و میدان آذری مستقر کرده ایم، به اینجا انتقال داده میشوند.» یک ساعت از افطار گذشته که نمایشگاه را ترک میکنم؛ در این اندیشه که افراد نابینا، با تمام مشکلاتی که دارند، همچنان تلاش میکنند تا با حضور خود، جامعه را از حقوق شهروندیشان آگاه سازند.

صئ.......بهداشت و سلامت

* دیجیتالیزه شدن، فشار روحی کارمندان را بیشتر میکند: یک مطالعه جدید در آلمان نشان میدهد که دیجیتالیزه شدن بیشترِ محیط کار، گرچه منجر به بالا رفتن سرعت کار میشود، اما در عین حال باعث میشود که کارکنان فشار روحی بیشتری را هم متحمل شوند. گوشیهای هوشمند، ایمیل، پاور پوینت و... همگی از دستاوردهای زندگی دیجیتالی هستند و این در حالی است که دیجیتالیزه شدن زندگی، هم میتواند مایه راحتی باشد و هم مایه عذاب. در بسیاری موارد زندگی با وسایل دیجیتالی آسانتر میشود، اما واقعیت این است که در عین حال فشار کار هم با آن افزایش مییابد. میلیونها نفر به دلیل افزایش استفاده از ابزارهای دیجیتال احساس میکنند که استرس و فشار زمان بر آنان نیز بیشتر شده است. نتیجه نشان میدهد که استفاده از وسایل و دستگاههای دیجیتال در محیط کار، اگرچه از فشار بدنی کار میکاهد، اما به فشار روحی می افزاید.

صئ.......از شش نقطه جهان

* قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی: از حدود دویست سال پیش تا امروز، بسیاری از قاریان برجسته مصری را میتوان نام برد که از نعمت بینایی محروم بوده اند. نامهای شناخته شده ای مثل شیخ محمد رفعت، علی محمود، محمود رمضان، محمد اکاشه، محمد عبد العزیز حصان، محمد عمران و سعید مُسَلِم که هر کدام از این نامها، یکی از ستونهای قرائت در مکتب مصر به حساب میآیند. اما چرا بسیاری از قاریان مصری نابینا بوده اند؟ شواهد زیادی دلالت بر این دارند که نابینایی کودکان مصری بیشتر در اثر بیماریها بوده و همین مسأله منجر به رشد جمعیت نابینایان در این کشور شده است. نبود امکان تحصیل و پرداختن به حوزه های دیگر در مصر باعث میشد این افراد بیشتر به حفظ و تلاوت قرآن کریم روی بیاورند و همین ماجرا هم باعث شده قاریان برجسته ای از میان این قشر از افراد ساکن در مصر، خود را در محافل تخصصی تلاوت مطرح کنند. دکتر احمد احمد نعینع، از قاریان شناخته شده مصری در این باره میگوید: «کودک که بودم در هر کدام از مجالس تلاوت که حاضر میشدم، قاری نابینا بود و من تا به آن زمان قاری که نابینا نباشد ندیده بودم. به همین دلیل، فکر میکردم اصولاً قاری قرآن باید نابینا باشد و ممکن نیست فرد غیر نابینا قرآن تلاوت کند؛ تا اینکه در مجلس درس استاد مصطفی اسماعیل حاضر شدم. در آن زمان برایم عجیب و باور نکردنی بود که قاری غیر نابینا هم میتواند وجود داشته باشد.» آنچه مسلم است این است که قاریان و منشدین نابینای مصری، در عرصه تلاوت، نه تنها از دیگر قاریان پایینتر نبوده اند، بلکه در بسیاری مواقع توانمندتر هم بوده اند؛ به طوری که برخی از آنها سبک و مکتب خاص خود را هم در تلاوت به ثبت رسانده بودند و شاگردان و مقلدانی هم برای خود داشتند. حافظه توانا و روح لطیف این قاریان، آثار ماندگاری را در حوزه تلاوت برای آیندگان به یادگار گذاشته است. آثاری که به مدد اینترنت، بیشتر آنها امروز در اختیار مسلمانان جهان و دنبال کنندگان هنر تلاوت قرآن قرار دارد. از جمله معروفترین این آثار میان ایرانیان، میتوان به تلاوت سوره تکویر از مرحوم استاد عنتر سعید مسلم «بدوی»، سوره انسان از امیر القرّاء، مرحوم استاد محمد رفعت و سوره مطففین از اکبر القراء، استاد محمود رمضان، اشاره کرد. محمد محمود رمضان تلاوت ماندگاری را هم در اولین سالگرد درگذشت استاد مصطفا اسماعیل انجام داده است. این تلاوت که به مدت بیست دقیقه است و در آن آیاتی از سوره های مبارکه احزاب، تین و علق خوانده شده از معروفترین و محبوبترین تلاوتهای قرن بیستم در میان مسلمانان به شمار میآید. شما میتوانید این تلاوت را از وبسایت ایران سپید دانلود کرده و به گوش جان نیوش کنید. فرازهایی از تلاوتهای دیگر قاریان نابینا هم در قالب فایلی جداگانه بر روی وبسایت قرار گرفته که میتوانید آن را هم ذیل همین مطلب در سایت دانلود کنید.

صئ.......ورزشی

* آغاز سومین اردوی تیم گلبال جوانان: مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی گلبال جوانان در بخش بانوان به منظور شرکت در بازیهای پاراآسیایی جوانان از روز 27 خرداد آغاز میشود و تا چهارم تیر ماه در تهران ادامه خواهد داشت. اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است: فاطمه زهرا محمدی از تهران، کیانا کریمیان و زهره مطوری از خوزستان، حدیث عمرانی از بوشهر، زینب و سارا توکلینیا از کرمان، ویدا جبارزاده از فارس و رعنا نیازی از خراسان رضوی. طیبه ملکی از کرمانشاه به عنوان سرمربی، لیلا صفری از اصفهان به عنوان مربی و محجوب میانپور از زنجان به عنوان سرپرست، هدایت تیم را بر عهده دارند. مسابقات پاراآسیایی جوانان از ۱۹ تا ۲۳ آذر در امارات برگزار میشود.

* شیاطین سرخ، ارزشمندترین باشگاه دنیا: بر اساس گزارش مؤسسه KPMG که یک نهاد بین المللی بنگاههای اقتصادی است، منچستریونایتد با سبقت از رئال مادرید، ارزشمندترین باشگاه دنیا لقب گرفت. شیاطین سرخ با ارزشی معادل ۳،۰۰۴ میلیارد یورو، بالاتر از رئال و بارسلونا قرار گرفته است. در ماه می، منچستریونایتد از درآمد سالانه بین ۵۶۰ تا ۵۷۰ میلیون پوندی خود در سال جاری خبر داد که سودی ۱۹۱،۹ میلیون پوندی به دنبال داشته است. شیاطین سرخ در حال حاضر، ۲۶ اسپانسر بین المللی، ۱۰ اسپانسر محلی و ۲۸ شریک رسانه ای و مالی دیگر دارند. لیست ۱۵ باشگاه ارزشمند دنیای فوتبال به شرح زیر است: منچستریونایتد: ۳،۰۰۴ میلیارد یورو. رئال مادرید: ۲،۸۹۵ میلیارد یورو. بارسلونا: ۲،۶۸۸ میلیارد یورو.

بایرن مونیخ: ۲،۳۶۷ میلیارد یورو. منچسترسیتی: ۱،۹۰۹ میلیارد یورو. آرسنال: ۱،۸۸۲ میلیارد یورو. چلسی: ۱،۵۲۴ میلیارد یورو. لیورپول: ۱،۲۶۰ میلیارد یورو. یوونتوس: ۱،۱۵۸ میلیارد یورو. تاتنهام: ۹۷۸ میلیون یورو. پاریسن ژرمن: ۹۴۸ میلیون یورو. بروسیا دورتموند: ۹۱۷ میلیون یورو. اتلتیکو مادرید: ۷۷۱ میلیون یورو. شالکه: ۶۶۳ میلیون یورو و میلان: ۵۰۴ میلیون یورو.

صئ.......حوادث

* قاتل زن دوم بخشیده شد: خرداد سال 93 به دنبال کشف جسد زن جوانی در خانه اش واقع در خیابان 17 شهریور تهران، پلیس برای دستگیری قاتل وارد عمل شد. کارآگاهان دریافتند این زن جوان که ناشنوا بوده و لکنت زبان هم داشته، با مردی به نام «فریبرز» در ارتباط بوده است. این مرد پس از دستگیری گفت: من با ناهید دوست بودم و وقتی ازدواج کردم رابطه ام با او قطع شد. ناهید نیز با مردی ازدواج کرد. اما پس از مدتی با شوهرش مشکل پیدا کرد و از هم جدا شدند. ناهید پس از طلاق از من خواست که زنم را طلاق بدهم و با او ازدواج کنم، اما من به طور پنهانی او را صیغه کردم. رابطه پنهانی ما ادامه داشت تا اینکه ناهید گفت اگر زودتر با او ازدواج دائم نکنم، این موضوع را به زنم اطلاع میدهد. بر سر همین موضوع با هم مشاجره کردیم که در جریان نزاع کشته شد. سر انجام متهم که به قصاص نفس محکوم شده بود، توسط خانواده مقتول بخشیده شد.

 

صئ.......چاردیواری

* سلام عزیزان. با تسلیت شهادت مولا علی (ع) الگوی حقطلبی و عدالتخواهی و تمکین به رأی مردم و با گرامیداشت شبهای عزیز نزول قرآن و آرزوی قبولی عبادات شما در این ایام، گفتگویمان را آغاز میکنیم. در پاسخ به آقای حمید شریعتی که در مورد افزایش مستمریها طبق احکام ششم توسعه در سالهای آینده پرسش کردند، پاسخ مثبت است، اما میزان و چگونگی آن منوط به پیشبینیها در بودجه سالانه کشور است. آقای نور الدین از کرج خواهان نوشتن معانی کلمات انگلیسی در روزنامه شدند؛ منظور ایشان را متوجه نشدیم. اگر منظور اصطلاحات انگلیسی است که به طور عموم ما معنای فارسی آنها را قید میکنیم، اما برخی واژگان عمدتاً فنی انگلیسی هستند که رواج عموم یافتند؛ مثلاً به نرم افزار ویندوز، پنجره ها اطلاق نمیشود. اگر ایشان منظور دیگری دارند، شفاف توضیح دهند. خانم یادمند با تشکر از ستون ویژه شعر که به زودی به ایران سپید خواهد آمد پرسیده اند معلولان برای اشتغال باید به چه سازمانی مراجعه کنند؟ نه در مورد معلولان و نه در مورد هیچ شخص دیگری نمیتوان از سازمان مشخصی برای اشتغال نام برد. این امر به نوع تحصیلات و تخصص افراد و نوع مشاغلی که تحصیلات و مهارت فرد تعیین میکند بستگی دارد. در نتیجه نمیتوان از یک سازمان یا دستگاه به عنوان مسئول اشتغالزایی نام برد. البته فرد معلول اگر خارج از این رویه دارای ایده خاص کارآفرینی است، میتواند به سازمان بهزیستی یا صندق امید مراجعه کرده و با ارائه طرح کارآفرینی خود، وام اشتغال دریافت کند. آقای حاجنصیری از اختلال در دریافت روزنامه خبر دادند که پیگیر میشویم. آقای محمد شهیدی خواهان درج فایل یکپارچه مطالب آموزشی در سایت شدند که پیشنهاد بسیار خوبی است. میماند تشکر از دوستانی که مناسبتها را تسلیت یا تبریک گفته اند. توضیح آنکه این هفته تماسهای کمتری داشتیم، لذا گفتگویمان کوتاهتر از معمول است و آرزوی مجدد قبولی عبادات شما تا گفتگوی بعدی.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *